GarageBand - Samouczek 5:  Dodawanie pętli Apple Loop

background image

Samouczek 5: Dodawanie pętli
Apple Loop

Projekt można rozbudować o ścieżki rytmiczne
i akompaniament, wykorzystując do tego pętle z zestawu
Apple Loops. Apple Loops można również dodać do
biblioteki pętli oraz utworzyć własne.

GarageBand dostarczany jest z bogatym zbiorem pętli Apple Loops. Apple Loops są
nagranymi wcześniej fragmentami muzyki, reprezentującymi różnorodne gatunki,
instrumenty i tonacje. Pętle nagrane są tak, by można je było niezauważalnie
powtarzać, tworząc wzorce, które można rozciągać (zapętlać), by wypełnić dowolny
fragment czasu. To co ważne w przypadku Apple Loops w projekcie GarageBand to
fakt, że można swobodnie mieszać pętle nagrane w różnych tonacjach i z różnym
tempem, ponieważ będą odtwarzane w projekcie z zachowaniem jego tonacji i tempa.

Większość współczesnej muzyki popularnej oparta jest na powtarzających się partiach
rytmicznych (nazywanych „groove” lub „riff”), szczególnie partiach perkusji lub basu
oraz partiach akompaniamentu. Efektywne tworzenie muzyki w stylu groove
sprowadza się do dodania pętli perkusji, a następnie dodania pętli basów i innych partii
rytmicznych. Praca w ten sposób umożliwia określenie nastroju rytmicznego projektu, a
także stworzenie podstawowej aranżacji projektu przez zablokowanie części z różnymi
wzorami rytmicznymi (groves). Po utworzeniu części rytmicznej można nagrać głos
i instrumenty, by dodać wokal i sekcję prowadzącą.

Nastrój projektu możesz szybko ustawić, dodając kilka Apple Loops. GarageBand
ułatwia wyszukiwanie pętli, które odpowiadają ustalonym warunkom, odsłuchiwanie
ich i dodawanie do linii czasu.

W tym samouczku dowiesz się jak:

 szukać i odsłuchiwać pętle w przeglądarce pętli,
 dodawać pętle na linii czasu,
 dodawać pętle do biblioteki pętli,
 tworzyć własne Apple Loops.

background image

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

73

Wyszukiwanie pętli do projektu

GarageBand zawiera przeglądarkę, która umożliwia wyszukiwanie pętli według
instrumentu, gatunku lub tonacji. Pętle można wyszukiwać także według nazwy,
ograniczając kryteria do konkretnej skali lub najbliższej tonacji i oznaczać znalezione
pętle jako ulubione. Pozwoli to na szybki dostęp do pętli. Niezależnie od wielkości
kolekcji, przeglądarka pętli umożliwi szybkie znalezienie potrzebnych pętli.

Jeżeli przeglądarka pętli nie jest widoczna, wyświetl ją, by użyć jej do wyszukiwania
pętli.

Jak pokazać przeglądarkę pętli?

m

Kliknij w przycisk Przeglądarka pętli (przycisk z ikoną otwartego oka).

Można wyszukiwać pętle w widoku przycisków lub widoku kolumnowym (dostępny jest
również widok dźwięków podcastów, który opisuje „Samouczek 8: Tworzenie
podcastów” na stronie 105). W widoku przycisków klika się w przyciski, by znaleźć pętle
pasujące do kategorii. W widoku kolumnowym wybiera się różne kategorie i słowa
kluczowe, by znaleźć pasujące pętle. Można wybrać dowolny z widoków, korzystając
z przycisków w lewym górnym rogu przeglądarki pętli, a także swobodnie się między
nimi przełączać.

Jak wybrać widok przycisków lub kolumnowy?

m

Kliknij w lewy przycisk (z kolumnami), by wyświetlić widok kolumnowy lub w środkowy
przycisk (z nutą), by wyświetlić widok przycisków. Przycisk po prawej stronie wyświetla
widok dźwięków podcastów omówiony w rozdziale „Samouczek 8: Tworzenie
podcastów” na stronie 105.

background image

74

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

Wyszukiwanie pętli w widoku przycisków

Widok przycisków przedstawia siatkę przycisków ze słowami kluczowymi. Po kliknięciu
w przycisk, po prawej na liście wyników wyświetlane są pętle pasujące do wybranego
słowa kluczowego. Można kliknąć w kilka słów kluczowych, by zawęzić listę wyników.

Jak szukać pętli w widoku przycisków?

1

Kliknij w przycisk z nutą w lewym górnym rogu przeglądarki pętli, by przełączyć się na
widok przycisków.

2

Kliknij w przycisk słowa kluczowego, by wyświetlić pasujące pętle na liście wyników.
Kolumny na liście wyników pokazują rodzaj, nazwę, tempo, tonację i liczbę taktów
każdej z pętli.

3

W celu bardziej precyzyjnego określenia wyników, kliknij w kilka przycisków słów
kluczowych. Spowoduje to zawężenie wyników do pętli pasujących do wszystkich
zaznaczonych słów kluczowych.

4

W celu zakończenia wyszukiwania, kliknij w przycisk Wyzeruj, by usunąć zaznaczenie
z wybranych dotychczas słów kluczowych. Możesz również kliknąć w słowa kluczowe,
by wyłączyć je pojedynczo.

Kiedy klikniesz w słowo kluczowe, niezgodne słowa kluczowe (które nie posiadają
wspólnych pętli z wybranym słowem kluczowym) będą wyszarzone.

Wyniki wyszukiwania

pojawią się w oknie

rezultatów.

Kliknij w przycisk słowa

kluczowego.

background image

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

75

Znajdź teraz kilka pętli perkusji w widoku przycisków, klikając w przycisk słowa
kluczowego All Drums. Przewiń listę wyników, by zobaczyć wszystkie pasujące pętle.
Zauważ, że liczba pasujących pętli widoczna jest obok pola wyszukiwania.

Wyszukiwanie pętli w widoku kolumnowym

W widoku kolumnowym kliknij w rodzaj słowa kluczowego w lewej kolumnie, by
wyświetlić kategorie dla tego rodzaju słowa kluczowego w środkowej kolumnie. Kliknij
w kategorię, by wyświetlić słowa kluczowe dla tej kategorii w prawej kolumnie. Kliknij
w kategorię, by wyświetlić pasujące pętle na liście wyników. Można kliknąć w kilka słów
kluczowych, aby rozszerzyć listę wyników.

Jak szukać pętli w widoku kolumnowym?

1

Kliknij w przycisk widoku kolumnowego w lewym górnym rogu przeglądarki pętli, by
przełączyć się na ten widok.

2

Kliknij w rodzaj słowa kluczowego w lewej kolumnie.

3

Kliknij w kategorię w środkowej kolumnie.

4

Kliknij w słowo kluczowe w prawej kolumnie, by wyświetlić pasujące pętle na liście
wyników.

Znajdź teraz kilka pętli basu w widoku kolumnowym, zaznaczając najpierw rodzaj słów
kluczowych „Według instrumentów”, potem kategorię Bas, a na koniec słowo kluczowe
Grooving.

Zaznacz słowa kluczowe

w kolumnach,

przesuwając się od lewej

do prawej.

Wyniki wyszukiwania

pojawią się w oknie

rezultatów.

background image

76

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

Kiedy wyszukiwane są pętle, czy to w widoku kolumnowym, czy w widoku przycisków,
ogólna liczba pasujących pętli wyświetlana jest obok pola wyszukiwania w dolnej
części przeglądarki pętli.

Odsłuchiwanie pętli

Pętle spełniające wymagane kryteria, można odsłuchać w przeglądarce pętli, by
przekonać się, która z nich najlepiej pasuje do projektu. Pętle można odsłuchać
samodzielnie (solo) lub razem z projektem.

Jak odsłuchiwać pętle?

m

Kliknij w pętlę na liście wyników. Kliknij ponownie w pętlę, aby zatrzymać
odsłuchiwanie lub kliknij w następną, aby ją odsłuchać.

Pętle można odsłuchać razem z materiałem dodanym już do projektu, klikając
w przycisk Odtwarzaj przed kliknięciem w pętlę. Do odsłuchiwanej razem z projektem
pętli program GarageBand dopasowuje tempo i tonację pętli do tempa i tonacji
projektu, a także synchronizuje pętlę z projektem, dzięki czemu jest odtwarzana
do taktu. Odtwarzanie pętli rozpocznie się po kilku sekundach.

Głośność odsłuchiwanej pętli można kontrolować za pomocą suwaka głośności
w przeglądarce pętli.

Jak dostosować głośność odsłuchiwanej pętli?

m

Przeciągnij suwak głośności w przeglądarce pętli w lewo, by zmniejszyć, lub w prawo,
by zwiększyć głośność pętli.

Jeżeli głośność pętli zostanie dostosowana w przeglądarce pętli, a następnie pętla
zostanie przeciągnięta na linię czasu, tworząc nową ścieżkę, głośność ścieżki zostanie
dostosowana do głośności odsłuchu pętli ustawionej w przeglądarce pętli.

Spróbuj teraz odsłuchać znalezione wcześniej pętle i ustal, które z nich najbardziej ci się
podobają.

Przeciągnij suwak, by ustawić
głośność odsłuchu pętli.

background image

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

77

Precyzowanie wyszukiwania pętli

Wyszukiwanie pętli w przeglądarce można sprecyzować na wiele sposobów. Można:

 wyszukiwać pętle według nazwy,
 wyświetlać tylko pętle z określonego zestawu Jam Pack lub katalogu,
 wyświetlać pętle tylko z określonego rodzaju skali,
 wyświetlić tylko pętle w tonacji zbliżonej do tonacji projektu,
 oznaczać pętle jako ulubione w celu szybkiego dostępu.

Wyszukiwanie według nazwy

Pętle można szybko wyszukiwać według nazwy, korzystając z pola wyszukiwania.
Ułatwia to znalezienie konkretnej pętli lub grupy pętli.

Jak wyszukiwać pętle według nazwy?

m

W polu wyszukiwania wpisz nazwę, którą chcesz znaleźć i wciśnij klawisz Return. Pętle
zawierające w swojej nazwie wpisany tekst pojawią się na liście wyników.

Spróbuj zawęzić wyszukane poprzednio pętle perkusji, wpisując „club”, „funk” lub
„acoustic” w polu wyszukiwania. Możesz wpisać inne słowa, by przekonać się, jakie
uzyskasz wyniki.

Wyświetlanie pętli z określonego zestawu Jam Pack lub katalogu

Jeżeli masz w komputerze zainstalowany jeden lub więcej pakietów GarageBand Jam
Pack, biblioteka pętli może składać się z wielu tysięcy pętli. W celu ułatwienia
wyszukiwania pętli, możesz ustawić wyświetlanie wyłącznie pętli pochodzących
z określonego zestawu Jam Pack lub pętli dołączonych do GarageBand. Jeżeli posiadasz
samodzielnie utworzone pętle lub pętle pochodzące z innego źródła, możesz również
ustawić wyświetlanie tylko tych pętli.

Kliknij tutaj, by wyświetlić
menu z bibliotekami pętli.

Wybierz rodzaj skali
z tego menu.

background image

78

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

Jak wyświetlić pętle z określonego zestawu Jam Pack lub katalogu?

m

Wybierz z menu bibliotekę Jam Pack lub katalog zawierający pętle, które mają być
wyświetlane. Menu znajduje się obok słowa „Pętle” w górnej części przeglądarki pętli.

Wyszukiwanie według rodzaju skali

Większość pętli, poza pętlami perkusji, nagrywanych jest z wykorzystaniem określonej
skali muzycznej. W większości przypadków, kiedy aranżowane są pętle odtwarzane
razem, powinny to być pętle z tym samym rodzajem skali. Można ograniczyć pętle
wyświetlane na liście wyników do tych, które wykorzystują skalę durową lub molową,
nie wykorzystują żadnej skali lub pasują do obu skal.

Jak wyświetlić pętle wykorzystujące określoną skalę?

m

Wybierz rodzaj skali z menu Skala.

Spróbuj ograniczyć wyszukane wcześniej pętle basu do tych, które korzystają ze skali
durowej.

Ograniczenie wyszukiwania do zbliżonych tonacji

Pętle zawierające melodię i instrumenty harmoniczne, nagrywane są w określonej
tonacji muzycznej. Tonację dodanej do projektu pętli program GarageBand
dopasowuje do tonacji projektu. Im bliższa tonacji projektu jest oryginalna tonacja
pętli, tym bardziej naturalnie brzmi pętla po dokonaniu transponowania do tonacji
projektu. Jeżeli pętla zostanie przetransponowana o dużą liczbę półtonów, może
w wyniku tego brzmieć nienaturalnie lub w zniekształcony sposób.

Jak wyświetlić pętle w tonacji zbliżonej do tonacji projektu?

1

Wybierz GarageBand > Preferencje i kliknij w Pętle.

2

W panelu Pętli kliknij w opcję „Filtruj w celu uzyskania lepszych wyników”.

Ważne: Opcja „Filtruj w celu uzyskania lepszych wyników” włączona jest domyślnie.
Wyłącz ją, by wyświetlić pętle o tonacji bardziej różniące się od tonacji projektu.

Do znalezienia właściwej pętli można korzystać z kilku metod łącznie. Na przykład
możesz wykorzystać słowa kluczowe z menu Skala lub także użyć pola wyszukiwania
do znalezienia tylko pętli basu wykorzystujących skalę durową lub tylko pętli perkusji
ze słowem „latin” w nazwie.

Oznaczanie pętli jako ulubione

Pętle, które mają być często wykorzystywane, można oznaczyć jako ulubione i dzięki
temu mieć do nich szybki dostęp w przeglądarce pętli.

Jak oznaczyć pętlę jako ulubioną?

m

Na liście wyników kliknij w pole wyboru obok pętli, w kolumnie „Ulub.” (skrót od
Ulubione).

Jeśli tej kolumny nie widać, należy przewinąć listę wyników w lewo.

background image

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

79

Jak obejrzeć ulubione pętle?

m

W widoku przycisków lub kolumnowym kliknij w Ulubione.

Na liście wyników pojawią się ulubione pętle.

Dodawanie pętli na linii czasu

Znalezioną pętlę, która ma zostać użyta, dodaje się do projektu, przeciągając ją na linię
czasu.

Jak dodać pętlę na linii czasu?

m

Przeciągnij pętlę z przeglądarki pętli na pusty obszar linii czasu, tam gdzie nie
ma żadnych ścieżek. Zostanie utworzona nowa ścieżka odpowiedniego rodzaju,
do której zostanie dodana pętla

Są dwa rodzaje pętli Apple Loops, tak jak są dwa rodzaje ścieżek: pętle instrumentów
rzeczywistych i pętle instrumentów programowych. Pętle instrumentów rzeczywistych
są nagraniami audio, a pętle instrumentów programowych zawierają informacje
o granych dźwiękach, ale są generowane przez Macintosha w czasie rzeczywistym.
W przeglądarce pętle instrumentów rzeczywistych mają niebieską ikonę w kształcie fali
audio, natomiast pętle instrumentów programowych mają zieloną ikonę w kształcie
nuty.

Ważne: Można również przeciągać pętle na ścieżkę tego samego rodzaju (instrumentu
rzeczywistego lub programowego), by dodać ją do linii czasu. Jeżeli przeciągniesz pętlę
instrumentu programowego na ścieżkę instrumentu programowego, pojawi się okno
dialogowe wyboru instrumentu.

Przeciągając pętlę instrumentu programowego na linię czasu można ją przekształcić
w pętlę instrumentu rzeczywistego. Pętle instrumentu rzeczywistego wymagają
mniejszej mocy obliczeniowej w trakcie odtwarzania, co umożliwia wykorzystanie
większej liczby ścieżek i efektów w projekcie, szczególnie gdy zawiera wiele pętli.

Jak skonwertować pętlę instrumentu programowego do pętli instrumentu
rzeczywistego?

m

Przeciągnij pętlę z przeglądarki pętli na linię czasu, trzymając wciśnięty klawisz Opcja.

Przeciągnij pętlę na pusty
obszar linii czasu, by utworzyć
nową ścieżkę dla tej pętli.

background image

80

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

Przeciągnięcie pętli instrumentu programowego z wciśniętym klawiszem Opcja
domyślnie przekształca ją w pętlę instrumentu rzeczywistego. Można zmienić
ustawienie domyślne, by przeciągnięcie pętli instrumentu programowego
przekształcało ją w pętlę instrumentu rzeczywistego, a przeciągnięcie z klawiszem
Opcja nie.

Jak zmienić domyślne ustawienie przekształcania pętli instrumentu programowego?

1

Wybierz GarageBand > Preferencje.

2

Kliknij w Pętle.

3

W panelu Pętle zaznacz pole wyboru „Konwertuj na instrument rzeczywisty”.

Dla dodawanej do projektu pętli tworzony jest na linii czasu region. Regiony na
ścieżkach projektu mają kształt kolorowych prostokątów. Edycja regionu nie zmienia
oryginalnej pętli, dzięki czemu zawsze można wrócić do oryginalnego dźwięku pętli lub
użyć jej w innym projekcie.

Spróbuj teraz dodać na linii czasu kilka uprzednio znalezionych pętli basu i perkusji.

Wybór Apple Loop z tej samej rodziny

Niektóre Apple Loop należą do jednej serii lub rodziny. Pętle z tej samej rodziny mają tę
samą nazwę, ale posiadają dodatkowo unikatowy numer na jej końcu. (Dla przykładu
Classic Rock Guitar 01 i Classic Rock Guitar 02 należą do tej samej rodziny.) Jeżeli do linii
czasu zostanie dodana pętla należąca do rodziny, będzie ona posiadała parę strzałek
w lewym górnym rogu. Umożliwia to zmianę tej pętli na dowolną inną pętlę z tej samej
rodziny.

Jak zmienić Apple Loop na pętlę z tej samej rodziny?

1

Kliknij w strzałki w lewym górnym narożniku pętli.

Pojawi się menu, zawierające wszystkie pętle z tej samej rodziny.

2

Wybierz pętlę z menu.

background image

Rozdział 7

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

81

Dodawanie pętli do biblioteki pętli

W trakcie instalowania programu GarageBand, pętle dostarczone z programem
instalowane są w bibliotece Apple Loop. Dodawane do zestawu nowe pętle
instalowane są w bibliotece pętli i dostępne się do użycia w przeglądarce pętli.

Dodawanie Apple Loop do biblioteki:

m

Przeciągnij pętle lub katalog zawierający pętle na przeglądarkę pętli. Pętle zostaną
dodane do biblioteki Apple Loop i będą natychmiast gotowe do użycia w projektach.

Jeżeli zostaną dodane pętle znajdujące się na innym dysku twardym lub partycji,
pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy mają zostać skopiowane do biblioteki pętli,
czy tylko zindeksowane w bieżącym położeniu. Jeżeli dodajesz pętle znajdujące się na
biurku, pojawi się okno dialogowe z pytaniem czy przenieść pętle do biblioteki pętli,
czy zindeksować je w bieżącym miejscu.

Jeżeli dodawane są pętle znajdujące się na CD lub DVD, GarageBand skopiuje je do
biblioteki pętli.

Tworzenie własnych pętli Apple Loop

Własne nagrania można zachować w postaci pętli Apple Loop. Region zachowywany
jako Apple Loop dodawany jest do biblioteki pętli i pojawia się w przeglądarce pętli,
dzięki czemu można go wykorzystać w innych projektach. Apple Loops tworzone
z nagranych regionów dopasowują się do tempa i tonacji projektu, tak jak Apple Loop
dołączone do GarageBand.

Jak zachować region w postaci Apple Loop?

1

Zaznacz region na linii czasu.

2

Wybierz Edycja > „Dodaj do biblioteki pętli”, lub przeciągnij region do przeglądarki pętli.

3

W oknie dialogowym dodawania pętli wpisz nazwę pętli.

4

Z rozwijalnych menu wybierz skalę i rodzaj muzyki .

5

Wybierz z listy kategorię instrumentu i nazwę instrumentu.

6

Kliknij w odpowiednie przyciski tonacji, by ułatwić wyszukiwanie.

7

Kliknij w Utwórz.

background image

8

82

8