GarageBand - Zapraszamy do GarageBand

background image

Zapraszamy do GarageBand

GarageBand zamienia Twój komputer w studio
nagraniowe, w którym zespół nigdy się nie spóźnia
i zawsze gra równo. W tym dokumencie przedstawione
zostaną przydatne informacje oraz instrukcje krok po
kroku na temat tworzenia projektów za pomocą
programu GarageBand.

Za pomocą GarageBand można nagrywać, aranżować i miksować muzykę, a następnie
udostępniać ją całemu światu. GarageBand to kompletne studio nagrań, zestaw
profesjonalnej jakości instrumentów, a także liczna biblioteka nagranych dźwięków,
których można używać w swoich projektach. Nie ma znaczenia, czy jesteś
doświadczonym muzykiem, czy też tworzenie muzyki to dla Ciebie nowa przygoda,
teraz za pomocą GarageBand możesz tworzyć własne utwory, podcasty oraz dzwonki.

Czego się dowiesz

Kolejne rozdziały stanowią przegląd okien programu GarageBand i obszerny
samouczek, stanowiący pomoc w rozpoczęciu tworzenia własnych projektów. Nauczysz
się:

 jak utworzyć nowy projekt,
 grać na gitarze lub instrumencie klawiszowym,
 dodawać Apple Loops z sekcją perkusyjną, gitarową lub inną rytmiczną,
 nagrywać dźwięk za pomocą mikrofonu,
 grać na gitarze elektrycznej oraz nagrywać,
 grać i nagrywać wbudowane instrumenty programowe,
 tworzyć aranżacje utworów na linii czasu,
 edytować nagrania w edytorze,
 miksować projekt i dodawać w nim efekty,
 tworzyć podcasty audio oraz wideo,
 udostępniać projekty w innych programach pakietu iLife.

background image

Rozdział 1

Zapraszamy do GarageBand

7

Na końcu podręcznika znajdują się dodatki opisujące skróty klawiszowe oraz sposoby
podłączania sprzętu muzycznego do komputera.

Zanim zaczniesz

Aby ułatwić sobie wykonywanie poleceń samouczków w trakcie pracy, przed
rozpoczęciem zalecamy ich wydrukowanie. W przypadku wielu opisanych
w dokumencie czynności trzeba będzie wybierać polecenia z menu. W samouczkach
i w pomocy GarageBand polecenia menu wyglądają tak:

Wybierz Edycja > Złącz zaznaczone.

Pierwszy termin po słowie Wybierz jest nazwą menu w pasku menu programu
GarageBand. Termin lub frazy występujące po nawiasach ostrych to polecenia, które
należy wybrać z tego menu.

Co jest potrzebne, aby zacząć?

Wszystko, co jest potrzebne do tworzenia muzyki w GarageBand, to komputer
Macintosh, spełniający opisane w pliku „Przeczytaj przed zainstalowaniem iLife”
wymagania systemowe. Opcjonalnie można skorzystać z następującego sprzętu
muzycznego, który rozszerzy możliwości tworzenia muzyki:

 mikrofon do nagrywania głosu, akustycznych instrumentów muzycznych lub innych

dźwięków,

 elektryczne instrumenty muzyczne, takie jak gitary elektryczne lub gitary basowe,
 klawiatura muzyczna USB (Universal Serial Bus) lub zgodna z MIDI do grania na

instrumentach programowych,

 interfejs audio do podłączenia mikrofonu lub instrumentów do komputera,
 para głośników lub słuchawek do słuchania audio wysokiej jakości.

Gdzie znaleźć pomoc

Po ukończeniu ćwiczeń opisanych w samouczkach można poszukać pomocy
w następujących źródłach:

 Pomoc ekranowa: GarageBand dostarczany jest z wbudowanym systemem pomocy.

Kiedy projekt GarageBand jest otwarty, wybierz Pomoc > Pomoc GarageBand. Kiedy
otworzy się strona pomocy, w polu wyszukiwania na górze strony wpisz słowo lub
frazę lub kliknij w jeden z obszarów tematycznych, aby otrzymać szczegółowe
instrukcje wykonania określonej czynności.

background image

8

Rozdział 1

Zapraszamy do GarageBand

 Samouczki wideo: w Internecie dostępny jest zestaw samouczków wideo

demonstrujący główne funkcje oraz zadania, jakie można wykonać za pomocą
programu GarageBand. Aby obejrzeć samouczki wideo, z menu Pomoc w programie
GarageBand wybierz polecenie Samouczki wideo lub odwiedź witrynę pod adresem
www.apple.com/pl/ilife/tutorials/#garageband.

 Dymki pomocy: Dymki pomocy opisują funkcje przycisków, narzędzi i innych rzeczy

na ekranie. Przytrzymaj kursor nad daną rzeczą przez kilka chwil, by zobaczyć dymek
pomocy.

Więcej informacji

Aktualne informacje na temat GarageBand, w tym wiadomości na temat nowych
funkcji, porady użytkowników i listę obsługiwanego sprzętu muzycznego znajdziesz
w witrynie GarageBand pod adresem www.apple.com/pl/ilife/garageband.

background image

2

9

2