GarageBand - Tastatursnarveier

background image

Tastatursnarveier

Handling

Snarvei

Navigere/flytte spillehodet

Start/Pause

Mellomromstasten

Gå til begynnelsen

Home eller Z

Gå til slutten

End eller Tilvalg (

z

)-Z

Flytt tilbake (hvor langt er avhengig av zoomnivået)

Venstre piltast

Flytt fram (hvor langt er avhengig av zoomnivået)

Høyre piltast

Flytt tilbake i større trinn

Tilvalg (

z

)-venstrepil

Flytt fram i større trinn

Tilvalg (

z

)-høyrepil

Flytt tilbake den synlige bredden av tidslinjen

Page up

Flytt fram den synlige bredden av tidslinjen

Page down

Zoom ut

Kontroll-venstrepil

Zoom inn

Kontroll-høyrepil

Spor

Opprett nytt spor

Kommando-Tilvalg (

z

)-N

Dupliser spor

Kommando-D

Slett markert spor

Kommando-slettetast

Marker neste høyere spor

Oppoverpil

Marker neste lavere spor

Nedoverpil

Slå av/slå på lyden for markert spor

M

Soloavspilling/slå av soloavspilling av markert spor

S

Vis/skjul sporautomatiseringskurve

A

Lås spor

L

Vis/skjul arrangeringsspor

Kommando-Skift-A

Vis/skjul masterspor

Kommando-B

Vis/skjul podcastspor

Kommando-Skift-B

Vis/skjul filmspor

Kommando-Tilvalg (

z

)-B

Slå demping av eller på

Kommando-Skift-R

background image

118

Tillegg A

Tastatursnarveier

Sporinfopanel

Vis/skjul sporinfo

Kommando-I

Marker neste høyere kategori eller instrument

Oppoverpil (når sporinfopanelet
er åpent og enten en kategori
eller et instrument er markert)

Marker neste lavere kategori eller instrument

Nedoverpil (når sporinfopanelet
er åpent og enten en kategori
eller et instrument er markert)

Flytt fra instrumentkolonnen til kategorikolonnen

Venstre piltast (når
sporinfopanelet er åpent
og et instrument er markert)

Flytt fra kategorikolonnen til instrumentkolonnen

Høyre piltast (når
sporinfopanelet er åpent
og en kategori er markert)

Lære å spille

Automatisk notasjonsvisning

1 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis akkordnavn

2 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis akkordrutenett (gitar) / vis kun venstre hånd (piano)

3 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis tabulator (gitar) / vis kun høyre hånd (piano)

4 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis tabulator og standardnotasjon (gitar) / vis begge hender (piano)

5 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis notasjon og animert instrument

8 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis kun animert instrument

9 (i en Lær å spille-leksjon)

Vis kun notasjon

0 (i en Lær å spille-leksjon)

Enkel visning (kun i pianoleksjoner)

E (i en Lær å spille-leksjon)

Arrangering og redigering

Angre

Kommando-Z

Utfør likevel

Kommando-Skift-Z

Klipp ut

Kommando-X

Kopier

Kommando-C

Lim inn

Kommando-V

Slett

Slett

Marker alt

Kommando-A

Del område

Kommando-T

Slå sammen markerte områder

Kommando-J

Lås til rutenett

Kommando-G

Vis/skjul justeringsrutenett

Kommando-Skift-G

Slett arrangeringsområder med tidslinjeinnhold og lukk

Kommando-Tilvalg (

z

)-

slettetasten

Lås automatiseringskurver til områder

Kommando Tilvalg (

z

)-A

Handling

Snarvei

background image

Tillegg A

Tastatursnarveier

119

Innspilling

Start/stopp innspilling

R

Slå gjentakelsesområde av eller på

C

Slå metronom av eller på

Kommando-U

Slå opptelling på/av

Kommando-Skift-U

Notevisning

Flytt markerte noter til forrige posisjon i rutenettet

Venstre piltast

Flytt markerte noter til neste posisjon i rutenettet

Høyre piltast

Flytt markerte noter én takt tilbake

Skift-venstrepil

Flytt markerte noter én takt framover

Skift-høyrepil

Transponer markerte noter én halvtone opp

Oppoverpil

Transponer markerte noter én halvtone ned

Nedoverpil

Transponer markerte noter én oktav opp

Skift-oppoverpil

Transponer markerte noter én oktav ned

Skift-nedoverpil

Justere mastervolumet

Øk mastervolumet

Kommando-oppoverpil

Demp mastervolumet

Kommando-nedoverpil

Vise vinduer og redigerere

Vis sporinfopanel

Kommando-I

Vis loopnavigeringspanelet

Kommando-L

Vis Medienavigering-panelet

Kommando-R

Vis redigereren

Kommando-E

Vis stemming i LCD

Kommando-F (når et Virkelig
instrument-spor er markert)

Vis akkorder i LCD

Kommando-F (når et
Programvareinstrument-spor er
markert)

Vis tid i LCD

Kommando-Skift-F

Vis takter i LCD

Kommando-Tilvalg (

z

)-F

Vis tempo i LCD

Kommando-Kontroll-F

Vis keyboardet på skjermen

Kommando-K

Vis Musikktaster-vinduet

Kommando-Skift-K

Funksjoner i Arkiv-menyen

Ny

Kommando-N

Åpne

Kommando-O

Lukk

Kommando-W

Arkiver

Kommando-S

Handling

Snarvei

background image

120

Tillegg A

Tastatursnarveier

Arkiver som

Kommando-Skift-S

Funksjoner i programmenyen

Vis GarageBand-valg

Kommando-komma (,)

Skjul GarageBand

Kommando-H

Skjul annet program

Kommando-Tilvalg (

z

)-H

Avslutt GarageBand

Kommando-Q

Funksjoner i Hjelp-menyen

GarageBand-hjelp

Kommando-spørsmålstegn (?)

Handling

Snarvei

background image

121

Tillegg

B

B