GarageBand - Övningsexempel 8: Skapapodcaster

background image

Övningsexempel 8:
Skapa podcaster

Du kan skapa ljud- och videopodcaster i GarageBand,
som du sedan skickar till iWeb och publicerar på Internet.

Podcaster liknar radio- eller TV-program som kan hämtas från Internet. Besökarna kan
hämta ett individuellt podcastavsnitt eller prenumerera på en podcastserie. Du kan
skapa podcastavsnitt i GarageBand och publicera dem på Internet via iWeb eller
liknande.

Typer av podcaster

Du kan skapa flera olika typer av podcaster i GarageBand:

 Ljudpodcaster kan innehålla ljud med berättarröst, dialog, musik och ljudeffekter.
 Videopodcaster kan innehålla både video och ljud.
 Utökade ljud- och videopodcaster kan också innehålla kapitelmarkör, bildmaterial

och webbadresser (URL-adresser).

I den här lektionen får du lära dig att:

 Skapa ljud- och videopodcaster
 Söka och importera mediafiler med mediebläddraren
 Visa en podcast eller ett filmspår
 Lägga till och redigera markörer och markörregioner
 Lägga till bildmaterial, URL-adresser, URL-namn och kapitelrubriker i markörer
 Lägga till bildmaterial och information i avsnitt
 Redigera bildmaterial för markörer och avsnitt
 Använda "ducking" för bakgrundsspår så att det blir lättare att höra berättarröster

och dialog

background image

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

103

Skapa en ljudpodcast

Du skapar en ljudpodcast i GarageBand genom att skapa ett podcastprojekt, spela in
berättarröster och lägga till musik, ljudeffekter och annat ljud. Du kan också utöka en
ljudpodcast genom att lägga till markörer, bildmaterial, URL-adresser, kapitelrubriker
och avsnittsinformation.

Att skapa ett podcastprojekt

1

Välj Arkiv > Ny.

Dialogrutan Nytt projekt öppnas.

2

Klicka på Nytt projekt och sedan på Podcast.

3

Klicka på Välj.

Ett nytt, tomt podcastprojekt visas nu i GarageBand-fönstret. I ett podcastprojekt visas
podcastspåret ovanför övriga spår på tidslinjen. Mediebläddraren öppnas och i
redigeraren visas markörlistan, med kolumner för starttid, bildmaterial, kapitelrubrik,
URL-namn och URL-adress för respektive markör. Podcastprojekten innehåller spår
för manliga och kvinnliga röster, jinglar (musikaliska bakgrundsspår) och radioljud.

Obs! Ett projekt kan ha antingen ett podcastspår eller ett filmspår, men inte både ock.
Om du försöker visa ett podcastspår för ett projekt som innehåller ett filmspår, får du
upp en dialogruta som frågar om du vill byta ut filmspåret mot ett podcastspår.

Spela in berättarröster och dialog

Du kan skapa podcaster med bara berättarröst eller dialog, eller lägga på
bakgrundsmusik, ljudeffekter och andra ljud. Berättarrösten spelas in på ett spår
för riktiga instrument. Podcastprojektet innehåller två spår för riktiga instrument som
heter Mansröst och Kvinnoröst och som är optimerade för inspelning av berättarröst
eller dialog.

Så här spelar du in berättarröst och dialog:

1

Välj spåret Mansröst eller Kvinnoröst genom att dubbelklicka på spårhuvudet.

Spårinfopanelen öppnas, med dina spårinställningar.

2

Gå till popupmenyn Inmatningskälla och välj lämplig inmatning för den mikrofon
du tänker använda vid inspelningen.

3

Välj “På med rundgångsskydd” från popupmenyn Medhörning om du vill höra ljudet
från mikrofonen. Om rundgång uppstår visas ett varningsmeddelande med frågan om
du vill stänga av medhörningen.

4

Flytta uppspelningshuvudet till den punkt där du vill börja spela in.

5

Klicka på knappen Spela in, och sätt igång och prata.

6

När du är klar med inspelningen klickar du på uppspelningsknappen.

background image

104

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

Du kan lägga till och justera effekter för berättarspåret, inklusive Röstförbättrare, som är
en praktisk funktion om du spelar in berättarröst eller dialog med din dators inbyggda
mikrofon. Om du vill veta mer om inspelning på spår med riktiga instrument läser du
”Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument” på sidan 49.

Lägga till podcastljud

I GarageBand finns en mängd olika loopar som du kan använda i podcaster, inklusive
följande:

 Jinglar är kompletta bakgrundsmusikspår som du kan lägga i bakgrunden för

berättarröster eller dialogen, mellan talpartier eller som intro eller outro. Vissa jinglar
finns tillgängliga i långa, mellanlånga och korta versioner.

 Stingers är korta ljud som kan användas som övergångar eller "punkttecken" mellan

talare eller mellan olika avsnitt i en podcast.

 Bland ljudeffekterna finns ljud från människor, djurläten och maskinljud, och även

rymdljud och andra miljöljud.

Du kan söka efter podcastljud i loopbläddraren, förhandslyssna på dem och lägga till
dem i ditt podcastprojekt.

Så här söker du efter podcastljud i loopbläddraren:

1

Öppna loopbläddraren genom att klicka på knappen Loopbläddrare.

2

Du växlar till podcastljudvy genom att klicka på podcastljudknappen (en ljudvåg med
strålar) uppe i vänstra hörnet av loopbläddraren.

3

Klicka på en kategori i den vänstra kolumnen och klicka sedan på en underkategori
i högra kolumnen så visas matchande loopar i resultatlistan. Kolumnerna i resultatlistan
visar loopnamnet och respektive loops längd.

4

Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i loopbläddraren.

5

Du avslutar en sökning antingen genom att klicka på det markerade sökordet så att det
avmarkeras, eller genom att klicka på knappen Återställ så att alla sökord avmarkeras.

Det finns mer information om sökning av loopar i ”Övningsexempel 5: Lägga till Apple-
loopar” på sidan 71.

background image

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

105

Importera mediefiler med mediebläddraren

Du kan importera mediafiler från andra iLife-program, som iTunes och iPhoto, till ett
podcastprojekt. Du kan också importera andra GarageBand-projekt som har sparats med
en iLife-förhandsvisning. Och du kan söka och förhandsvisa mediafiler i mediebläddraren.
Du kan också lägga till andra mappar i mediebläddraren, så att du kan lägga till mediefiler
i mapparna, till dina projekt.

Att söka och förhandsvisa mediafiler i mediebläddraren.

1

Klicka på mediebläddrarknappen (symbol med olika typer av media), eller välj Reglage
> Visa mediebläddraren.

Mediebläddraren öppnas till höger om tidslinjen.

2

Gör på något av följande sätt:

 Du visar GarageBand-projekt och filer i iTunes-biblioteket genom att klicka på

ljudknappen.

 Du visar filer i iPhoto-biblioteket genom att klicka på bildknappen.
 Du visar iMovie-projekt och filer i mappen Filmer genom att klicka på filmknappen.

3

Gå till mediebläddraren och den mapp som innehåller de filer du vill använda. Du kan
även söka efter filnamnet genom att skriva det i sökfältet.

Gör på något av följande vis för att förhandsvisa ljudfiler och filmer i
mediebläddraren:
 Markera filen i medielistan och klicka sedan på knappen Spela upp längst ned

i mediebläddraren.

 Dubbelklicka på filen i medielistan.

Filen spelas upp.

Avbryta förhandsvisningen:
 Klicka en gång till på knappen i mediebläddraren.

Så här importerar du en ljudfil:

m

Dra ljudfilen från mediespelaren till tidslinjen.

Så här lägger du till en mapp till mediebläddraren:

m

Dra mappen från Finder till mittområdet i mediebläddraren.

Lägga till musik

Du kan lägga till musikloopar från Apple och spela in instrument och lägga in i din
podcast, precis som med ett musikprojekt. Det finns mer information om att lägga till
Apple-loopar i ”Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar” på sidan 71. Mer information
om att spela in riktiga instrument finns i ”Övningsexempel 3: Spela in stämmor och
musikinstrument” på sidan 49. Information om att spela in programvaruinstrument finns
i ”Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument” på sidan 58.

background image

106

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

Lägga till och redigera markörer

Du kan lägga till markörer till en podcast, så får du en utökad podcast. När du lägger
till en markör i en podcast visas den som en markörregion i podcastspåret. Du kan
redigera markörregioner i podcastredigeraren genom att flytta dem så att deras start-
och slutpunkter ändras, eller genom att ändra storlek på dem så att deras längd ändras.
Du kan också lägga till bilder, URL-adresser och URL-namn i markörregioner.

Så här lägger du till en markör:

1

Klicka på podcastspåret.

2

Flytta uppspelningshuvudet till platsen där du vill lägga till markören.

3

Klicka på knappen Lägg till markör längst ner i redigeraren.

Markören visas i redigeraren, och markörens starttid visas i kolumnen Tid på markörens
rad. Markören visas också som en markörregion i podcastspåret. Precis som med andra
regioner på tidslinjen kan du redigera markörregionerna för att styra när bildmaterial
och URL:er ska visas och hur länge de ska visas vid uppspelning av podcasten.

Om du vill flytta en markörregion gör du något av följande:
 I podcastspåret drar du markörregionen till en ny plats.
 I redigeraren klickar du på markörregionens starttid och anger en ny starttid.

Så här ändrar du storlek på en markörregion:

m

Dra den vänstra eller högra kanten på markörregionen till den plats som du vill ändra
storlek till.

Du kan inte loopa en markörregion.

Klicka här om du vill lägga
till en markör.

Redigera starttiden för markörer och
lägg till bildmaterial, URL:er, URL-namn
och kapitelrubriker i markörlistan.

background image

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

107

Lägga till bildmaterial i en markörregion

Du kan lägga till bildmaterial i enskilda markörregioner. När du spelar upp podcasten
visas markörregionens bildmaterial från början till slut i markörregionen.

Så här lägger du till bildmaterial i en markörregion:

1

Öppna medieläsaren och klicka på knappen Bilder.

2

Leta upp bildmaterialet i medieläsaren.

3

Dra bildmaterialet från medieläsaren till rutan Bildmaterial på markörens rad i
redigeraren. Du kan även dra bildmaterial direkt till podcastspåret. Då läggs en ny
markörregion med bildmaterialet till.

Bildmaterialet visas i markörregionen i podcastspåret, och i kolumnen Bildmaterial
för regionen i redigeraren. Kryssrutan Visar bildmaterial markeras. Du kan ändra
bildmaterialet för en markör genom att dra en ny bild till kolumnen Bildmaterial
på markörens rad.

Lägga till en URL-adress

Du kan lägga till en URL-adress i en markör och ge den ett namn. När du spelar upp
podcasten visas URL-adressen från början till slutet av markörregionen. När du klickar
på URL-adressen öppnas webbläsaren och visar URL-adressens webbsida.

Så här lägger du till en URL-adress i en markör:

1

I redigeraren klickar du på platshållartexten i URL-kolumnen på markörens rad, och
sedan skriver du URLen.

Kryssrutan Visar URL markeras för markören.

2

I redigeraren klickar du på platshållartexten i kolumnen URL-namn på markörens rad,
och skriver sedan namnet.

När du lägger till ett URL-namn visas namnet istället för den faktiska URL-adressen när
du spelar upp podcasten. När du klickar på namnet öppnas webbläsaren till webbsidan
för URL-adressen.

Lägga till kapitelrubriker

Du kan lägga till en kapitelrubrik till en markör och göra den till en kapitelmarkör. När
du spelar upp filmen i iTunes, iDVD eller QuickTime Player kan du enkelt gå till ett visst
kapitel.

Så här lägger du till en kapitelrubrik till en markör:

m

I redigeraren markerar du platshållartexten i kolumnen Kapitelnamn på markörens rad,
och skriver sedan ett namn.

background image

108

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

Ta bort markörer

Du kan ta bort en markör om du inte vill ha med den i podcasten längre.

Gör något av följande om du vill ta bort en markör:
 I podcastspåret markerar du markörregionen och trycker på backstegstangenten.
 I redigeraren markerar du markören i markörlistan och trycker på

backstegstangenten.

Lägga till avsnittets bildmaterial

Du kan lägga till bildmaterial för ett avsnitt i podcastspåret. När du upp spelar podcasten
i iTunes eller i iWeb, syns avsnittets bildmaterial så snart det inte finns någon
markörregion med eget bildmaterial.

Så här lägger du till avsnittets bildmaterial:

1

Leta upp bildmaterialet i medieläsaren.

2

Dra bildmaterialet från mediebläddraren till källplatsen för avsnittets bildmaterial i
redigeraren.

Avsnittets bildmaterial visas på källplatsen. När du spelar podcasten visas avsnittets
bildmaterial när det inte finns någon markörregion med bildmaterial.

Redigera bildmaterial

Du kan ändra storlek på och beskära både markörregioner och avsnittets bildmaterial. II
bildredigeraren kan du ändra storlek på och beskära bildmaterialet så att hela eller
delar av den ursprungliga bilden visas.

Så här redigerar du bildmaterial:

1

Dubbelklicka på bilden antingen under Avsnittets bildmaterial eller i markörlistan.

Bildredigeraren öppnas och visar bildmaterialet.

2

Dra skjutreglaget för storlek om du vill ändra storlek på bildmaterialet. Den svarta
ramen visar vilken del av bilden som visas när du spelar upp podcasten.

3

Dra bilden så att den del du vill ska visas befinner sig innanför ramen.

4

Du kan byta ut bilden genom att dra en ny bild till bildredigeraren.

5

När du är klar klickar du på Ställ in.

Redigera avsnittsinformation

Alla podcastavsnitt kan innehålla information, bland annat avsnittsnamnet, namnet på
den som skapade avsnittet och en beskrivning. Ett avsnitt kan också innehålla
föräldraråd om vuxet innehåll, som visas när du spelar podcasten i iTunes.

Så här redigerar du avsnittsinformationen:

1

Markera podcastspåret.

2

Öppna spårinfopanelen genom att välja Spår > Visa spårinfo.

background image

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

109

Spårinfopanelen öppnas och visar panelen Avsnittsinfo.

3

Ge podcastavsnittet en titel genom att klicka på titelfältet och skriva in titeln.

4

Lägg till artistinformation genom att klicka på fältet Artis och skriva in artistens namn.

5

Popupmenyn Föräldraråd innehåller alternativen Saknas, Barnvänligt eller Explicit.

6

Vill du ta med en beskrivning av podcastavsnittet klickar du på beskrivningsfältet och
skriver in en beskrivning.

Använda ducking på bakgrundsspår

När du skapar en podcast vill du kanske ibland sänka volymen på bakgrundsspåren
(t.ex. bakgrundsmusik eller ljudeffekter) så att det blir lättare att höra berättarröster
och dialog. Att sänka volymen för vissa spår så att andra hörs bättre kallas för ducking.

Du använder ducking genom att ställa in vilka spår som är huvudspår och vilka som
är bakgrundsspår. När det finns ljud på ett huvudspår sänks volymen på
bakgrundsspåren, och volymen på alla andra spår förblir densamma. Du kan använda
ducking på alla spår med riktiga instrument eller programvaruinstrument i din podcast.

Så har gör du ett spår till ett huvudspår:

1

Välj Reglage > Ducking.

En duckingkontroll visas i respektive spårhuvud, med pilar som pekar uppåt och nedåt.

2

Klicka på den övre delen av spårets duckingkontroll (pil som pekar uppåt).

Så här gör du ett spår till ett bakgrundsspår:

1

Välj Reglage > Ducking.

En duckingkontroll visas i respektive spårhuvud, med pilar som pekar uppåt och nedåt.

2

Klicka på den nedre delen av spårets duckingkontroll (pil som pekar nedåt).

När du spelar upp projektet, skickar det till iWeb eller exporterar det, så används
ducking på bakgrundsspåren så fort det finns ljud på ett ledspår. Du kan justera
duckingeffekten för spåren genom att välja en annan förinställd ducking i
masterspårets spårinfopanel.

Så här justerar du ducking-nivån:

1

Öppna spårinfofönstret.

2

Klicka först på Masterspår och sedan på fliken Redigera.

3

Välj en annan förinställning i förinställningsmenyn Ducker. Förinställningens namn
anger hur varje förinställning är tänkt att användas.

Du kan även klicka på knappen Redigera för en Ducker och skapa en egen
förinställning med hjälp av skjutreglaget.

background image

110

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

Skapa en videopodcast eller ett filmprojekt

Du skapar en videopodcast på ungefär samma sätt som en ljudpodcast, förutom att en
videopodcast innehåller en film eller videofil och inte har något bildmaterial. Du kan
importera ett iMovie-projekt eller en annan QuickTime-kompatibel videofil, visa videon
medan du lägger till ljud och lägga till och redigera markörer. När du är klar kan du
skicka det färdiga projektet till iWeb och publicera det som en videopodcast, skicka det
till iDVD och bränna det till en DVD-skiva, eller exportera det som en QuickTime-film.

Skapa ett videopodcastprojekt

1

Välj Arkiv > Ny.

Dialogrutan Nytt projekt öppnas.

2

Klicka på Nytt projekt och sedan på Film.

3

Klicka på Välj.

Ett nytt, tomt filmprojekt visas nu i GarageBand-fönstret.

Importera en film eller en videofil

Du kan importera ett iMovie-projekt eller en annan videofil från mediebläddraren.
Med mediebläddraren hittar du snabbt iMovie-projekt, videofiler och andra mediefiler
i datorns mapp Filmer. Mer information om hur du söker och importerar iMovie-projekt
och videofiler med mediebläddraren, finns i ”Importera mediefiler med
mediebläddraren” på sidan 105.

När du importerar en film till ett projekt visas filmen i filmspåret som börjar vid
projektets inledning. Du kan inte ändra den importerade filmens position i projektet.

Obs! Ett projekt kan bara innehålla en film- eller videofil. Om du importerar en film till
ett projekt som redan innehåller en film, visas en dialogruta som frågar om du vill
ersätta befintlig film med den nya.

Visa filmen

När du importerar en film till ett projekt visas filmspåret överst på tidslinjen, med
bildrutor (stillbilder) från filmen. Du kan visa filmen när du spelar upp projektet.

Så här visar du filmen eller videofilen:

1

Om filmspåret inte visas väljer du Spår > Visa filmspår.

2

Klicka på förhandsvisningsknappen (den stora, fyrkantiga knappen som visar en
filmruta) i filmspårets rubrik.

Filmförhandsvisningsfönstret visas.

background image

Kapitel 10

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

111

3

Du spelar upp filmen genom att trycka på mellanslagstangenten.

4

Du flyttar till en annan del av filmen genom att flytta pekaren över
förhandsvisningsfönstret och sedan dra reglaget som visas.

5

Du ändrar storlek på förhandsvisningsfönstret genom att dra i fönstrets nedre högra
hörn.

Arbeta med filmens ljudspår

Om filmen innehåller ett ljudspår skapas ett spår för riktiga instrument, kallat Filmljud,
under filmspåret. Du redigerar filmljudsspåret på exakt samma sätt som spår för riktiga
instrument: Du kan tysta det och solospela det, justera volymnivån och panoreringen
samt lägga till effekter.

Obs! Om du tystar ned filmljudspåret kommer filmens ljud inte att tas med när du
exporterar filmen till iDVD eller iWeb eller när du exporterar den som en QuickTime-film.

Lägga till ljud

Du spelar in berättarröster i en videopodcast på exakt samma sätt som i en
ljudpodcast. Du kan lägga till ljudfiler från loopbläddraren, inklusive musik- och
podcastljudloopar. Du kan också spela in spår med riktiga instrument och
programvaruinstrument, på exakt samma sätt som i andra GarageBand-projekt.

Det finns mer information i ”Lägga till podcastljud” på sidan 104, ”Importera mediefiler
med mediebläddraren” på sidan 105 och ”Lägga till musik” på sidan 105.

Lägga till markörer, rubriker och URL:er till en videopodcast

Markörerna gör det enkelt att hitta till olika delar av den färdiga filmen, och du kan
använda dem till att lägga till länkar till webbsidor. Du kan lägga till markörer till ett
videopodcastprojekt, och URL- och kapitelrubriker till markörerna, precis som när du
gör utökade ljudpodcaster. Men du kan inte lägga till bildmaterial i en videopodcast.

Det finns mer information i ”Lägga till och redigera markörer” på sidan 106, ”Lägga till
en URL-adress” på sidan 107 och ”Lägga till kapitelrubriker” på sidan 107.

När din podcast är klar kan du dela den på flera olika sätt. Mer information om hur du
delar podcaster finns i nästa övningsexempel, ”Övningsexempel 9: Dela dina projekt”.

background image

11

112

11