GarageBand - Ansluta musikinstrument tilldatorn

background image

Ansluta musikinstrument
till datorn

Om du sjunger eller spelar ett instrument kan du ansluta
en mikrofon eller ett elektriskt instrument till datorn och
spela in dina aktiviteter i GarageBand-projekt.

Varje inspelning visas som en region i ett spår på tidslinjen. Du kan lägga till effekter
till spåret, och redigera regionen i redigeraren.

Ansluta en mikrofon eller ett musikinstrument

Du kan ansluta ett elektriskt musikinstrument eller en mikrofon till datorn och spela
in ett spår med riktiga instrument.

Du kan ansluta en mikrofon till datorn via datorns ljudingång, om den har någon.
Du kan även ansluta ett ljudgränssnitt till datorn, som du sedan ansluter instrument och
mikrofoner till vid inspelning. Det finns ett antal kompatibla format för ljudgränssnitt,
t.ex. USB-, FireWire-, PCI- och PC Card-format. Du kan också ansluta en ljudmixer eller
ljudkonsol till datorn och spela in mikrofoner eller instrument via mixern.

Om du ansluter musikinstrument via ett ljudgränssnitt, kontrollera först tillverkarens
specifikationer för att se att gränssnittet är kompatibelt med Mac OS X 10.2.6 eller
senare. Kontrollera också att ljudgränssnittet använder ett format som stöds av datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren. Du kan behöva installera drivrutiner på datorn.

Om du ansluter ett instrument eller en mikrofon till datorns ljudingång, öppna
Systeminställningar och klicka på Ljud, klicka på fliken Ljud, välj Linjeingång i listan
och ställ in involymen med skjutreglaget.

background image

Bilaga B

Ansluta musikinstrument till datorn

121

Ansluta en klaviatur till datorn

Du kan ansluta en MIDI-kompatibel klaviatur till datorn och spela och spela in
programvaruinstrument.

Så här ansluter du en klaviatur för att spela programvaruinstrument:
 Om det är en USB-MIDI-klaviatur ansluter du USB-kabeln till datorns tangentbord.
 Om klaviaturen är en MIDI-klaviatur av standardtyp ansluts klaviaturen till ett MIDI-

gränssnitt med vanliga MIDI-kablar, och sedan ansluts gränssnittet till datorn.

Var noga med att följa de anvisningar som medföljde klaviaturen. Du kan t.ex. behöva
installera en drivrutin för klaviaturen på datorn.

Ansluta annan musikutrustning

Du kan också ansluta högtalare eller monitorer till datorn, så får du en bättre
ljudkvalitet vid uppspelning av dina projekt än vad som är möjligt med datorns
högtalare. Det finns flera olika sorters monitorer och högtalare tillgängliga, inklusive
högtalare som kan anslutas direkt till datorns ljudutgång, genom en USB-port eller
genom ett ljudgränssnitt.

Om du ansluter ett ljudgränssnitt till datorn ställer du in gränssnittet som
ljudinmatningsenhet för GarageBand. Innan du ställer in en ljudinmatningsenhet
måste du installera ljudgränssnittets drivrutiner.

Så här ställer du in ett ljudgränssnitt som ljudinmatningsenhet:

1

Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Ljud/MIDI.

2

I panelen Ljud/MIDI väljer du ljudgränssnittet från popupmenyn Ljud in.

Om en mikrofon, ett instrument eller annan ljudenhet ansluts direkt till datorns
ljudingång, kan inmatningsinställningarna i panelen Ljud i Systeminställningar behöva
konfigureras.

Så här konfigurerar du inmatningsinställningarna i Systeminställningar:

1

Välj Apple () > Systeminställningar och klicka på Ljud.

2

Gå till ljudpanelen och klicka på knappen Ljud in.

3

Välj Linjeingång i listan med ljudenheter och dra i skjutreglaget för involym för att
justera ljudets innivå.

background image

© 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Apple, Apples logotyp, GarageBand, iDVD, iLife, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Macintosh och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc.
och som är registrerade i USA och andra länder. Finder och iWeb är varumärken som tillhör Apple Inc.

S019-1471 1/2009

www.apple.com/garageband