Pomoc usługi GarageBand

background image

GarageBand ’09

Pierwsze kroki

Podręcznik zawiera przegląd okna
GarageBand i samouczki krok po kroku
pomagające w rozpoczęciu tworzenia
muzyki i podcastów w GarageBand.

background image

2

1

Spis treści

Rozdział 1

6

Zapraszamy do GarageBand

6

Czego się dowiesz

7

Zanim zaczniesz

7

Co jest potrzebne, aby zacząć?

7

Gdzie znaleźć pomoc

8

Więcej informacji

Rozdział 2

9

GarageBand w skrócie

10

Okno programu GarageBand

12

Linia czasu

14

Edytor

14

Dla ścieżek instrumentu rzeczywistego

15

Dla ścieżek instrumentu rzeczywistego

widok pianoli

16

Widok partytury ścieżki instrumentu programowego

17

Widok znaczników w projekcie podcastu oraz filmu

18

Przeglądarka pętli

18

Widok przycisków

20

Widok kolumnowy

22

Panel informacji o ścieżce

22

Ścieżki instrumentów programowych i rzeczywistych

24

Ścieżka gitary elektrycznej

26

Ścieżka wyjściowa

28

Przeglądarka mediów

Rozdział 3

29

Samouczek 1:

Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

29

Tworzenie nowego projektu

31

Odtwarzanie projektu

31

Używanie przycisków kontroli przesuwania

32

Przesuwanie głowicy

32

Korzystanie z LCD

32

Zmiana jednostek czasu

32

Zmiana pozycji głowicy za pomocą panelu LCD

33

Zmiana tempa, tonacji oraz metrum projektu

background image

Spis treści

3

34

Zachowywanie projektu

35

Tworzenie projektu Magic GarageBand

36

Wybieranie innych instrumentów w Magic GarageBand

36

Mieszanie instrumentów w Magic GarageBand

36

Miksowanie instrumentów w Magic GarageBand

37

Odtwarzanie i nagrywanie instrumentu w Magic GarageBand

Rozdział 4

40

Samouczek 2:

Nauka gry na gitarze oraz instrumencie klawiszowym

41

Otwieranie lekcji z kursu „Naucz się grać”

41

Wybór rozdziałów oraz podrozdziałów

42

Odtwarzanie lekcji

43

Granie na instrumencie w trakcie lekcji

44

Zmiana tempa lekcji

44

Nagrywanie instrumentu w trakcie lekcji

45

Zmiana sposobu miksowania lekcji

47

Dostosowanie wyglądu okna lekcji

47

Dostosowanie lekcji gry na gitarze

47

Dostosowanie lekcji gry na fortepianie

48

Otwieranie lekcji z kursu „Naucz się grać” w GarageBand

48

Pobieranie dodatkowych lekcji z kursu „Naucz się grać”

Rozdział 5

49

Samouczek 3:

Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

49

Dodawanie ścieżki instrumentu rzeczywistego

51

Dodawanie ścieżki podstawowej

52

Dodawanie ścieżki gitary elektrycznej

53

Przygotowanie do nagrywania

53

Nagrywanie instrumentu rzeczywistego

54

Nagrywanie kilku prób w regionie powtarzania

56

Jednoczesne nagrywanie na kilku ścieżkach

57

Strojenie gitary w GarageBand

Rozdział 6

59

Samouczek 4:

Granie i nagrywanie instrumentów programowych

61

Gra na instrumencie programowym za pomocą klawiatury muzycznej

62

Granie na instrumentach programowych za pomocą klawiatury ekranowej

63

Przygotowanie do nagrania instrumentu programowego

63

Nagrywanie instrumentu programowego

64

Łączenie nagrań instrumentów programowych

65

Wyświetlanie nazw dźwięków oraz akordów podczas gry

65

Praca z zapisem nutowym

65

Zapis nutowy

68

Edycja nut w zapisie nutowym

70

Zmiana znaku klucza

71

Drukowanie zapisu nutowego

background image

4

Spis treści

Rozdział 7

72

Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop

73

Wyszukiwanie pętli do projektu

74

Wyszukiwanie pętli w widoku przycisków

75

Wyszukiwanie pętli w widoku kolumnowym

76

Odsłuchiwanie pętli

77

Precyzowanie wyszukiwania pętli

77

Wyszukiwanie według nazwy

77

Wyświetlanie pętli z określonego zestawu Jam Pack lub katalogu

78

Wyszukiwanie według rodzaju skali

78

Ograniczenie wyszukiwania do zbliżonych tonacji

78

Oznaczanie pętli jako ulubione

79

Dodawanie pętli na linii czasu

80

Wybór Apple Loop z tej samej rodziny

81

Dodawanie pętli do biblioteki pętli

81

Tworzenie własnych pętli Apple Loop

Rozdział 8

82

Samouczek 6:

Aranżowanie i edycja muzyki

83

Podstawy aranżacji

83

Zaznaczanie regionów

84

Przemieszczanie regionów

85

Zmiana długości regionów

85

Zapętlanie regionów

86

Dzielenie i łączenie regionów

87

Szybka zmiana aranżacji projektu

89

Edycja nagrania w edytorze

89

Zmiana nazwy regionów

89

Transponowanie regionów

90

Korekcja taktowania na ścieżce instrumentu rzeczywistego

91

Korekcja taktowania ścieżki instrumentu programowego

91

Korekcja strojenia ścieżki instrumentu rzeczywistego.

92

Ustawianie utrzymania w regionach instrumentów rzeczywistych oryginalnego
tempa i strojenia

93

Importowanie plików audio oraz MIDI

Rozdział 9

94

Samouczek 7:

Miksowanie i dodawanie efektów

94

Czym jest miksowanie?

95

Miksowanie podstawowe

95

Ustawianie poziomów głośności ścieżki

95

Ustawianie miejsca ścieżki w panoramie stereo

96

Ustawianie głośności wyjściowej

97

Dodawanie efektu zanikania

98

Wykorzystanie efektów w GarageBand

98

Rodzaje efektów

background image

Spis treści

5

99

Dodawanie efektów do ścieżki

100

Włączanie i wyłączanie efektów

101

Wybieranie ustawień efektu

101

Tworzenie oraz zachowywanie ustawień efektów

102

Automatyzacja miksowania

Rozdział 10

105

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

105

Rodzaje podcastów

106

Tworzenie podcastu audio

106

Tworzenie projektu podcastu

106

Nagrywanie narracji oraz dialogu

107

Dodawanie dźwięków podcastu

108

Importowanie plików multimedialnych za pomocą przeglądarki mediów

109

Dodawanie muzyki

109

Dodawanie i edycja znaczników

110

Dodawanie grafiki regionu znacznika

110

Dodawanie adresu URL

111

Dodawanie tytułów rozdziałów

111

Usuwanie znaczników

111

Dodawanie grafiki odcinka

111

Edycja grafiki

112

Edycja informacji o odcinku

112

Wyciszanie ścieżek tła

113

Tworzenie podcastów wideo lub projektów filmowych

113

Tworzenie podcastu wideo

113

Importowanie filmu lub innego pliku wideo

114

Podgląd filmu

114

Praca ze ścieżką audio filmu

114

Dodawanie dźwięku

115

Umieszczanie znaczników, tytułów i URL w podcastach wideo

Rozdział 11

116

Samouczek 9: Udostępnianie projektów

116

Udostępnianie projektów muzycznych

117

Udostępnianie podcastów

118

Udostępnianie podcastów wideo

119

Eksportowanie projektów w optymalnej głośności

Dodatek A

120

Skróty klawiszowe

Dodatek B

124

Podłączanie sprzętu muzycznego do komputera

124

Podłączanie mikrofonu lub instrumentu muzycznego

125

Podłączanie instrumentu klawiszowego do komputera

125

Podłączanie innych akcesoriów muzycznych

background image

1

6

1