GarageBand - Övningsexempel 9:Dela dina projekt

background image

Övningsexempel 9: Dela dina
projekt

När du har skapat ett projekt i GarageBand kan du dela
med dig av din musik på flera sätt.

Du kan skicka projekten till andra iLife-applikationer, som exempelvis iTunes, iWeb
och iDVD, eller exportera dem till hårddisk. Du kan även bränna en låta på en CD-skiva.

Dela dina musikprojekt

Du kan skicka ett musikprojekt till en spellista i iTunes. I iTunes kan du lyssna på låten,
hämta den till en iPod eller bränna spellistan på en CD.

Så här skickar du en låt till en spellista i iTunes:

m

Välj Dela > “Skicka låt till iTunes".

På panelen Exportera i GarageBand-inställningarna anger du namnet på den iTunes-
spellista du vill exportera filerna till, och även namnet på albumet och kompositören.

Du kan även skicka ett enstaka spår, eller en grupp av spår, till iTunes-spellistan. Om
du vill skicka ett enstaka spår solospelar du spåret (eller stänger av ljudet för alla andra
spår) innan du skickar låten till iTunes. Om du vill skicka en grupp av spår solospelar
du spåren (eller stänger av ljudet för alla andra spår) innan du skickar låten till iTunes.

Att exportera en låt som en ljudfil:

1

Välj Dela > “Exportera låt till skiva".

2

Klicka på Exportera i dialogrutan Exportera.

När du exporterar en låt till hårddisken exporteras låten som förval som en komprimerad
AAC-ljudfil. Du kan ändra komprimeringsinställningarna så att låten exporteras som en
komprimerad MP3-fil eller en okomprimerad AIFF-fil. Du kan också ändra ljudkvaliteten
för den exporterade filen.

background image

Kapitel 11

Övningsexempel 9: Dela dina projekt

113

Så här ändrar du komprimeringsinställningarna:

1

Välj typ av komprimerad fil du vill exportera i dialogrutan Dela.

2

Om du vill exportera filen som en okomprimerad AIFF-fil avmarkerar du kryssrutan
Komprimera.

3

Klicka på Exportera.

Så här ändrar du ljudkvaliteten för den exporterade filen:

1

Välj önskad ljudkvalitet i popupmenyn Ljudinställningar.

När du väljer en ny inställning visas en kort beskrivning av hur den är tänk att användas
under menyn.

2

Klicka på Exportera.

Du kan även bränna en enstaka låt på en inspelningsbar ljud-CD.

Att bränna en låt på en CD:

1

Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2

Välj Dela > “Bränn låt på CD". “

Dialogrutan Bränn öppnas.

3

Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan
Bränn.

4

När du är klar klickar du på Bränn.

Låten bränns på CD-skivan.

Du kan bara bränna en låt på CD-skivan med kommandot “Bränn låt på CD”. Om du vill
bränna flera låter på en CD-skiva skickar du låtarna till en spellista i iTunes och bränner
sedan hela spellistan på en CD.

Dela podcaster

Det finns flera olika sätt att dela ljudpodcaster och utökade podcastavsnitt. När du
delar eller exporterar en podcast måste du välja AAC-kodare från popupmenyn
Komprimera med om du vill dela eller exportera din podcast som en utökad podcast.

Så här skickar du en podcast till iWeb:

m

Välj Dela > “Skicka podcast till iWeb".

Om du skickar en podcast till iWeb kan du använda iWeb för att publicera den på
Internet.

Så här skickar du en podcast till en spellista i iTunes:

m

Välj Dela > “Skicka podcast till iTunes".

background image

114

Kapitel 11

Övningsexempel 9: Dela dina projekt

Så här exporterar du en podcast till skiva:

m

Välj Dela > “Exportera podcast till skiva".

När du exporterar en podcast exporteras den som en komprimerad fil. Du kan ändra
inställningarna för komprimering och ljudkvalitet i dialogrutan Dela.

Obs! Alternativen i menyn Ljudinställningar är olika för podcaster och låtar.

Att bränna en podcast på en CD:

1

Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2

Välj Dela > “Bränn låt på CD".

Dialogrutan Bränn öppnas.

3

Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan
Bränn.

4

När du är klar klickar du på Bränn.

Podcasten bränns på CD-skivan.

Dela videopodcaster

Det finns flera olika sätt att dela videopodcaster och andra projekt som innehåller
filmer eller video. Du kan skicka ett projekt som innehåller både video och ljud till iDVD
och sedan bränna det på en DVD-skiva. Användare som tittar på DVD-skivan kan
använda projektets kapitelmarkörer och hoppa till olika delar av filmen. URL-adresserna
och URL-titlarna visas inte i filmen på DVD-skivan.

Så här skickar du en film till iDVD:

m

Välj Dela > “Skicka film till iDVD".

Obs! När du skickar ett projekt till iDVD används ingen videokomprimering på
projektet. I de flesta fall är det bättre att göra de här ändringarna i iDVD.

Du kan skicka en videopodcast till iWeb och publicera den på Internet. När
prenumeranterna visar videopodcasten kan de klicka på en URL-adress så visas den
länkade webbsidan i webbläsaren, och sedan kan de välja vilket kapitel de vill visa.
Du skickar en videopodcast till iWeb på samma sätt som du gjorde med en ljudpodcast.

Du kan även exportera ett projekt med en video, som en QuickTime-film (.mov). När du
exporterar ett projekt som en film innehåller den exporterade filmen både videon och
ljudspåret som du har skapat i GarageBand. Videons ljud tas också med, såvida inte
spåret Videoljud är tystat när du exporterar filmen.

background image

Kapitel 11

Övningsexempel 9: Dela dina projekt

115

Så här exporterar du ett projekt som en QuickTime-film:

m

Välj Dela > “Exportera film till skiva".

Projektet exporteras med de aktuella inställningarna för filmkomprimering. Inställningar
för filmkomprimering komprimerar både videon och ljudet i den exporterade filmen. Du
kan ändra komprimeringsinställningarna så att de passar ditt syfte med den exporterade
filmen. Komprimeringsinställningarna lagras som en del av GarageBand-projektet tills du
ändrar dem medan projektet är öppet.

Så här väljer du inställningar för videokomprimering:

m

Välj inställningar från popupmenyn Videoinställningar i dialogrutan Exportera.

När du väljer en ny inställning visas en kort beskrivning av hur den är tänk att användas
under menyn.

Att bränna en films ljudspår på CD:

1

Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2

Välj Dela > “Bränn låt på CD".

Dialogrutan Bränn öppnas.

3

Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan
Bränn.

4

När du är klar klickar du på Bränn.

Filmens ljudspår bränns på CD-skivan.

Exportera projekt med optimal ljudstyrka

Du kan låta GarageBand exportera projekt med optimal ljudstyrka, det vill säga med
högsta möjliga volym utan att distorsion uppstår. När du ställer in den optimala
ljudstyrkan för ett projekt kallas det automatisk normalisering.

Så här exporterar du projekt med optimal volymnivå:

1

Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Avancerat.

2

Markera kryssrutan Automatisk normalisering.

Funktionen Automatisk normalisering påverkar inte volymnivån när du spelar upp
projektet i GarageBand. Det påverkar bara ljudnivån när du exporterar projektet.

background image

116

A

Bilaga

A