GarageBand - Övningsexempel 5:Lägga till Apple-loopar

background image

Övningsexempel 5: Lägga till
Apple-loopar

Med Apple-loopar kan du lägga till bakgrunds- och
rytmspår till dina projekt. Du kan även lägga till Apple-
loopar i loopbiblioteket och skapa egna Apple-loopar.

GarageBand levereras med en hel uppsättning Apple-loopar. Apple-loopar är
förinspelade musikaliska fraser i en mängd olika genrer, instrument och känslolägen,
som du kan lägga till i dina projekt. Loopar är förinspelade för att skapa skarvlöst
upprepade mönster, som du kan bygga på (eller “loopa”) till valfri längd. Det som är bra
med att använda Apple-loopar i GarageBand-projekten är att du kan mixa looparna
fritt, trots att de är inspelade i olika tonarter och tempon. De spelas alla upp i samma
projekttonart och -tempo.

Merparten av dagens populärmusik baseras på rytmiska mönster som upprepar sig
(så kallade "grooves" eller "riff"), särskilt för trummor, bas och andra kompinstrument.
Om du vill skapa musik i en groovebaserad stil får du en mer effektiv arbetsgång om
du först lägger på loopar för trummor och sedan lägger till loopar för bas och andra
rytmkomponenter. På så sätt kan du definiera projektets rytmkänsla och skapa ett
grundarrangemang. När rytmkomponenterna är på plats kan du spela in stämmor
och instrument för huvudstämma, solo och harmonier.

Genom att lägga till Apple-loopar kan du snabbt och enkelt bygga projektets känsla.
Med GarageBand blir det enklare att söka efter loopar som passar dina kriterier,
förhandslyssna och lägga ut dem på tidslinjen.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Hitta och förhandslyssna på loopar i loopbläddraren
 Lägga till loopar på tidslinjen
 Lägga till loopar i loopbiblioteket
 Skapa egna Apple-loopar

background image

72

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

Söka efter loopar som du kan använda i ett projekt

I GarageBand finns en loopbläddrare med vilken du kan söka loopar. Du kan söka
på instrument, genre och känsloläge. Du kan också söka loopar efter namn, begränsa
sökningar till en viss typ av skala eller till intilliggande tonarter, och bokmärka loopar
så att du snabbt hittar dem. Oavsett hur stor din loopsamling blir kan du enkelt hitta
rätt loop med loopbläddraren.

Om loopbläddraren inte visas, måste du välja att visa den för att kunna söka loopar.

Så här visar du loopbläddraren:

m

Klicka på loopbläddrarknappen (knappen med ett öppet öga).

Du kan söka loopar antingen i knappvy eller kolumnvy (det finns också en speciell
vy för podcastljud, vilket du kan läsa om i ”Övningsexempel 8: Skapa podcaster” på
sidan 102). I knappvyn klickar du på nyckelordsknappar för att söka matchande
nyckelord. I kolumnvyn söker du efter loopar genom att välja mellan olika kategorier
och nyckelord. Du väljer vy med vyknapparna i övre vänstra hörnet av loopbläddraren,
och du kan växla fritt mellan vyerna.

Så här väljer du knapp- eller kolumnvy:

m

Klicka på den vänstra knappen (med kolumner) om du vill ha kolumnvy, eller
på mittknappen (med nottecken) om du vill ha knappvy. Knappen till höger visar
podcastljudvy, se ”Övningsexempel 8: Skapa podcaster” på sidan 102 .

background image

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

73

Söka efter loppar i knappvy

Knappvyn har ett rutmönster med nyckelordsknappar. Klicka på en knapp om du vill
visa looparna som matchar det markerade nyckelordet i resultatlistan till höger. Du kan
precisera sökningen genom att klicka på fler knappar.

Så här söker du efter loopar i knappvy:

1

Klicka på knappen med noter i loopbläddrarens övre vänstra hörn om du vill växla
till knappvyn.

2

Klicka på en nyckelordsknapp så visas matchande loopar i resultatlistan. Kolumnerna
i resultatlistan visar looptyp, namn, tempo, tonart och antal taktslag för varje loop.

3

Du preciserar sökresultaten genom att klicka på flera nyckelordsknappar. Då visas
endast de loopar som matchar alla nyckelord du valt.

4

Du avslutar en sökning genom att klicka på knappen Återställ, så avmarkeras alla
nyckelorden. Du kan även avmarkera dem genom att klicka på dem en och en.

När du klickar på ett nyckelord tonas icke-kompatibla nyckelord ner (d.v.s. de nyckelord
som inte har någon loop gemensam med det valda nyckelordet).

Sök nu efter trumloopar i knappvyn, genom att klicka på nyckelordsknappen Alla
trummor. Rulla genom listan för att se alla matchande loopar. Lägg märke till att antalet
matchande loopar visas bredvid sökfältet.

Matchande loopar visas

i resultatlistan.

Klicka på en

nyckelordsknapp.

background image

74

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

Söka efter loppar i kolumnvyn

I kolumnvyn visas kategorierna för en nyckelordstyp i mittenkolumnen om du klickar på
nyckelordstypen i den vänstra kolumnen. Om du klickar på en kategori visas nyckelord
för kategorin i högerkolumnen. Om du klickar på ett nyckelord visas de matchande
looparna i resultatlistan. Du kan utöka sökningen genom att klicka på fler nyckelord.

Så här söker du efter loopar i kolumnvy:

1

Klicka på kolumnknappen i loopbläddrarens övre vänstra hörn så visas kolumnvyn.

2

Klicka på en nyckelordstyp i vänsterkolumnen.

3

Klicka på en kategori i mittenkolumnen.

4

Klicka på ett nyckelord i högerkolumnen så visas matchande loopar i resultatlistan.

Sök efter några basloopar i kolumnvyn genom att först välja nyckelordstypen Efter
instrument, därefter kategorin Bas och sedan nyckelordet Grooving.

När du hittar loopar i knapp- eller kolumnvyn visas det totala antalet matchande loopar
bredvid sökfältet längst ner i loopbläddraren.

Välj lösenord

i kolumnerna, från

vänster till höger.

Matchande loopar visas

i resultatlistan.

background image

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

75

Förhandslyssna på loopar

När du hittar loopar som matchar sökvillkoren kan du förhandslyssna på dem
i loopbläddraren. Du kan förhandslyssna på själva loopen (solo), eller lyssna på
den tillsammans med projektet.

Så här förhandslyssnar du på en loop:

m

Klicka på loopen i resultatlistan. Avbryt förhandslyssningen genom att klicka på loopen
igen, eller klicka på en annan loop som du vill förhandslyssna på.

Du kan förhandslyssna på en loop tillsammans med det material du har lagt till
i projektet. Du klickar då på knappen Spela upp innan du klickar på loopen. När du
förhandslyssnar på en loop tillsammans med ett projekt, matchar GarageBand loopens
tempo och tonart med projektets tempo och tonart, och synkar loopen med projektet
så att de börjar i takt. Det kan ta några sekunder innan loopen börjar spelas upp.

När du förhandslyssnar på en loop kontrollerar du loopvolymen med loopbläddrarens
volymreglage.

Justera volymen för en loop som förhandslyssnas:

m

Dra volymreglaget i loopbläddraren åt vänster om du vill sänka loopens volym, eller åt
höger om du vill höja den.

Om du justerar loopvolymen i loopbläddraren och sedan lägger till loopen i projektet
genom att dra den till en tom del av tidslinjen, får loopens spår samma volym som vid
förhandslyssningen.

Provlyssna på looparna du hittade tidigare och se vilka du tycker om.

Förfina loopsökningar

Det finns flera metoder för att förfina dina sökningar i loopbläddraren. Du kan:

 Söka loopar efter namn
 Visa bara loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp
 Visa bara loopar med en särskild typ av skala
 Visa enbart loopar i tonarter som ligger nära projektets tonart
 Bokmärk loopar så att du snabbt kommer åt dem

Justera loopens volym genom
att dra volymreglaget.

background image

76

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

Söka efter namn

Du hittar loopar snabbt och enkelt genom att skriva in namnen i sökfältet. Det blir då
också enklare att hitta en specifik loop eller en grupp av besläktade loopar.

Att söka loopar efter namn:

m

Skriv in söknamnet i sökfältet och tryck på retur. Alla loopar vars filnamn innehåller
din text visas i resultatlistan.

Försök precisera trumlooparna du hittade tidigare genom att skriva “akustisk”, “klubb”
eller “funk” i sökfältet. Du kan också skriva in andra sökord och se vilka träffar du får.

Visa loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp

Om du har installerat ett eller flera av de Jam Pack som finns för GarageBand på datorn,
kan ditt loopbibliotek innehålla många tusen loopar. Du kan göra det enklare att söka
efter loopar genom att välja att visa endast loopar från ett visst Jam Pack, eller bara de
loopar som följer med GarageBand. Om du har skapat egna loopar eller lagt till loopar
från en annan källa, kan du också välja att bara visa de looparna.

Att visa loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp:

m

Gå till loopbibliotekets popupmeny och välj det Jam Pack eller den mapp där looparna
finns. Menyn hittar du jämte ordet “Loopar” överst i loopbläddraren.

Söka efter skaltyp

De flesta andra loopar än trumloopar har spelats in med en särskild musikalisk skala.
I de flesta fall är det en bra idé att använda loopar med samma typ av skala när du
arrangerar flera loopar för gemensam uppspelning. Du kan avgränsa det antal loopar
som visas i resultatlistan genom att visa bara de som använder dur- eller mollskalor,
de som inte använder någon skala alls eller de som använder båda.

Klicka här så visas popupmenyn
för loopbiblioteket.

Välj typ av skala
från den här menyn.

background image

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

77

Så här visar du endast loopar som har en viss typ av skala:

m

Välj typ av skala från popupmenyn Skala.

Försök förfina din tidigare basloopssökning, så att du bara får med loopar som
använder durskalan.

Begränsa sökningar till de närmaste tonarterna

Loopar med melodi- och harmoniinstrument är inspelade i en särskild tonart. När du
lägger till en loop till ett projekt anpassar GarageBand loopens tonart till projektets
tonart. Ju närmare projektets tonart loopens originaltonart ligger, desto mer naturlig
låter loopen när den transponeras till projektets tonart. När en loop transponeras med
ett stort antal halvtoner, kan resultatet ibland låta onaturligt eller förvrängt.

Att visa endast loopar i tonarter som ligger nära projektets tonart:

1

Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Loopar.

2

I panelen Loopar klickar du på kryssrutan ”Filtrera för mer relevanta resultat”.

Obs! Kryssrutan ”Filtrera för mer relevanta resultat” markeras som standard. Om du vill
att loopar i tonarter som ligger längre bort från projektets tonart ska visas avmarkerar
du kryssrutan.

Du kan hitta särskilda loopar genom att använda flera metoder samtidigt. Du kan t.ex.
använda sökord med popupmenyn Skala, eller med sökfältet, om du bara vill hitta
basloopar som använder durskalan, eller om du bara vill hitta slagverksloopar med
“latin” i filnamnet.

Bokmärka loopar

Du kan bokmärka loopar du använder ofta så kan du sedan snabbt komma åt de
bokmärkta looparna i loopbläddraren.

Så här bokmärker du en loop:

m

Markera kryssrutan för loopen i kolumnen Bokm. (kort för Bokmärken) i resultatlistan.

Du kan behöva rulla i resultatlistan innan du kan se kolumnen Bokm.

Så här visar du dina bokmärken:

m

Klicka på Bokmärken i knapp- eller kolumnvyn.

De bokmärkta looparna visas i resultatlistan.

background image

78

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

Lägga till loopar på tidslinjen

När du hittar en loop du vill använda kan du lägga till den i projektet genom att dra
den till tidslinjen.

Så här lägger du till en loop i tidslinjen:

m

Dra loopen från loopbläddraren till en tom del av tidslinjen, där det inte ligger något
spår. Ett nytt spår av rätt typ skapas och loopen läggs till i det nya spåret.

Det finns två typer av Apple-loopar, som de två typerna av spår: Loopar med riktiga
instrument och loopar med programvaruinstrument. Loopar med riktiga instrument är
ljudinspelningar och programvaruloopar innehåller information om de toner du spelar
men “framförs” av Mac-datorn i realtid. I loopbläddraren har loopar med riktiga
instrument en blå symbol med en ljudvågform och programvaruloopar har en grön
symbol med en not.

Obs! Du kan också lägga till en loop på tidslinjen genom att dra den till ett spår av
samma typ (riktiga instrument eller programvaruinstrument). Om du drar en loop med
programvaruinstrument till ett likadant spår visas en dialogruta där du får tala om vilket
instrument du vill använda.

Du kan även konvertera en programvaruinstrumentloop till en loop med riktiga
instrument när du drar den till tidslinjen. Loopar med riktiga instrument kräver mindre
processorkraft vid uppspelning, vilket gör att du kan använda fler spår och effekter i ett
projekt, särskilt i projekt med många loopar.

Så här konverterar du en programvaruinstrumentloop till en loop med riktiga
instrument:

m

Håll ner alternativtangenten och dra loopen från loopbläddraren till tidslinjen.

Det är inställt som förval att en programvaruloop som dras med alternativtangenten
nertryck konverteras till en loop med riktiga instrument. Du kan ändra förvalet så att
om du drar en programvaruloop konverteras den till en loop med riktiga instrument,
medan den inte konverteras om du håller alternativtangenten nertryckt medan du drar.

Så här ändrar du de förvalda inställningarna för konvertering av
programvaruloopar:

1

Välj GarageBand > Inställningar.

2

Klicka på Loopar.

3

Markera kryssrutan “Konvertera till riktiga instrument” på panelen Loopar.

Dra en loop till en tom del av
tidslinjen om du vill skapa ett
nytt spår för loopen.

background image

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

79

När du lägger till en loop till ett projekt skapas en region på tidslinjen för den här
loopen. Regioner visas som färgade rektangulära områden i spåren i ett projekt.
Ändringarna som du gör i regionen ändrar inte den ursprungliga loopen. Du kan
alltid återgå till loopens ursprungliga ljud, eller använda den i ett annat projekt.

Prova att lägga till några av de trum- och basloopar du hittade tidigare på tidslinjen.

Byta Apple-loopar inom samma familj

Vissa Apple-loopar tillhör en serie, eller familj. Loopar som tillhör samma familj har
samma namn, men med ett unikt nummer på slutet. (Klassisk rockgitarr 01 och Klassisk
rockgitarr 02 tillhör exempelvis samma familj.) Om du lägger till en loop som tillhör en
familj på tidslinjen visas ett par pilar i loopens övre vänstra hörn. Du kan då byta ut
loopen mot vilken som helst i samma familj.

Att byta ut en Apple-loop mot en annan i samma familj:

1

Klicka på pilarna i loopens övre vänstra hörn.

En meny öppnas, där du ser alla loopar i samma familj.

2

Välj en loop i menyn.

Lägga till loopar till loopbiblioteket

När du installerar GarageBand installeras de loopar som följer med programmet
i Apple-loopbiblioteket. När du lägger till fler loopar i samlingen installeras de
i loopbiblioteket och visas sedan i loopbläddraren, där du kan använda dem.

Så här lägger du till Apple-loopar i loopbiblioteket:

m

Dra looparna, eller mappen med loopar, till loopbläddraren. Looparna läggs till
i biblioteket med Apple-loopar och kan användas på en gång i projekt.

Om du lägger till loopar som finns på en annan hårddisk eller partition, visas en
dialogruta med en fråga om du vill kopiera dem till loopbiblioteket eller indexera dem
där de är sparade. Om du lägger till loopar från skrivbordet blir du tillfrågad om du vill
flytta dem eller indexera dem där de är sparade.

Om du lägger till loopar som finns på en CD- eller DVD-skiva kopierar GarageBand dem
till loopbibliotek.

background image

80

Kapitel 7

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

Skapa egna Apple-loopar

Du kan spara dina inspelningar som Apple-loopar. När du sparar en region som en
Apple-loop läggs den till i biblioteket och visas i loopbläddraren, så att du kan använda
den i ett projekt. Apple-loopar som du skapar från inspelade regioner matchar tempot
och tonarten i projektet, på samma sätt som de Apple-loopar som följde med
GarageBand.

Så här sparar du en region som en Apple-loop:

1

Markera regionen i tidslinjen.

2

Välj Redigera > Lägg till i loopbibliotek, eller dra regionen över loopbläddraren.

3

Ange ett namn för loopen i dialogrutan Lägg till loop.

4

Välj skala och genre från popupmenyerna.

5

Välj en instrumentkategori och ett instrumentnamn från listan.

6

Klicka på några knappar för känsloläge om du vill göra det enklare att söka.

7

Klicka på Skapa.

background image

8

81

8