GarageBand - Övningsexempel 1:Skapa och spela GarageBand-projekt

background image

Övningsexempel 1: Skapa och
spela GarageBand-projekt

Du kan skapa GarageBand-projekt för låtar, podcaster,
ringsignaler, med mera. Du kan lyssna på din musik
genom att spela dina projekt och du kan spara dem
på flera olika sätt.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Skapa nya projekt från en mall
 Välja projektinställningar för tempo, taktbeteckning och tonart
 Spela upp projektet
 Spara projektet

Att skapa ett nytt projekt

Du börjar med att skapa projektet i GarageBand. Det är i projekten du spelar in,
arrangerar och mixar musiken. När du öppnar dialogrutan Nytt projekt kan du välja en
mall för den typ av projekt du vill skapa.

Du kan välja bland flera olika typer av projekt, till exempel:

 Musikprojekt för röster, akustiska instrument, elgitarrer, loopar, med mera
 Podcastprojekt för utökade ljud- och videopodcastavsnitt
 Projekt med Magic GarageBand, där du väljer genre så väljer GarageBand

instrumenten och skapar ett arrangemang

 Projekt för iPhone-ringsignaler som du kan skicka till iTunes och använda på en

iPhone.

Utöver att skapa nya projekt kan du öppna och hämta spellektioner via dialogrutan
Nytt projekt. Om du vill veta hur du använder spellektionerna läser du
”Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano” på sidan 40.

background image

30

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

Så här skapar du ett nytt musikprojekt:

1

Välj Arkiv > Ny.

Dialogrutan Nytt projekt öppnas med knappar för olika typer av projekt, bland annat
Nytt projekt, Magic GarageBand och iPhone-ringsignal. Klicka på knappen Nytt projekt.

Projektmallar visas i fönstret. Det finns mallar för röster, akustiska instrument, elgitarr,
klaviatur, låtskrivning, loopar och podcastavsnitt.

2

Klicka på symbolen för den mall du vill använda och klicka sedan på Välj.

3

I dialogrutan Spara som skriver du in namnet på projektet i fältet Spara som och
bläddrar sedan till den plats där du vill spara projektet.

4

Klicka på Spara.

Efter en liten stund öppnas GarageBand-fönstret med det nya projektet. I mitten av
GarageBand-fönstret finns tidslinjen som är indelad i horisontella rader som kallas spår.
Du ordnar dina inspelningar och loopar i spår. Till vänster visas spårhuvudena, där du
kan justera ett spårs volym, stereoplacering och andra inställningar. Under tidslinjen
finns reglagefältet med knappar som visar olika redigerare och granskare, en
uppsättning transportreglage du använder till att spela upp dina projekt och LCD, där
du kan ändra projektinställningarna och tidsenheten i taktslagslinjalen. Om du veta
mer om reglagen i GarageBand-fönstret läser du ”GarageBand i överblick” på sidan 9.

Det går att skapa musik på följande sätt i GarageBand:

 Genom att spela in ljud via en mikrofon ansluten till datorn
 Genom att spela in ljud från en elgitarr ansluten till datorn
 Genom att ansluta en USB-klaviatur (eller MIDI) och spela på de inbyggda

programvaruinstrumenten i GarageBand

background image

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

31

 Genom att lägga till och arrangera Apple-loopar i tidslinjen
 Genom att skapa ett Magic GarageBand-projekt
 Genom att visa och spela med i en spellektion

Spela upp ett projekt

När du har lagt till några inspelningar, loopar eller ljudfiler i ett projekt kan du spela
upp det så att du hör hur det låter. Du spelar upp projekt genom att använda antingen
mellanslagstangenten på tangentbordet eller transportreglagen som finns i
reglagefältet under tidslinjen.

Så här startar och stoppar du uppspelningen:
Tryck på mellanslagstangenten eller klicka på uppspelningsknappen i mitten av
transportreglagen.

Använda transportreglagen

Med transportreglagen kan du styra uppspelningen och flytta uppspelningshuvudet
till olika delar av projektet. Där finns också reglage för att spela in och för att slå på
cykelregionen.

Transportreglagen liknar uppspelningsreglagen på fysiska musikspelare. Följande
reglage ingår, från vänster till höger:

 Spela in: Spelar in i de spår som har aktiverats för inspelning
 Gå till början: Spelhuvudet flyttas till projektets början
 Tillbaka (spola tillbaka): Flyttar spelhuvudet en takt bakåt
 Spela upp/paus: Starta uppspelningen, eller avbryt den
 Framåt: Flyttar spelhuvudet en takt framåt
 Cykel: Slår på och av cykelregionen

Uppspelningsknappen

Cykelknappen

Inspelningsknappen

background image

32

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

Flytta uppspelningshuvudet

Uppspelningshuvudet är en vertikal linje som går genom tidslinjen och som visar den
del av projektet som just spelas, eller det ställe där uppspelningen kommer att starta
när du trycker på uppspelningsknappen. Triangeln överst på uppspelningshuvudet visar
dess aktuella position på taktslagslinjalen. Taktslagslinjalen markerar tidsenheterna i
projektet, antingen i takter och taktslag (musiktid) eller minuter och sekunder. Du kan
flytta uppspelningshuvudet till valfri tidpunkt, både när projektet är stoppat och medan
det spelar.

Så här flyttar du uppspelningshuvudet:

m

Dra triangeln överst på uppspelningshuvudet till den plats i taktslagslinjalen där du vill
att uppspelningen ska börja.

Använda LCD

I LCD, i reglagefältet bredvid transportreglagen, visas uppspelningshuvudets position
när projektet spelas upp. Du kan ändra den tidsenhet som visas i LCD och du kan flytta
uppspelningshuvudet.

Byta tidsenhet

LCD och taktslagslinjalen kan visa antingen taktslag och takter (musiktid) eller minuter
och sekunder. Du kan använda musiktid när du arrangerar en låt till att placera
inspelningar, loopar och andra objekt i tidslinjen så att de stämmer med låtens rytm,
och använda minuter och sekunder när du arbetar med podcast- eller filmprojekt.

Så här visar du taktslag och takter i LCD:

m

Klicka på symbolen till vänster i LCD och välj Takter.

Så här visar du minuter och sekunder i LCD:

m

Klicka på symbolen till vänster i LCD och välj Tid.

När du byter tidsenhet i LCD ändras också taktslagslinjalen så att den visar samma
tidsenhet.

Ändra uppspelningshuvudets position i LCD

Du kan flytta uppspelningshuvudet genom att ändra den tid som visas i LCD i både
takt- eller tidläge.

Du ändrar tiden i LCD genom att göra något av följande:
 Dra någon av siffrorna uppåt eller nedåt.
 Dubbelklicka på en siffra, ange en ny siffra och tryck sedan på returtangenten.

background image

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

33

Ange projekttempo, tonart och taktbeteckning

Varje GarageBand-projekt har inställningar för tempo, tonart och taktbeteckning. När
du lägger till loopar eller skapar inspelningar i ett musikprojekt anpassar GarageBand
dem till det projektets tempo och tonart så att de låter bra tillsammans. Du kan välja
projekttempo, tonart och taktbeteckning i dialogrutan Spara som när du skapar ett nytt
projekt, eller i LCD när du arbetar med ett projekt.

Ändra tempot

Alla projekt har en hastighet, eller ett tempo. Tempot avgör hur ofta taktslagen, den
grundläggande rytmiska pulsen, förekommer i projektet. Tempot mäts i taktslag per
minut, eller bpm (beats per minute). Du kan ställa in tempot på vilket värde som helst
mellan 60 och 240 bpm. Det förvalda tempot är 120 bpm, som är ett vanligt tempo
i populärmusik.

Så här ändrar du tempot i LCD:

1

Klicka på symbolen till vänster i LCD och välj Projekt.

2

Klicka på siffran under ordet Tempo.

3

Dra reglaget uppåt eller nedåt till ett nytt tempo.

Ställa in tonart

Alla projekt har en tonart, som definierar den centrala ton som övriga toner relaterar
till. Tonarten kan ligga var som helst mellan A och upphöjda G (G#). Du kan även välja
dur- eller mollskala. I LCD visas durtonarter som "dur" och molltonarter som “moll".

Så här ändrar du tonart i LCD:

1

Klicka på symbolen till vänster i LCD och välj Projekt.

2

Klicka på tonarten under ordet Tonart.

3

Välj en ny tonart från popupmenyn Tonart.

4

Om du vill kan du välja en annan skala från längst ner i popupmenyn Tonart.

background image

34

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

Ställa in taktbeteckningen

Alla projekt har en taktbeteckning som styr relationen mellan slag och takter.
Ett projekts taktbeteckning består av två siffror separerade av ett snedstreck, ungefär
som ett bråktal. Siffran till vänster anger antalet slag i varje takt och siffran till höger
anger slagets värde (längden på noten som får ett slag).

Du kan använda någon av följande taktbeteckningar i ett GarageBand-projekt: 2/2, 2/4,
3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 eller 12/8. Den förvalda taktbeteckningen är 4/4,
som också är den vanligaste taktbeteckningen.

Så här ändrar du projekttempot i LCD:

1

Klicka på symbolen till vänster i LCD och välj Projekt.

2

Klicka på siffran under ordet Signatur.

3

Välj en ny taktbeteckning från popupmenyn Signatur.

Spara ett projekt

När du nu har gjort några ändringar i projektet är det dags att spara ditt verk.

Så här sparar du ett projekt:

m

Välj Arkiv > Spara (eller tryck på kommando-S).

Du kan också spara ett projekt som ett arkiv. När du sparar ett projekt som ett arkiv
sparas alla de ljudfiler, loopar eller andra medier projektet använder i projektfilen. Det
är användbart om du vill kopiera projektet till en annan dator, eller om du kopierar ett
projekt med dina egna inspelningar av riktiga instrument.

Så här sparar du ett projekt som ett arkiv:

1

Välj Arkiv > Spara som.

2

I dialogrutan Spara som markerar du kryssrutan Spara som arkiv.

Du kan också komprimera projekt så att de blir lättare att dela. När du komprimerar ett
projekt minskas filstorleken genom att projektets ljud komprimeras. Det kan orsaka
försämrad ljudkvalitet.

Så här komprimerar du ett projekt:

1

Välj Arkiv > Spara som.

2

I dialogrutan Spara som markerar du kryssrutan Kompakt projekt.

3

Välj komprimeringsinställningar på popupmenyn bredvid kryssrutan Kompakt projekt.

När du stänger ett projekt skapar GarageBand (standardinställning) en iLife-
förhandslyssning av projektet. En iLife-förhandslyssning innebär att du kan lyssna på
projektet i mediebläddraren eller i andra iLife-applikationer. Det går även att öka
projektets filstorlek. Du väljer att skapa iLife-förhandslyssningar av projekt i panelen
Allmänt under GarageBand-inställningarna.

background image

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

35

Skapa ett Magic GarageBand-projekt

Du kan snabbt skapa ett Magic GarageBand-projekt. När du skapar ett Magic
GarageBand-projekt väljer du musikgenre (stil) så väljer GarageBand instrumenten
och skapar ett grundläggande arrangemang med dem. Du kan ändra instrumenten,
mixa låten och spela och spela in egna instrument tillsammans med låten.

Så är skapar du ett Magic GarageBand-projekt:

1

Välj Arkiv > Ny.

2

Klicka på Magic GarageBand i dialogrutan Nytt projekt.

3

Klicka på en genre för låten och klicka sedan på Välj.

Efter ett litet tag visas Magic GarageBand-scenen med instrumenten i låten. Varje Magic
GarageBand-låt har gitarr, basgitarr, trummor, klaviatur och melodiinstrument. Det finns
också plats för Mitt instrument i mitten av scenen.

Klicka på uppspelningsknappen
om du vill förhandslyssna på låten.

Olika val visas här
när du klickar på
ett instrument.

background image

36

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

4

Du förhandslyssnar på låten genom att klicka på uppspelningsknappen.

Magic GarageBand öppnas i helskärmsläge och projektets instrument visas på scenen.
Under scenen visas ett reglagefält med uppspelningsreglage och andra reglage.
Du kan växla mellan den här vyn och en fönstervy genom att klicka på vyknappen
nere till höger på scenen.

Välja andra instrument i Magic GarageBand

Du kan välja olika instrument för varje del av en Magic GarageBand-låt eller låta
GarageBand välja en annan uppsättning instrument.

Så här väljer du ett annat instrument:

1

Markera ett av instrumenten på scenen.

Olika alternativ för instrumentet visas under scenen.

2

Välj ett nytt instrument under scenen.

3

När du har valt instrument kan du klicka på uppspelningsknappen igen så spelas
låten upp med de nya instrumenten.

Blanda instrument i Magic GarageBand

Utöver att välja instrument manuellt kan du också blanda instrumenten i en Magic
GarageBand-låt. När du blandar instrument väljer GarageBand en ny uppsättning
instrument för projektet.

Så här blandar du instrument:

m

Klicka på knappen Blanda instrument under scenen.

Knappen Blanda instrument visas när inget instrument är markerat på scenen.

Mixa instrument in Magic GarageBand

Du kan mixa en Magic GarageBand-låt genom att justera volymen för enskilda
instrument så att ljudet från dem blir mer balanserat i låten. Du kan också stänga av
ljudet för enskilda instrument eller låta dem spela solo (höra dem ensamma utan resten
av låten).

Om du vill mixa en Magic GarageBand-låt visar du först mixern för ett av instrumenten.
När du markerar ett annat instrument visas mixern för det instrumentet tills du stänger
mixern för det aktuella instrumentet.

background image

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

37

Så här visar du mixern för ett instrument:

1

Klicka på ett instrument på scenen.

Ett litet fönster som visar instrumentets namn visas.

2

Klicka på visningstriangeln så visas mixningsreglagen för instrumentet.

Så här stänger du av ljudet för ett instrument:

m

Klicka på knappen Ljud av i mixern.

Så här spelar du ett instrument ensamt:

m

Klicka på knappen Solo i mixern.

Så här justerar du volymen för ett instrument:

m

Dra volymreglaget i mixern.

Spela och spela in instrument i Magic GarageBand

Alla Magic GarageBand-projekt har en plats för “Mitt instrument” i mitten av scenen.
Du kan lägga till ett eget instrument om du vill sjunga eller spela med i projektet,
och spela in instrumentet tillsammans med projektet.

Spela ett eget instrument

Om du vill spela ett eget instrument tillsammans med Magic GarageBand-projektet
väljer du först det instrument du vill använda som Mitt instrument. Du kan använda
antingen ett riktigt instrument eller ett programvaruinstrument som eget instrument.

Så här väljer du inmatning och instrument för Mitt instrument:

1

Klicka på den markerade cirkeln längst fram på scenen.

Olika instrument för Mitt instrument visas under scenen tillsammans med menyn
Mitt instrument och knappen för stämmaren.

Mixningsreglage

background image

38

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

2

Välj inmatning för instrumentet du vill spela från popupmenyn Mitt instrument.

 Om du spelar en USB- eller MIDI-klaviatur väljer du Klaviatur.
 Om du spelar en gitarr ansluten till datorns ljudingång väljer du Gitarr.
 Om du använder datorns inbyggda mikrofon väljer du Intern mikrofon.
 Om du använder en mikrofon ansluten till ett ljudgränssnitt väljer du Extern

mikrofon.

 Om du spelar en gitarr ansluten till ett ljudgränssnitt väljer du Extern gitarr.

3

Om du använder en mikrofon och du använder datorhögtalarna till att höra
instrumentet väljer du Medhörning av från popupmenyn Mitt instrument.

4

Klicka på instrumentet du vill använda under scenen.

5

Om du vill använda ett instrument som inte visas klickar du på Anpassa. När fönstret
Anpassa visas väljer du den typ av instrument du vill använda från popupmenyn överst
i fönstret. Välj sedan instrumentet från listan i fönstret.

När du har valt inmatning och instrument för Mitt instrument kan du spela
instrumentet i projektet.

Spela in ett eget instrument

Du kan spela in det instrument du har valt som eget instrument i Magic GarageBand-
projektet. När du öppnar projektet i GarageBand visas inspelningen som ett nytt spår
i tidslinjen.

Så här spelar du in ett eget instrument:

1

Kontrollera att instrumentet fungerar som det ska och att det är anslutet till datorn.

2

Klicka på inspelningsknappen (den röda cirkeln) i reglagefältet.

Efter en inräkning på en takt börjar inspelningen. Ett smalt spår visas under avsnitten
med den nya inspelningens vågform.

3

När du är klar med inspelningen klickar du på uppspelningsknappen.

background image

Kapitel 3

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

39

Stämma gitarren i Magic GarageBand

Om du använder en gitarr som eget instrument kan du stämma gitarren i Magic
GarageBand.

Så här stämmer du en gitarr i Magic GarageBand:

1

Kontrollera att Mitt instrument är markerat på scenen.

2

Klicka på knappen för stämmaren bredvid popupmenyn Mitt instrument.

Stämmaren visas under scenen.

3

Spela en ton på gitarren och kontrollera stämmaren under tiden. Tänk på att bara spela
en enda ton.

Tonens namn visas i mitten av stämmaren. Om tonen är ostämd visas namnet i rött
och staplar visas bredvid stämmaren och anger om tonen är låg (till vänster) eller hög
(till höger).

4

Vrid stämskruven för den aktuella strängen på gitarren och fortsätt att titta på
stämmaren.

När tonen är stämd visas namnet i blått.

5

När du har stämt färdigt klickar du på knappen för stämmaren igen så stängs den.

background image

4

40

4