GarageBand - Samouczek 7: Miksowanie idodawanie efektów

background image

Samouczek 7: Miksowanie
i dodawanie efektów

GarageBand udostępnia narzędzia służące do
miksowania projektów oraz dodawania profesjonalnie
brzmiących efektów.

W tym samouczku poznasz podstawy miksowania i efektów. Dowiesz się jak:

 miksować ścieżki projektu w celu wyrównania warstw dźwięku,
 ustawić głośność wyjściową,
 dodawać na końcu projektu efekt zanikania,
 dodawać i dostosować efekty ścieżki,
 graficznie edytować efekt korektora wizualnego,
 edytować i zachowywać wstępne ustawienia efektów,
 automatyzować miksowanie oraz inne parametry.

Czym jest miksowanie?

Po zbudowaniu aranżacji projektu następnym krokiem jest miksowanie projektu.
Miksowanie sprowadza się do przesłuchania całego materiału, a następnie dokonania
zmian w ścieżkach i projekcie, które wyrównują różne jego części, kładą akcent
na muzyce i dają w rezultacie właściwe brzmienie.

Miksowanie składa się zazwyczaj z następujących czynności:

 wyrównanie poziomów głośności ścieżek,
 ustawianie pozycji ścieżki w panoramie stereo,
 dodanie efektów w celu wzbogacenia i ubarwienia dźwięku,
 utworzenia dynamicznych zmian za pomocą krzywych automatyzacji.

background image

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

95

Miksowanie podstawowe

Najbardziej podstawowe czynności miksowania to wyrównanie poziomów głośności
różnych ścieżek, ustawienie miejsca ścieżek w panoramie stereo i ustawienie głośności
wyjściowej.

Ustawianie poziomów głośności ścieżki

Instrumenty i pętle używane w projekcie mogą posiadać różne poziomy głośności.
Należy zrównoważyć poziomy głośności, by słyszeć wszystkie fragmenty tworzące
projekt, a więc by żadna ścieżka nie zagłuszała innych ścieżek i by żadna ścieżka nie
zniknęła po połączeniu.

Nie oznacza to, że każda ścieżka powinna mieć ustawiony ten sam poziom głośności.
W profesjonalnych miksach niektóre ścieżki (szczególnie śpiew, perkusja i instrumenty
prowadzące) są głośniejsze, podczas gdy inne ścieżki (chórki i instrumenty
akompaniujące) są cichsze.

Jak zmienić poziom głośności ścieżki?

m

Przeciągnij suwak głośności w nagłówku ścieżki w lewo, by zmniejszyć, lub w prawo,
by zwiększyć poziom głośności.

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania, by precyzyjniej ustawić
poziom głośności.

Ustawianie miejsca ścieżki w panoramie stereo

Ustawienie różnych ścieżek w różnych miejscach panoramy (przestrzeni) stereo,
pomaga w odróżnieniu poszczególnych ścieżek miksu i tworzy wrażenie
trójwymiarowej przestrzeni w projekcie.

W muzyce komercyjnej najważniejsze ścieżki (zazwyczaj śpiew, perkusja i instrumenty
prowadzące) ustawiane są w centrum lub blisko niego, a inne ścieżki (chórki i
instrumenty akompaniujące) ustawiane są po stronie lewej i prawej. Ustawienie ścieżek
nie dalej niż 50% w lewo lub w prawo daje wrażenie naturalnej przestrzeni. Dla
odmiany ustawienie ścieżek maksymalnie z lewej lub z prawej tworzy niezwykły,
sztuczny dźwięk.

Tarcza panoramy

Suwak głośności

background image

96

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

Jak ustawić panoramę ścieżki?

m

W nagłówku ścieżki przeciągnij koło przestrzeni stereo w lewo, by przenieść ścieżkę
na lewo, lub w prawo, by przenieść ścieżkę na prawo panoramy stereo. Możesz również
kliknąć w krawędź koła, by ustawić je w określonym położeniu.

Ważne: Przeciąganie wewnątrz tarczy panoramy pozwala na bardziej precyzyjne
ustawienie położenia w panoramie stereo.

Ustawianie głośności wyjściowej

Za pomocą suwaka głośności wyjściowej, znajdującego się na prawo od LCD, można
ustawić ogólną lub wyjściową głośność projektu. Głośność wyjściową należy
dostosować do poziomu wystarczająco wysokiego, by wyeliminował szum tła, ale nie
na tyle, by powodowało przesterowanie.

Ważne:

Suwak kontroli głośności wyjściowej steruje głośnością projektu podczas jego

eksportowania. Używaj poziomu głośności w komputerze do ustawiania głośności
odsłuchiwania projektu.

Jak ustawić głośność wyjściową?
 Przeciągnij suwak poziomu sygnału wyjściowego w lewo, aby zmniejszyć, lub

w prawo, aby zwiększyć głośność. Kliknij w suwak z klawiszem Opcja, by przywrócić
wartość neutralną (wzmocnienie 0 decybeli).

 Przed wyeksportowaniem projektu odtwórz go od początku do końca, obserwując

wskaźniki poziomu wyjściowego, znajdujące się ponad suwakiem głośności
wyjściowej. Upewnij się, że małe czerwone kropki na prawo od wskaźnika poziomu
nie świecą.

Te kropki (nazywane wskaźnikami przesterowania) zapalają się, by poinformować,
że poziom głośności projektu w niektórych miejscach jest zbyt wysoki, co może
spowodować powstanie zniekształceń lub przesterowania w eksportowanym
projekcie.

Upewnij się przed wyeksportowaniem projektu,
że wskaźniki przesterowania nie świecą się.

Przeciągnij suwak głośności wyjściowej,
by dostosować głośność ogólną.

background image

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

97

Dodawanie efektu zanikania

Często spotykaną techniką miksowania jest stopniowe zanikanie całej muzyki przy
końcu utworu. Możesz z łatwością dodać efekt zanikania na końcu projektu.

Jak automatycznie dodać efekt zanikania?

m

Wybierz polecenie Ścieżka > Zanikanie.

Na dole linii czasu pojawi się ścieżka wyjściowa pokazując krzywą automatyzacji
głośności wyjściowej. Kiedy zostanie wybrane zanikanie, na krzywej automatyzacji
głośności wyjściowej zostaną dodane punkty kontrolne, powodujące jej stopniowe
zanikanie do zera na długości ostatnich 10 sekund projektu (ostatnie 10 sekund przed
znacznikiem końca projektu).

Jak zmienić długość efektu zanikania?

1

Wybierz polecenie Ścieżka > Pokaż ścieżkę wyjściową.

2

Z menu w nagłówku ścieżki wyjściowej wybierz Głośność wyjściowa.

3

Przesuwaj punkty kontrolne na końcu krzywej automatyzacji ścieżki wyjściowej, aby
zmienić długość efektu zanikania.

Zacznij teraz odtwarzanie projektu od miejsca tuż przed rozpoczęciem efektu
zanikania. Usłyszysz, jak wszystkie ścieżki projektu są stopniowo wyciszane
do końcowego poziomu głośności.

Jak ręcznie dodać efekt narastania lub zanikania?

1

Wybierz polecenie Ścieżka > Pokaż ścieżkę wyjściową.

2

Z menu w nagłówku ścieżki wyjściowej wybierz Głośność wyjściowa.

3

Dodaj punkty kontrolne na początku krzywej automatyzacji w celu dodania efektu
narastania lub na końcu w celu dodania efektu zanikania.

4

Przesuwaj punkty kontrolne, aby zmienić długość i intensywność narastania lub
zanikania.

background image

98

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

Wykorzystanie efektów w GarageBand

Efekty umożliwiają kształtowanie i wzbogacanie brzmienia muzyki na wiele sposobów.
Każdy, kto słucha muzyki popularnej lub słyszał ścieżkę dźwiękową filmu, zetknął się
z różnymi efektami stosowanymi we współczesnej muzyce. GarageBand zawiera
kompletny zestaw profesjonalnej jakości efektów, które można zastosować
w pojedynczej ścieżce lub całym projekcie, aby ukształtować brzmienie muzyki.

Rodzaje efektów

GarageBand zawiera następujące rodzaje efektów:

Kompresor: Kompresor wyrównuje głośność muzyki pozwalając wygładzić gwałtowne
zmiany poziomów głośności. Kompresja może nadać ścieżce lub całemu projektowi
dynamizm oraz wyrazistość i spowoduje, że utwór będzie brzmiał lepiej w trakcie
odtwarzania na urządzeniach audio z wąskim zakresem dynamiki.

Zniekształcenie: Efekty zniekształcenia, składające się z symulatora wzmacniacza,
zniekształcenia i przesterowania, zmieniają ton oryginalnego dźwięku, by stworzyć
analogowe lub cyfrowe zniekształcenia.

Echo: Jak nazwa sugeruje efekt echa powoduje powtórzenie dźwięku tak, jak echo.
Może nadać dźwiękowi delikatne poczucie przestrzeni lub stworzyć wrażenie, że
dźwięk lub instrument są w dużym pokoju, jaskini lub na zewnątrz.

Korektor: Korektor jest potężnym i uniwersalnym narzędziem, które pozwala zmienić
poziom wybranych częstotliwości. Możesz go zastosować w celu uzyskania zarówno
delikatnych jak poważnych zmian w projekcie. Korektor jest jednym z najczęściej
stosowanych efektów w muzyce popularnej.

GarageBand zawiera specjalny rodzaj korektora nazywany korektorem wizualnym.
Można korzystać z korektora wizualnego wybierając ustawienia wstępne, ale również
edytując graficznie ustawienia efektu, co ułatwia obserwację tego, które fragmenty
dźwięku są zmieniane.

Bramka (bramka szumów): Bramka redukuje szum niskiego poziomu odcinając
dźwięk, gdy schodzi poniżej pewnego poziomu głośności. Efekt jest często używany
jako pierwszy z serii efektów i jest zawarty w ścieżkach instrumentu rzeczywistego
w celu zredukowania szumów na wejściu.

Modulacja: Efekty modulacji, składające się z chorusa, phaserów i flangerów, tworzą
efekt na podstawie upływu czasu, przesuwając i modulując odtwarzaną kopię sygnału.
Mogą również spowodować zmianę tonacji sygnału względem oryginału.

Pogłos: Pogłos symuluje naturalne odbicia dźwięku w otaczającej przestrzeni. Może
nadać wyrazistość i indywidualność głosom i instrumentom, dodać dźwiękom klimat
lub symulować różne pomieszczenia oraz inne środowiska akustyczne.

background image

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

99

Kostki podłogowe: Ścieżki gitary elektrycznej zawierają efekty specjalne kostki
podłogowej (stompbox), odtwarzające brzmienie znanych efektów gitarowych
uzyskiwanych za pomocą pedałów. Efekty kostki podłogowej obejmują echo, chorus,
przesterowanie, flanger i inne.

Efekty mogą być efektami ścieżki, efektami wywołania lub efektami wyjściowymi. Efekty
ścieżki
modyfikują dźwięk na pojedynczej ścieżce (instrumentu rzeczywistego,
instrumentu programowego lub gitary elektrycznej. Efekty wywołania wysyłają część
dźwięku ze ścieżki do efektu ścieżki wyjściowej. Każda ścieżka instrumentu
rzeczywistego, instrumentu programowego oraz gitary elektrycznej zawiera efekty
wywołania echa oraz pogłosu. W panelu informacji o ścieżce można kontrolować zakres
dźwięku wysyłanego z każdej ścieżki. Efekty wyjściowe modyfikują sumaryczny dźwięk
projektu, oddziałując na wszystkie ścieżki.

Dodawanie efektów do ścieżki

Każda ścieżka instrumentu rzeczywistego oraz instrumentu programowego ma zestaw
efektów, który zawiera kompresor, korektor wizualny, a także efekty wywołania echa
oraz pogłosu. Ścieżki instrumentów rzeczywistych zawierają również efekt bramki.
W panelu informacji o ścieżce można dostosować efekty ścieżki oraz dodawać efekty.

Ścieżka wyjściowa zawiera swoje własne efekty. W panelu informacji o ścieżce można
dostosować efekty ścieżki wyjściowej i dodać jeden dodatkowy efekt do ścieżki
wyjściowej.

Jak dodać efekt?

1

Kliknij w przycisk Informacje o ścieżce lub wybierz polecenie Ścieżka > Pokaż
informacje o ścieżce, aby pokazać panel informacji o ścieżce.

Panel Informacje o ścieżce otworzy się na prawo od linii czasu.

2

Kliknij w przycisk Edycja, aby pokazać efekty ścieżki.

background image

100

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

3

Wybierz efekt z jednego z pustych gniazd efektów.

Dodatkowe efekty zawierają redukcję wysokich tonów, redukcję niskich tonów, chorus,
flanger, phase shifter oraz tremolo. Dostępne efekty znajdują się w menu efektów,
zawierającym również efekty jednostek audio firm trzecich, które zostały zainstalowane
w komputerze.

Włączanie i wyłączanie efektów

Możesz włączać i wyłączać poszczególne efekty (tymczasowe wyłączenie efektu
nazywane jest pomijaniem efektu). Włączanie lub wyłączanie efektów ma wiele zalet:
możesz usłyszeć, jak każdy z efektów wpływa na brzmienie muzyki, a także sprawdzić,
który z efektów ma największy wpływ na wydajność komputera.

Kiedy efekt zostanie wyłączony, jego bieżące ustawienia zostaną zachowane, dzięki
czemu dokonane w nich zmiany nie zostaną utracone.

Jak włączyć efekt?

m

W panelu informacji o ścieżce kliknij w przycisk włącz/wyłącz (z prostokącikiem
w środku) po lewej stronie nazwy efektu. Kolory w prostokąciku wskazują, czy efekt jest
aktywny. Kliknij ponownie w przycisk włącz/wyłącz, aby wyłączyć efekt.

Używaj tych narzędzi kontrolnych do
dodawania i regulowania efektów.

background image

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

101

Wybieranie ustawień efektu

Przy każdym z efektów występuje menu, w którym można wybrać różne ustawienia.
Nazwa każdego z ustawień sugeruje jego zastosowanie oraz sposób modyfikowania
dźwięku.

Jak wybrać ustawienie wstępne efektu?

1

Kliknij dwukrotnie w nagłówek ścieżki, aby otworzyć panel informacji o ścieżce, jeśli
nie jest jeszcze otwarty.

2

Kliknij w przycisk Edycja, aby pokazać dostępne efekty ścieżki.

3

Wybierz nowe ustawienie z wyskakującego menu poniżej nazwy efektu.

Tworzenie oraz zachowywanie ustawień efektów

Ustawienia wstępne efektu możesz dostosować, by dopracować brzmienie efektu,
a także zachować własne ustawienia wstępne, by użyć ich z innymi instrumentami lub
w innym projekcie.

Jak edytować ustawienie efektu?

1

Kliknij w przycisk Edycja (z grafiką symbolizującą efekt) po lewej stronie nazwy efektu.

Pojawi się okno ustawień wstępnych efektu. Każde z ustawień posiada własny suwak,
przycisk lub inne narzędzie kontrolne, oznaczone w sposób sugerujący zastosowanie.

2

Przeciągnij suwaki w oknie ustawień wstępnych, by dostosować ustawienia ustawień
wstępnych.

Kiedy skorygujesz ustawienie efektów, pojawi się ono jako ustawienie „Ręczne”
w rozwijalnym menu wskazujące na zmianę w oryginalnym ustawieniu. Można
przełączać się między ustawieniami ręcznymi i innymi ustawieniami wstępnymi, aby
porównać je przed zachowaniem nowych ustawień wstępnych.

Można utworzyć własne ustawienia wstępne efektu i zachować je, by użyć ich z inną
ścieżką lub w innym projekcie.

Jak graficznie edytować efekt korektora wizualnego?

1

Kliknij w przycisk Edycja, aby otworzyć okno efektu korektora wizualnego.

Pojawi się okno ustawień korektora wizualnego. W środku okna znajduje się podzielony
na cztery zakresy obszar edycji graficznej: Bass, Low Mid, High Mid oraz Treble.

2

Umieść wskaźnik na jednym z zakresów w obszarze edycji i wykonaj jedną z czynności:

 Przeciągnij kursor w lewo lub w prawo, by zmienić częstotliwość zakresu.
 Aby zmienić wzmocnienie zakresu (ile częstotliwości jest zwiększanych lub

odcinanych), przeciągnij suwak do góry lub do dołu.

3

W celu wyświetlenia liczbowych wartości dla każdego z zakresów, kliknij w trójkąt
Szczegóły. Możesz dostosować wartości liczbowe, przeciągając je w górę lub w dół.

background image

102

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

4

W celu wyświetlenia w czasie rzeczywistym krzywej ścieżki, zaznacz pole Analizator
i włącz odtwarzanie.

Jak zachować ustawienie wstępne efektu?

1

Dostosuj ustawienie wstępne, by uzyskać zamierzone brzmienie.

2

Wybierz „Utwórz ustawienie wstępne” z menu, a następnie wpisz nazwę ustawień
wstępnych w oknie dialogowym Zachowaj.

Automatyzacja miksowania

Poza ustawieniami głośności, pozycji panoramy oraz ustawieniami efektów ścieżki,
można dodawać zmiany w czasie do tych i innych ustawień za pomocą automatyzacji.
Można automatyzować zmiany w czasie dodając do ścieżki krzywe automatyzacji,
dodawać do każdej krzywej automatyzacji punkty kontrolne oraz dostosowywać
punkty kontrolne do różnych wartości.

Jak wyświetlić krzywe automatyzacji ścieżki?

m

Kliknij w trójkąt po prawej stronie przycisku blokady w nagłówku ścieżki.

Poniżej ścieżki pojawi się wiersz pokazujący krzywą automatyzacji głośności.

Przeciągaj w jednym z czterech zakresów, aby
graficznie dostosować korektor wizualny.

Kliknij w pole wyboru Analyzer, by
zobaczyć krzywą częstotliwości ścieżki.

Krzywa automatyzacji głośności

background image

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

103

Jak wybrać krzywą automatyzacji do edycji?

m

Z menu znajdującego się po lewej stronie wiersza automatyzacji ścieżki wybierz
parametr, który chcesz edytować.

Można teraz zautomatyzować ten parametr, umieszczając na krzywej punkty kontrolne
i przeciągając je, by zmienić ich wartość.

Jak dodać punkt kontrolny?

m

W edytorze kliknij w krzywą w miejscu, w którym chcesz umieścić punkt kontrolny.

Ważne: Umieszczenie punktu kontrolnego uaktywni krzywą, jeżeli nie jest jeszcze
aktywna. Kwadratowy przycisk zostanie pokolorowany, by oznaczyć, że krzywa jest
włączona.

W celu dostosowania punktu kontrolnego wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Przeciągnij punkt kontrolny w górę lub w dół, nadając mu nową wartość.
 Przeciągnij punkt kontrolny w prawo lub w lewo, by przemieścić go na linii czasu.

Można wykorzystać pionowe linie w wierszu, by wyrównać punkty kontrolne z taktami
na linii czasu.

Na ścieżkach instrumentu rzeczywistego, instrumentu programowego oraz gitary
elektrycznej można automatyzować głośność ścieżki oraz panoramę ścieżki.
W przypadku ścieżki wyjściowej można automatyzować głośność wyjściową, ton
wyjściowy i tempo wyjściowe. Można również automatyzować parametry dowolnego
efektu ścieżki (również ścieżki wyjściowej), dodając krzywą automatyzacji tego
parametru.

Jak dodać krzywe automatyzacji parametrów efektu?

1

Z menu po lewej stronie wiersza automatyzacji ścieżki wybierz Dodaj automatyzację.

Pojawi się menu, zawierające wszystkie efekty ścieżki.

2

Kliknij w trójkąt rozwinięcia wybranego efektu, zawierającego parametr, który chcesz
automatyzować.

3

Zaznacz pole wyboru dla parametru, który chcesz zautomatyzować. Możesz zaznaczyć
kilka pól wyboru, aby dodać kilka parametrów efektów.

4

Po zakończeniu kliknij w OK.

Parametr pojawi się w menu, a krzywa automatyzacji zmieni się, by pokazać
automatyzację ostatnio zaznaczonego parametru efektu.

Możesz również zablokować punkty kontrolne automatyzacji w regionach, dzięki
czemu po przesunięciu regionu na linii czasu, punkty kontrolne przemieszczą się razem
z nim.

background image

104

Rozdział 9

Samouczek 7: Miksowanie i dodawanie efektów

Jak zablokować punkty kontrolne automatyzacji w regionie?

m

Wybierz Kontrola > Blokuj krzywe automatyzacji w regionach.

Wszystkie punkty kontrolne zostaną zablokowane w regionie, który odpowiada tej
części krzywej automatyzacji.

Zablokowane w regionach punkty kontrolne mają następujące cechy:

 Skracanie lub wydłużanie regionu nie ma wpływu na punkty kontrolne.
 Usunięcie regionu usuwa również jego punkty kontrolne.
 Jeżeli region z punktami kontrolnymi pokrywa się z innym regionem, zarówno region

jak jego punkty kontrolne zostaną skrócone.

 Jeżeli region bez punktów kontrolnych zostanie nałożony na fragment ścieżki

z punktami kontrolnymi, zostaną one zablokowane w nowym regionie.

 Zapętlenie regionu nie zapętla jego punktów kontrolnych. Zamiast tego skopiuj

region.

Jak usunąć krzywą automatyzacji parametru efektu?

1

Z menu po lewej stronie wiersza automatyzacji ścieżki wybierz Dodaj automatyzację.

2

Kiedy pojawi się menu, usuń zaznaczenie z parametru, który chcesz usunąć. Możesz
zaznaczyć wiele parametrów.

3

Po zakończeniu kliknij w OK.

Ważne: Kiedy krzywa automatyzacji zostanie usunięta, również punkty kontrolne na tej
krzywej zostaną usunięte. Tej czynności nie można odwołać.

background image

10

105

10