GarageBand - Övningsexempel 2:Lär dig spela gitarr och piano

background image

Övningsexempel 2: Lär dig spela
gitarr och piano

I GarageBand kan du enkelt lära dig spela gitarr och
piano med hjälp av de gitarr- och pianolektioner som
finns till programmet. Du kan lära dig grundläggande
tekniker och även köpa artistlektioner och lära dig låtar
av de artister som skapat dem.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Öppna en spellektion
 Visa videoanvisningarna för en lektion och spela med
 Välja kapitel och delkapitel
 Öva ett avsnitt av en lektion upprepade gånger
 Göra en lektion långsammare så att du lättare kan lära dig en svår övning
 Spela och spela in ett eget instrument under en lektion
 Mixa instrumenten i en lektion
 Anpassa utseendet på lektionsfönstret
 Öppna en lektion i GarageBand
 Hämta ytterligare spellektioner

background image

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

41

Öppna en spellektion

I GarageBand finns en grundlektion för gitarr och en för piano. I dialogrutan Nytt
projekt kan du välja och öppna de lektioner som finns installerade på datorn. Du kan
också hämta ytterligare kostnadsfria lektioner och köpa artistlektioner via dialogrutan
Nytt projekt.

Så här öppnar du en spellektion:

1

Välj Arkiv > Ny.

2

Klicka på Lär dig spela i dialogrutan Nytt projekt.

De grundlektioner som finns installerade på datorn visas i fönstret.

3

Klicka på den lektion du vill öppna och sedan på Välj.

Lektionen öppnas i helskärmsläge med ett videofönster i den övre delen av fönstret
och en animerad greppbräda (för gitarrlektioner) eller klaviatur (för pianolektioner) i
den nedre delen av fönstret. Under det animerade instrumentet finns ett reglagefält
med reglage som du använder till att spela in lektionen, slå på metronomen och
cykelregionen, göra lektionen långsammare, spela in ditt instrument när du spelar med
i lektionen, med mera.

Välja kapitel och delkapitel

Varje spellektion består av två kapitel: Lär dig och Spela låt. I kapitlet Lär dig ger
handledaren videoanvisningar för hur du spelar låten, inklusive all relevant teknik och
eventuella specialstämningar. I kapitlet Spela låt kan du spela hela låten utan avbrott
eller välja att öva på en eller flera delar av låten. I artistlektionerna finns också kapitlet
Historia med information om låten och artisten.

I vissa lektioner finns delkapitlen Enkel och Avancerad. Kapitlen och delkapitlen för
lektionen visas till vänster om videoområdet när du öppnar lektionen. Du kan när som
helst välja ett annat kapitel eller delkapitel när en lektion är öppen.

Hastighetsreglage

Uppspelningsknappen

Inspelningsknappen

Cykelknappen

Metronom

Volymreglage

background image

42

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

Så här väljer du ett kapitel eller delkapitel:

1

Om kapitellistan inte visas flyttar du pekaren till vänster i videoområdet.

2

Välj det kapitel eller delkapitel du vill spela.

Spela en lektion

När du har valt det kapitel du vill spela upp kan du börja spela upp lektionen.

Så här spelar du upp en lektion:

m

Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på mellanslag.

Så här avbryter du uppspelningen:

m

Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på mellanslag igen.

Lektionen börjar spelas upp från början. Ovanför reglagefältet visar
uppspelningshuvudet vilken del av lektionen som spelas upp. Du kan spela upp hela
lektionen eller enskilda avsnitt.

Så här spelar du upp ett avsnitt av en lektion:

m

Klicka på det avsnitt du vill spela upp i raden ovanför reglagefältet. Du kan markera
flera avsnitt genom att skiftklicka på dem.

Om lektionen spelas upp går den till början av det avsnitt du väljer. Om den är stoppad
trycker du på mellanslagstangenten så börjar uppspelningen från det valda avsnittet.

Du kan också spela upp ett eller flera avsnitt upprepade gånger. Det kan vara praktiskt
när du vill öva en ny eller svår del av lektionen.

Välj kapitel och

delkapitel här.

Klicka på cykelknappen innan
du klickar på ett avsnitt om
du vill spela upp avsnittet
upprepade gånger.

Klicka på det
avsnitt du vill

background image

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

43

Så här spelar du upp ett avsnitt upprepade gånger:

1

Klicka på cykelknappen (med böjda pilar) i reglagefältet.

2

Klicka på det avsnitt du vill spela upp. Skiftklicka på avsnitt som ligger intill varandra
om du vill spela upp dem i ordning.

3

Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på mellanslag.

De valda avsnitten börjar spelas upp och repeteras tills du klickar på
uppspelningsknappen eller trycker på mellanslagstangenten igen.

Spela ett instrument under en lektion

Du kan spela gitarr eller piano under lektionen. Om du spelar på en klaviatur behöver
du bara ansluta klaviaturen till datorn så kan du spela med i lektionen. Om du spelar
gitarr måste du välja inmatning innan du kan spela med i lektionen.

Så här väljer du inmatning för en gitarr:

1

Klicka på Inställning.

Inställningsfönstret öppnas.

2

Välj inmatningskälla för gitarren från popupmenyn Min inmatningsenhet.

 Om gitarren är ansluten till datorns ljudingång väljer du Gitarr.
 Om du använder datorns inbyggda mikrofon när du spelar gitarr väljer du Intern

mikrofon.

 Om du använder en mikrofon ansluten till ett ljudgränssnitt när du spelar gitarr väljer

du Extern mikrofon.

 Om gitarren är ansluten till ett ljudgränssnitt väljer du Extern gitarr.

3

Om du använder en mikrofon när du spelar gitarr undviker du rundgång genom att
välja Medhörning av. Om gitarren är ansluten till ljudingången eller ett ljudgränssnitt,
eller om du lyssnar på GarageBand med hörlurar och inte högtalare, väljer du
Medhörning på.

4

När du är klar återgår du till lektionen genom att klicka på Inställning igen.

Nu kan du spela med i lektionen.

background image

44

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

Ändra lektionens hastighet

Du kan göra en lektion långsammare så att du lättare kan lära dig eller öva på en svår
del av lektionen. Du kan dra ner hastigheten på lektionen med upp till hälften. När du
börjar kunna delen bättre kan du långsamt öka hastigheten på lektionen till det
ursprungliga tempot.

Så här ändrar hastigheten på en lektion:

1

Dra hastighetsreglaget, i reglagefältet bredvid metronomen, åt vänster om du vill göra
lektionen långsammare.

2

Du gör lektionen snabbare genom att dra hastighetsreglaget åt höger.

Du kan ändra hastigheten på lektionen både när den spelas upp och när den är stoppad.

Spela in ett instrument under en lektion

Du kan spela in ditt instrument under en lektion, och du kan även spela in flera
tagningar. Genom att spela in instrumentet kan du enklare lyssna på dig själv och höra
dina fel och dina framsteg. När du har spelat in instrumentet kan du gå igenom flera
tagningar, välja den tagning du vill höra tillsammans med lektionen och radera de
tagningar du inte gillar.

Så här spelar du in ett instrument under en lektion:

1

Klicka på det avsnitt då du vill spela in, eller flytta uppspelningshuvudet till den punkt
där du vill starta inspelningen.

2

Klicka på inspelningsknappen.

Metronomen räknar in en takt innan inspelningen startar vid uppspelningshuvudets
position så att du får hjälp att hålla takten. Medan du spelar in visas inspelningen i en
remsa ovanför reglagefältet.

3

Börja spela instrumentet.

4

När du är klar med inspelningen klickar du på uppspelningsknappen.

background image

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

45

Så här spelar du in flera tagningar:

1

Klicka på cykelknappen i reglagefältet.

2

Klicka på det avsnitt då du vill spela in. Du kan markera flera avsnitt genom
att skiftklicka på dem.

3

Klicka på inspelningsknappen.

4

Efter inräkningen börjar du spela instrumentet.

5

När du är klar med inspelningen klickar du på uppspelningsknappen.

Inspelningen visas i en remsa ovanför reglagefältet med en siffra som anger antalet
tagningar.

Så här lyssnar du på tagningar:

1

Klicka på siffran i inspelningens övre vänstra hörn.

2

Välj siffran för den tagning du vill lyssna på från menyn Tagningar.

Så här raderar du en tagning:
 Du raderar en markerad tagning genom att välja Ta bort markerad tagning från

menyn Tagningar.

 Du raderar alla tagningar förutom den markerade genom att välja Radera oanvända

tagningar från menyn Tagningar.

Ändra mixningen i en lektion

Du kan ändra mixningen för handledarens röst och instrument, ditt eget instrument
och instrumenten i kompbandet. Det kan vara användbart om du vill höra handledaren
tydligare eller höra ditt eget instrument över resten av mixningen. Du kan ändra
mixningen i en lektion genom att använda reglagen i mixern.

Så här visar du mixern:

m

Klicka på Mixer uppe till höger i fönstret.

background image

46

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

Mixern visas ovanpå lektionsfönstret. I mixern finns en uppsättning reglage för vare
spår, inklusive en knapp för ljud av, en knapp för solospelning och ett volymreglage.

Gör något av följande om du vill ändra mixningen:
 Om du vill stänga av ljudet för ett spår klickar du på knappen för ljud av

(med högtalarsymbol) i mixern.

 Om du vill lyssna på ett spår för sig klickar du på knappen för solospelning

(med hörlurssymbol) i mixern.

 Om du vill justera volymen för ett spår drar du spårets volymreglage åt höger eller

vänster.

Om det finns ett kompband i en lektion visar mixern ett spår som heter “Bandet".
Spåret har en visningstriangel. När du klickar på visningstriangeln visas
mixningsreglagen för varje instrument i bandet. Du kan använda mixningsreglagen
för bandet till att mixa de enskilda instrumenten på samma sätt som du mixar spåren
i lektionen. Du kan återställa bandet till den ursprungliga mixningen genom att klicka
på knappen Återställ.

När du är klar återgår du till lektionen genom att stänga mixern.

Så här stänger du mixern:
Klicka på Mixer i den övre, högra delen av fönstret eller klicka på någon del av
lektionsfönstret utanför mixern.

Klicka på visningstriangeln så visas
mixningsreglagen för bandet.

Återställ mixningsreglagen för
banden genom att klicka.

Använd mixningsreglagen för varje
instrument.

background image

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

47

Anpassa lektionsfönstret

Du kan anpassa utseendet på lektionsfönstret på flera olika sätt så att det passar ditt
sätt att lära dig. Både gitarr- och pianolektionerna kan visa olika typer av notation:

Anpassa en gitarrlektion

I en gitarrlektion kan du visa notationen som ackordsymboler, ackordfingersättning,
tabulatur eller vanlig notation. Om du är en vänsterhänt gitarrist kan du byta till en
vänsterhandsvy. Du kan också ändra den animerade greppbrädan så att den visas
i ett fågelperspektiv, och du kan även ändra den förvalda visningsvinkeln.

Så här anpassar du fönstret för en gitarrlektion:

1

Klicka på Inställning uppe till höger i lektionsfönstret.

Inställningsfönstret visas med de olika alternativen för notation och utseende.

2

Klicka på de alternativ

(

z

)

för notation och utseende du vill använda.

3

Om du vill visa en vänsterhänt vy för lektionen markerar du kryssrutan “Vänsterhänt
gitarr”.

4

Om du vill visa den animerade greppbrädan i fågelperspektiv markerar du kryssrutan
“Fågelperspektiv av greppbrädan”.

5

När du är klar återgår du till lektionen genom att klicka på Klar.

Anpassa en pianolektion

I en pianolektion kan du visa notationen som ackord eller som vanlig notskrift.
Du kan visa notationen för antingen vänster eller höger hand, eller för båda händerna
samtidigt. Du kan också växla till Enkel vy. I enkel vy visas notnamnen för de vita
tangenterna på den animerade klaviaturen och även på nothuvudena om du väljer
att visa vanlig notskrift.

Så här anpassar du fönstret för en pianolektion:

1

Klicka på Inställning uppe till höger i lektionsfönstret.

Inställningsfönstret visas med de olika alternativen för notation och utseende.

2

Klicka på de alternativ

(

z

)

för notation och utseende du vill använda.

3

Om du vill visa lektionen i enkel vy markerar du kryssrutan Enkel vy.

4

När du är klar återgår du till lektionen genom att klicka på Klar.

background image

48

Kapitel 4

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

Både gitarr- och pianolektionerna har en automatisk vy. I vyn Automatiskt ändras
notationen och utseendet automatiskt beroende på lektionens innehåll. Normalt kan
du låta den automatiska vyn vara markerad om du inte specifikt vill se en annan vy.

I inställningsfönstret visas också kortkommandon för olika notations- och
utseendealternativ. Du kan använda kortkommandona till att ändra utseendet på
lektionen utan att öppna inställningsfönstret.

Öppna en spellektion i GarageBand

Du kan öppna en lektion i GarageBand-fönstret. När du öppnar en lektion i
GarageBand visas varje spår, inklusive handledarens röst, handledarens instrument
och eventuella inspelningar du har gjort med ett eget instrument, som ett separat spår
i tidslinjen. Du kan arrangera, mixa och göra andra ändringar i GarageBand-fönstret,
precis som med vanliga GarageBand-projekt.

Så här öppnar du en lektion i GarageBand:

m

Klicka på knappen “Öppna i GarageBand” i reglagefältet.

Obs! Vissa artistlektioner går inte att öppna i GarageBand. Om en lektion inte kan
öppnas är knappen “Öppna i GarageBand” nedtonad i reglagefältet.

Hämta ytterligare spellektioner

I GarageBand finns flera grundlektioner. Du kan hämta ytterligare grundlektioner för
både gitarr och piano, och köpa artistlektioner med låtar som du får lära dig av de
artister som gjort dem kända. Du hämtar grundlektioner och köper artistlektioner via
lektionsaffären i dialogrutan Nytt projekt. Om du vill veta mer om hur du hämtar och
köper lektioner läser du avsnittet “Lär dig spela gitarr eller piano” i GarageBand Hjälp.

background image

5

49

5