GarageBand - Skróty klawiszowe

background image

Skróty klawiszowe

Czynność

Skrót

Nawigacja/przemieszczanie głowicy

Odtwarzanie/Pauza

Klawisz Spacja

Przejście do początku

Home lub Z

Przejście na koniec

End lub Opcja-Z

Przejście do tyłu (skok zależny jest od poziomu przybliżenia)

Strzałka w lewo

Przejście do przodu (skok zależny jest od poziomu przybliżenia)

Strzałka w prawo

Przejście do tyłu w większych skokach

Opcja-Strzałka w lewo

Przejście do przodu w większych skokach

Opcja-Strzałka w prawo

Przejście od tyłu o widoczną część linii czasu

Page Up

Przejście od przodu o widoczną część linii czasu

Page Down

Oddalenie

Control-Strzałka w lewo

Przybliżenie

Control-Strzałka w prawo

Ścieżki

Tworzenie nowej ścieżki

Command-Opcja-N

Powielenie ścieżki

Command-D

Usunięcie zaznaczonej ścieżki

Command-Delete

Zaznaczenie następnej wyższej ścieżki

Strzałka w górę

Zaznaczenie następnej niższej ścieżki

Strzałka w dół

Włączenie/Wyłączenie wyciszenia zaznaczonej ścieżki

M

Włączenie/Wyłączenie trybu solowego zaznaczonej ścieżki

S

Wyświetlenie/Ukrycie krzywej automatyzacji ścieżki

A

Zablokowanie ścieżki

L

Pokazanie/ukrycie ścieżki aranżacji

Command-Shift-A

Wyświetlenie/Ukrycie ścieżki wyjściowej

Command-B

Pokazanie/ukrycie ścieżki podcastu

Command-Shift-B

Pokazanie/ukrycie ścieżki filmu

Command-Opcja-B

Włączenie/Wyłączenie efektu złagodzenia

Command-Shift-R

background image

Dodatek A

Skróty klawiszowe

121

Panel informacji o ścieżce

Pokazanie/ukrycie informacji o ścieżce

Command-I

Zaznaczenie następnej wyższej kategorii lub instrumentu

Strzałka w górę (jeżeli panel
Informacje o ścieżce jest
otworzony i zaznaczona jest
kategoria lub instrument)

Zaznaczenie następnej niższej kategorii lub instrumentu

Strzałka w dół (jeżeli panel
Informacje o ścieżce jest
otworzony i zaznaczona jest
kategoria lub instrument)

Przejście z kolumny instrumentu do kolumny kategorii

Strzałka w lewo (jeżeli panel
Informacje o ścieżce jest
otworzony i zaznaczony jest
instrument)

Przejście z kolumny kategorii do kolumny instrumentu

Strzałka w prawo (jeżeli panel
Informacje o ścieżce jest
otworzony i zaznaczona jest
kategoria)

Nauka grania

Automatyczny widok notacji

1 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie nazw akordów

2 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie siatki akordów (gitara)/ Pokazanie ćwiczeń tylko lewej
ręki (fortepian)

3 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie tabulatury (gitara)/ Pokazanie ćwiczeń tylko prawej ręki
(instrument klawiszowy)

4 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie tabulatury i standardowej notacji (gitara) / Pokazanie
ćwiczeń obu rąk (instrument klawiszowy)

5 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie notacji muzycznej oraz animacji instrumentu

8 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie tylko animacji instrumentu

9 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Pokazanie tylko notacji muzycznej

0 (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Widok prosty (tylko lekcje gry na fortepian)

E (w lekcji z cyklu Naucz się
grać)

Aranżacja i edycja

Cofnięcie zmian

Command-Z

Przywrócenie zmian

Command-Shift-Z

Wycinanie

Command-X

Kopiowanie

Command-C

Czynność

Skrót

background image

122

Dodatek A

Skróty klawiszowe

Wklejanie

Command-V

Usuwanie

Usuwanie

Zaznaczanie wszystkiego

Command-A

Podział regionu

Command-T

Scalenie zaznaczonych regionów

Command-J

Przyciąganie do siatki

Command-G

Wyświetlenie/Ukrycie linii pomocniczych

Command-Shift-G

Usunięcie regionu aranżacji wraz z zawartością linii czasu i
zamknięcie

Command-Opcja-Delete

Zablokowanie krzywych automatyzacji w regionach

Command-Opcja-A

Nagrywanie

Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania

R

Włączenie/Wyłączenie powtarzania regionu

C

Włączenie/wyłączenie metronomu

Command-U

Włączenie/Wyłączenie odliczania

Command-Shift-U

Widok notacji (partytury)

Przeniesienie zaznaczonych nut do poprzedniej pozycji na siatce

Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczonych nut do następnej pozycji na siatce

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczonych nut do tyłu o jedną miarę

Shift-Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczonych nut do przodu o jedną miarę

Shift-Strzałka w prawo

Transponowanie zaznaczonych nut o pół tonu w górę

Strzałka w górę

Transponowanie zaznaczonych nut o pół tonu w dół

Strzałka w dół

Transponowane zaznaczonych nut o oktawę w górę

Shift-Strzałka w górę

Transponowane zaznaczonych nut o oktawę w dół

Shift-Strzałka w dół

Dostosowanie głośności wyjściowej

Zwiększenie głośności wyjściowej

Command-Strzałka w górę

Zmniejszenie głośności wyjściowej

Command-Strzałka w dół

Wyświetlanie okien i edytorów

Pokazanie panelu z informacją o ścieżce

Command-I

Pokazanie przeglądarki pętli

Command-L

Pokazanie przeglądarki mediów

Command-R

Pokazanie edytora

Command-E

Pokazanie tunera w LCD

Command-F (z zaznaczoną
ścieżką instrumentu
rzeczywistego)

Czynność

Skrót

background image

Dodatek A

Skróty klawiszowe

123

Pokazanie akordów w LCD

Command-F (z zaznaczoną
ścieżką instrumentu
programowego)

Pokazanie czasu na LCD

Command-Shift-F

Pokazanie taktów na LCD

Command-Opcja-F

Pokazanie tempa na LCD

Command-Control-F

Pokazanie klawiatury ekranowej

Command-K

Wyświetlenie okna ekranowej klawiatury muzycznej

Command-Shift-K

Funkcje menu Plik

Nowy

Command-N

Otwórz

Command-O

Zamknij

Command-W

Zachowaj

Command-S

Zachowaj jako

Command-Shift-S

Funkcje menu Program

Pokaż Preferencje GarageBand

Command-przecinek (,)

Ukryj GarageBand

Command-H

Ukryj pozostałe programy

Command-Opcja-H

Zakończ GarageBand

Command-Q

Funkcje menu Pomoc

Pomoc GarageBand

Command-znak zapytania (?)

Czynność

Skrót

background image

124

D

o

d

ate

k

B

B