GarageBand - Kortkommandon

background image

Kortkommandon

Åtgärd

Kortkommando

Navigering/flytta uppspelningshuvudet

Spela upp/paus

Mellanslag

Gå till början

Home-tangenten eller Z

Gå till slutet

End-tangenten eller
alternativ (

z

)-Z

Flytta bakåt (hur mycket beror på zoomnivån)

Vänsterpil

Flytta framåt (hur mycket beror på zoomnivån)

Högerpil

Flytta bakåt i större steg

Alternativ (

z

)-vänsterpil

Flytta framåt i större steg

Alternativ (

z

)-högerpil

Flytta bakåt med tidslinjens synliga bredd

Page up

Flytta framåt med tidslinjens synliga bredd

Page down

Zooma ut

Kontroll-vänsterpil

Zooma in

Kontroll-högerpil

Spår

Skapa nya spår

Kommando-alternativ (

z

)-N

Duplicera spår

Kommando-D

Radera markerade spår

Kommando-backsteg

Välj nästa högre spår

Uppåtpil

Välj nästa lägre spår

Nedåtpil

Ljud av/på i ett spår

M

Solospelning/avbryt solospelning för ett spår

S

Visa/göm spårets automatiseringskurva

A

Lås spår

L

Visa/göm arrangemangsspår

Kommando-skift-A

Visa/göm masterspår

Kommando-B

Visa/göm podcastspår

Kommando-skift-B

Visa/göm filmspår

Kommando-alternativ (

z

)-B

Slå på eller av ducking

Kommando-skift-R

background image

Bilaga A

Kortkommandon

117

Spårinfofönstret

Visa/göm spårinfo

Kommando-I

Markera nästa högre kategori eller instrument

Uppåtpil (när spårinfofönstret är
öppet och en kategori eller ett
instrument har markerats)

Markera nästa lägre kategori eller instrument

Nedåtpil (när spårinfofönstret är
öppet och en kategori eller ett
instrument har markerats)

Gå från instrumentkolumn till kategorikolumn

Vänsterpil (när spårinfofönstret
är öppet och ett instrument har
markerats)

Gå från kategorikolumn till instrumentkolumn

Högerpil (när spårinfofönstret är
öppet och ett instrument har
markerats)

Lär dig att spela

Automatisk notationsvy

1 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa ackordsnamn

2 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa ackordsrutnät (gitarr) /
Visa endast vänster hand (piano)

3 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa tabulatur (gitarr) /
Visa endast höger hand (piano)

4 (i en LLär dig spela-lektion)

Visa tabulatur och standardnotation (gitarr) /
Visa båda händerna (piano)

5 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa notation och animerade instrument

8 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa endast animerade instrument

9 (i en Lär dig spela-lektion)

Visa endast notation

0 (i en Lär dig spela-lektion)

Enkel vy (endast pianolektioner)

E (i en Lär dig spela-lektion)

Arrangering och redigering

Ångra

Kommando-Z

Gör om

Kommando-skift-Z

Klipp ut

Kommando-X

Kopiera

Kommando-C

Klistra in

Kommando-V

Backsteg

Backsteg

Markera allt

Kommando-A

Dela region

Kommando-T

Slå ihop markerade regioner

Kommando-J

Fäst vid rutmönstret

Kommando-G

Visa/gömma justeringsguider

Kommando-skift-G

Åtgärd

Kortkommando

background image

118

Bilaga A

Kortkommandon

Radera Arrangera region med tidslinjeinnehåll och stäng

Kommando-alternativ (

z

)-radera

Låsa automatiseringskurvor till regioner

Kommando-alternativ (

z

)-A

Inspelning

Starta/stoppa inspelning

R

Slå på eller av cykelregion

C

Slå på eller av metronom

Kommando-U

Slå på/stäng av inräkning

Kommando-skift-U

Partitursvy

Flytta markerade toner till föregående rutmönsterposition

Vänsterpil

Flytta markerade toner till nästa rutmönsterposition

Högerpil

Flytta markerade toner tillbaka en takt

Skift-vänsterpil

Flytta markerade toner framåt en takt

Skift-högerpil

Transponera markerade toner en halvton uppåt

Uppåtpil

Transponera markerade toner en halvton nedåt

Nedåtpil

Transponera markerade toner en oktav uppåt

Skift-uppåtpil

Transponera markerade toner en oktav nedåt

Skift-nedåtpil

Justera mastervolymen

Höj mastervolym

Kommando-uppåtpil

Sänk mastervolym

Kommando-nedåtpil

Visa fönster och redigerare

Visa spårinfofönstret

Kommando-I

Visa loopbläddraren

Kommando-L

Visa mediebläddraren

Kommando-R

Visa redigeraren

Kommando-E

Visa stämmaren i LCD

Kommando-F (när ett spår med
riktiga instrument är markerat)

Visa ackord i LCD

Kommando-F (när ett spår med
programvaruinstrument är
markerat)

Visa tid i LCD

Kommando-skift-F

Visa takter i LCD

Kommando-alternativ (

z

)-F

Visa tempo i LCD

Kommando-kontroll-F

Visa klaviatur på skärmen

Kommando-K

Visa fönstret för tangentbordsklaviatur

Kommando-skift-K

Arkiv-menyfunktioner

Ny

Kommando-N

Öppna

Kommando-O

Åtgärd

Kortkommando

background image

Bilaga A

Kortkommandon

119

Stäng

Kommando-W

Spara

Kommando-S

Spara som

Kommando-skift-S

Programmenyfunktioner

Visa GarageBand-inställningar

Kommando-komma (,)

Göm GarageBand

Kommando-H

Göm övriga program

Kommando-alternativ (

z

)-H

Avsluta GarageBand

Kommando-Q

Hjälp-menyfunktioner

GarageBand Hjälp

Kommando-frågetecken (?)

Åtgärd

Kortkommando

background image

120

Bilaga

B

B