GarageBand Hjälp

background image

GarageBand ’09

Komma igång

Innehåller en genomgång av GarageBand-
fönstret och övningsexempel som hjälper
dig att komma igång att skapa musik och
podcaster med GarageBand.

background image

2

1

Innehåll

Kapitel 1

6

Välkommen till GarageBand

6

Det här lär du dig

7

Innan du börjar

7

För att komma igång

7

Här söker du hjälp

8

Ta reda på mer

Kapitel 2

9

GarageBand i överblick

10

GarageBand-fönster

12

Tidslinje

14

Redigerare

14

Spår med riktiga instrument

15

För spår med programvaruinstrument – pianorullsvy

16

För spår med programvaruinstrument – notationsvy

17

För podcaster och filmprojekt – markörvy

18

Loopbläddrare

18

Knappvy

20

Kolumnvy

22

Spårinfofönstret

22

Spår för riktiga instrumet och programvaruinstrument

24

Elgitarrsspår

26

Masterspår

28

Mediebläddrare

Kapitel 3

29

Övningsexempel 1: Skapa och spela GarageBand-projekt

29

Att skapa ett nytt projekt

31

Spela upp ett projekt

31

Använda transportreglagen

32

Flytta uppspelningshuvudet

32

Använda LCD

32

Byta tidsenhet

32

Ändra uppspelningshuvudets position i LCD

33

Ange projekttempo, tonart och taktbeteckning

background image

Innehåll

3

34

Spara ett projekt

35

Skapa ett Magic GarageBand-projekt

36

Välja andra instrument i Magic GarageBand

36

Blanda instrument i Magic GarageBand

36

Mixa instrument in Magic GarageBand

37

Spela och spela in instrument i Magic GarageBand

Kapitel 4

40

Övningsexempel 2: Lär dig spela gitarr och piano

41

Öppna en spellektion

41

Välja kapitel och delkapitel

42

Spela en lektion

43

Spela ett instrument under en lektion

44

Ändra lektionens hastighet

44

Spela in ett instrument under en lektion

45

Ändra mixningen i en lektion

47

Anpassa lektionsfönstret

47

Anpassa en gitarrlektion

47

Anpassa en pianolektion

48

Öppna en spellektion i GarageBand

48

Hämta ytterligare spellektioner

Kapitel 5

49

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

49

Lägga till ett spår för ett riktigt instrument

51

Lägga till ett grundspår

51

Lägga till ett spår för elgitarr

52

Förbereda inspelning

53

Spela in ett riktigt instrument

54

Göra flera tagningar med cykelregionen

56

Spela in flera tagningar samtidigt

57

Stämma gitarren i GarageBand

Kapitel 6

58

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

60

Spela programvaruinstrument med tangentbordsklaviatur

61

Spela programvaruinstrument med klaviatur på skärmen

62

Att komma igång med inspelning av programvaruinstrument.

62

Spela in ett programvaruinstrument

63

Slå ihop inspelningar med programvaruinstrument

64

Visa namnen på toner och ackord medan du spelar

64

Arbeta i notvy

64

Om notvyn

66

Redigera noter i notvyn

69

Att ändra klavsymbolen

70

Skriva ut musiknotation

background image

4

Innehåll

Kapitel 7

71

Övningsexempel 5: Lägga till Apple-loopar

72

Söka efter loopar som du kan använda i ett projekt

73

Söka efter loppar i knappvy

74

Söka efter loppar i kolumnvyn

75

Förhandslyssna på loopar

75

Förfina loopsökningar

76

Söka efter namn

76

Visa loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp

76

Söka efter skaltyp

77

Begränsa sökningar till de närmaste tonarterna

77

Bokmärka loopar

78

Lägga till loopar på tidslinjen

79

Byta Apple-loopar inom samma familj

79

Lägga till loopar till loopbiblioteket

80

Skapa egna Apple-loopar

Kapitel 8

81

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

82

Grundläggande om arrangemang

82

Markera regioner

83

Flytta regioner

84

Ändra storlek på regioner

84

Loopa regioner

85

Dela upp och slå ihop regioner

85

Snabbt arrangera om ett projekt

87

Redigera inspelningar i redigeraren

88

Byta namn på regioner

88

Transponera regioner

89

Förbättra timingen för spår med riktiga instrument

89

Förbättra timingen för spår med programvaruinstrument

90

Förbättra stämningen för spår med riktiga instrument

91

Ställa in regioner med riktiga instrument så att de följer det ursprungliga tempot
och tonhöjden

91

Importera ljud- och MIDI-filer

Kapitel 9

92

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

92

Vad är mixning?

93

Grundläggande mixning

93

Ställa in spårvolymen

93

Ställa in stereoplacering för spår

94

Ställa in mastervolymnivån

94

Lägga till en uttoning

95

Använda effekter i GarageBand

95

Typer av effekter

background image

Innehåll

5

96

Lägga till effekter i ett spår

97

Aktivera och avaktivera effekter

98

Välja en effektförinställning

98

Skapa och spara effektförinställningar

100

Automatisera mixningen

Kapitel 10

102

Övningsexempel 8: Skapa podcaster

102

Typer av podcaster

103

Skapa en ljudpodcast

103

Att skapa ett podcastprojekt

103

Spela in berättarröster och dialog

104

Lägga till podcastljud

105

Importera mediefiler med mediebläddraren

105

Lägga till musik

106

Lägga till och redigera markörer

107

Lägga till bildmaterial i en markörregion

107

Lägga till en URL-adress

107

Lägga till kapitelrubriker

108

Ta bort markörer

108

Lägga till avsnittets bildmaterial

108

Redigera bildmaterial

108

Redigera avsnittsinformation

109

Använda ducking på bakgrundsspår

110

Skapa en videopodcast eller ett filmprojekt

110

Skapa ett videopodcastprojekt

110

Importera en film eller en videofil

110

Visa filmen

111

Arbeta med filmens ljudspår

111

Lägga till ljud

111

Lägga till markörer, rubriker och URL:er till en videopodcast

Kapitel 11

112

Övningsexempel 9: Dela dina projekt

112

Dela dina musikprojekt

113

Dela podcaster

114

Dela videopodcaster

115

Exportera projekt med optimal ljudstyrka

Bilaga A

116

Kortkommandon

Bilaga B

120

Ansluta musikinstrument till datorn

120

Ansluta en mikrofon eller ett musikinstrument

121

Ansluta en klaviatur till datorn

121

Ansluta annan musikutrustning

background image

1

6

1