GarageBand - Leksjon 8:Lage podcaster

background image

Leksjon 8: Lage podcaster

Du kan lage lyd- og videopodcaster med GarageBand
og deretter sende dem til iWeb for å publisere dem
på Internett.

Podcaster kan sammenlignes med radio- eller TV-programmer som kan lastes ned
fra Internett. Brukere kan laste ned podcastepisoder eller abonnere på en podcastserie.
Du kan lage podcastepisoder med GarageBand og deretter laste dem opp til Internett
ved hjelp av iWeb eller et annet program.

Podcasttyper

Med GarageBand kan du lage flere podcasttyper:

 Lydpodcaster omfatter lyd med talespor, dialog, musikk og lydeffekter.
 Videopodcaster omfatter både video og lyd.
 Forbedrede lyd- og videopodcaster kan også omfatte kapittelmarkører, bilder og

webadresser (URL-er).

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Lager lyd- og videopodcaster
 Finner og importerer mediefiler ved hjelp av Medienavigering
 Viser podcast- eller filmsporet
 Legger til og redigerer markører og markørområder
 Legger til URL-er, URL-titler og kapitteltitler i markører
 Legger til episodebilder og episodeinformasjon
 Redigerer markører og episodebilder
 Bruker demping slik at det blir lettere å høre kommentarstemmer og dialog

background image

104

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

Lage en lydpodcast

Du lager en lydpodcast i GarageBand ved å opprette et podcastprosjekt. Ta opp
stemmeopptak, og legg til musikk, lydeffekter og annen lyd. Du kan også forbedre en
lydpodcast ved å legge til markører, bilder, URL-er, kapitteltitler og episodeinformasjon.

Opprette et podcastprosjekt

1

Velg Arkiv > Ny.

Nytt prosjekt-dialogruten vises.

2

Klikk på Nytt prosjekt, og klikk deretter på Podcast.

3

Klikk på Velg.

Et nytt, tomt podcastprosjekt vises i GarageBand-vinduet. I et podcastprosjekt vises
podcastsporet ovenfor de andre sporene i tidslinjen. Medienavigering åpnes, og
redigereren viser markørlisten som inneholder kolonner for starttid, bilder, kapitteltittel,
URL-tittel og URL for hver markør. Podcastprosjekter inneholder spor for mannlige og
kvinnelige stemmer, jingler (bakgrunnsmusikkspor) og radiolyder.

Merk: Et prosjekt kan inneholde enten et podcastspor eller et filmspor, men ikke begge
deler. Hvis du prøver å vise podcastsporet i et prosjekt som inneholder et filmspor, vises
det en dialogrute som spør om du vil erstatte filmsporet med et podcastspor.

Ta opp stemmeopptak og dialog

Du kan lage podcaster som inneholder kun kommentarstemmer eller dialog, eller du
kan legge til bakgrunnsmusikk, lydeffekter og annen lyd. Du gjør stemmeopptak i et
Virkelig instrument-spor. Podcastprosjektet inneholder to Virkelig instrument-spor som
er optimalisert for stemmeopptak og dialog, ett for mannlige stemmer og ett for
kvinnelige stemmer.

Slik spiller du inn stemmeopptak eller dialog:

1

Marker sporet for mannlige stemmer eller sporet for kvinnelige stemmer ved å
dobbeltklikke på infofeltet.

Sporinfopanelet åpnes og sporinnstillingene vises.

2

I Kilde-lokalmenyen velger du kilden for mikrofonen du skal bruke til å ta opp
stemmeopptak eller dialog.

3

Hvis du vil høre lyden fra mikrofonen, velger du «På med feedback-beskyttelse» fra
Monitor-lokalmenyen. Hvis feedback forekommer, vises en melding som spør om du
vil deaktivere monitorfunksjonen.

4

Flytt spillehodet til stedet du vil starte innspillingen fra.

5

Klikk på Spill inn-knappen, og begynn å snakke.

6

Når du er ferdig med å spille inn, klikker du på Start-knappen.

background image

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

105

Du kan legge til og justere effekter for stemmeopptaksporet, inkludert Taleforbedrer-
effekten som er spesielt egnet for innspilling av stemmeopptak og dialog med den
integrerte mikrofonen på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du tar opp på et Virkelig instrument-spor, leser du «Leksjon 3: Ta opp vokal og
instrumenter» på side 49

Legge til podcastlyder

GarageBand inneholder en rekke looper som du kan bruke i podcastene, inkludert
følgende:

 Jingler er ferdige bakgrunnsmusikkspor som du kan bruke sammen med tale, mellom

segmenter med tale eller som en intro eller outro. Noen jingler er tilgjengelig i lang,
medium og kort versjon.

 Stingere er korte lyder som du kan bruke som overganger eller for å markere et skille

mellom ulike deler i en podcast.

 Lydeffekter omfatter lyder av mennesker, dyr og maskiner, i tillegg til bakgrunnsstøy

og andre bakgrunnslyder.

Du kan søke etter podcastlyder i loopnavigering, forhåndsvise dem og legge dem til i
podcastprosjektet.

Slik finner du podcastlyder i loopnavigering:

1

Klikk på loopnavigeringknappen for å åpne loopnavigeringspanelet.

2

Klikk på podcastlyderknappen (knappen med lydbølgene som brer seg utover) øverst
til venstre i loopnavigeringspanelet for å skifte til podcastlydvisning.

3

Klikk på en kategori i den venstre kolonnen, og klikk deretter på en underkategori i den
høyre kolonnen for å vise relevante looper i resultatlisten. Kolonnene i resultatlisten
viser loopnavnet og lengden for hver loop.

4

Klikk på en loop i loopnavigeringspanelet for å høre den.

5

Hvis du vil avslutte et søk, klikker du enten på den markerte nøkkelordknappen igjen
for å fjerne markeringen fra den, eller du klikker på Nullstill-knappen for å fjerne
markeringen fra alle nøkkelord.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner looper, leser du «Leksjon 5: Legge
til Apple Loops» på side 71.

background image

106

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

Importere mediefiler ved hjelp av medienavigering

Du kan importere mediefiler fra andre iLife-programmer, inkludert iTunes og iPhoto,
til et podcastprosjekt. Du kan også importere andre GarageBand-prosjekter som er
arkivert med en iLife-forhåndsvisning. Du kan finne og forhåndsvise mediefiler i
Medienavigering-panelet. Du kan også legge til flere mapper i Medienavigering-
panelet, slik at du kan legge til mediefiler fra disse mappene i prosjektet.

Slik finner og forhåndsviser du mediefiler i Medienavigering-panelet:

1

Klikk på medienavigeringsknappen (symbolet viser forskjellige medietyper), eller velg
Kontroll > Vis medienavigering.

Medienavigering-panelet vises til høyre for tidslinjen.

2

Gjør ett av følgende:

 Hvis du vil vise GarageBand prosjekter og filer i iTunes-biblioteket, klikker du på Lyd-

knappen.

 Hvis du vil vise filer i iPhoto-biblioteket, klikker du på Bilder-knappen.
 Hvis du vil vise iMovie-prosjekter og filer i Filmer-mappen, klikker du på Filmer-

knappen.

3

I Medienavigering-panelet navigerer du til mappen som inneholder filene du vil bruke.
Du kan også søke etter filer ved å skrive inn filnavnet i søkefeltet.

Hvis du vil spille av en lydfil eller film i Medienavigering-panelet, gjør du ett av
følgende:
 Marker filen i medielisten, og klikk deretter på Start-knappen nede i venstre hjørne

av Medienavigering-panelet.

 Dobbeltklikk på filen i medielisten.

Avspillingen av filen starter.

Slik stopper du avspillingen:
 Klikk på Start-knappen i Medienavigering-panelet.

Slik importerer du en lydfil:

m

Flytt lydfilen fra Medienavigering-panelet til tidslinjen.

Slik legger du til en mappe i Medienavigering-panelet:

m

Flytt mappen fra Finder til det midterste området i Medienavigering-panelet.

background image

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

107

Legge til musikk

På samme måte som med musikkprosjekter, kan du legge til Apple Loops og spille inn
instrumenter i podcastprosjektet for å legge til musikk. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du legger til Apple Loops, leser du «Leksjon 5: Legge til Apple Loops» på
side 71. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar opp virkelige instrumenter,
leser du «Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter» på side 49. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du tar opp programvareinstrumenter, leser du «Leksjon 4: Spille
på og ta opp programvareinstrumenter» på side 58.

Legge til og redigere markører

Du kan lage en forbedret podcast ved å legge til markører i den. Når du legger til en
markør i en podcast, vises markøren i podcastsporet som et markørområde. Du kan
redigere markørområder i podcastredigering ved å flytte dem slik at du endrer når de
starter og slutter, eller ved å endre størrelse på områdene slik at du endrer varigheten.
Du kan også legge til bilder, URL-er og URL-titler i et markørområde.

Slik legger du til en markør:

1

Klikk på podcastsporet.

2

Flytt spillehodet til stedet der du vil legge til markøren.

3

Klikk på Legg til markør-knappen nederst i redigereren.

Markøren vises i redigereren, og starttiden for markøren vises i Tid-kolonnen i
markørens rad. Markøren vises også som et markørområde i podcastsporet. Du kan
redigere markørområder på samme måte som andre områder i tidslinjen, og dermed
kontrollere når bilder og URL-er skal vises og hvor lenge de skal være synlige når du
spiller av podcasten.

Hvis du vil flytte et markørområde, gjør du ett av følgende:
 I podcastsporet flytter du markørområdet til en ny plassering.
 I redigereren klikker du på starttiden til markørområdet og skriver inn en ny starttid.

Klikk her for å legge
til en markør.

I markørlisten kan du endre starttiden
for markører og legge til bilder, URL-er,
URL-titler og kapitteltitler.

background image

108

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

Slik endrer du størrelsen på et markørområde:

m

Flytt enten den høyre eller den venstre kanten på markørområdet til området får den
størrelsen du vil ha.

Du kan ikke loope et markørområde.

Legge til bilder i et markørområde

Du kan legge til bilder i enkeltmarkørområder. Når du spiller av podcasten, vises
markørområdebildet fra begynnelsen til slutten av markørområdet.

Slik legger du til et bilde i et markørområde:

1

Åpne Medienavigering-panelet, og klikk deretter på Bilder-knappen.

2

I Medienavigering-panelet finner du bildet du vil legge til.

3

Flytt bildet fra Medienavigering-panelet til Bilde-ruten i markørens rad i redigereren.
Du kan også flytte bildet direkte til podcastsporet. Da blir det lagt til et nytt
markørområde som inneholder bildet.

Bildet vises i markørområdet i podcastsporet og i Bilde-kolonnen til området i
redigereren. «Viser bilde»-avkrysningsruten blir markert. Du kan endre bildet til en
markør ved å flytte et nytt bilde til Bilde-kolonnen i markørens rad.

Legge til en URL

Du kan legge til en URL i en markør og angi en tittel for URL-en. Når du spiller av
podcasten, vises URL-en fra begynnelsen til slutten av markørområdet. Når du klikker
på URL-en, åpnes nettleseren og viser websiden som URL-en kobler til.

Slik legger du til en URL i en markør:

1

I redigereren klikker du på eksempelteksten i URL-kolonnen i markørens rad og skriver
inn URL-en.

«Viser URL»-avkrysningsruten blir markert for denne markøren.

2

I redigereren klikker du på eksempelteksten i URL-tittel-kolonnen i markørens rad og
skriver inn tittelen.

Når du legger til en URL-tittel, vises tittelen i stedet for den faktiske URL-en når du
spiller av podcasten. Når du klikker på tittelen, åpnes nettleseren og viser websiden
som URL-en kobler til.

Legge til kapitteltitler

Du kan legge til en kapiteltittel i en markør slik at den blir en kapittelmarkør. Når du
spiller av filmen i iTunes, iDVD eller QuickTime Player, er det enkelt å navigere til et
bestemt kapittel.

Slik legger du til en kapitteltittel i en markør:

m

I redigereren markerer du eksempelteksten i Kapitteltittel-kolonnen i markørens rad og
skriver inn en tittel.

background image

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

109

Slette markører

Du kan slette en markør hvis du ikke lenger vil ha den i podcasten.

Hvis du vil slette en podcast, gjør du ett av følgende:
 I podcastsporet markerer du markørområdet og trykker på slettetasten.
 I redigereren markerer du markørområdet i markørlisten og trykker på slettetasten.

Legge til episodebilder

Du kan legge til et episodebilde i et podcastspor. Når du spiller av podcasten i iTunes
eller viser den i iWeb, vises episodebildet når det ikke finnes et markørområde med et
eget bilde.

Slik legger du til et episodebilde:

1

I Medienavigering-panelet finner du bildet du vil legge til.

2

Flytt bildet fra Medienavigering-panelet til episodebildefeltet i redigereren.

Episodebildet vises i episodebildefeltet. Når du spiller av podcasten, vises episodebildet
når det ikke finnes markørområder med bilder.

Redigere bilder

Du kan endre størrelse på og beskjære både markørområdebilder og episodebilder.
I bilderedigereren kan du endre størrelsen på og beskjære bilder slik at du viser hele
eller en del av originalbildet.

Slik redigerer du bilder:

1

Dobbeltklikk på bildet i enten Episodebilder-feltet eller markørlisten.

Bilderedigereren åpnes og viser bildet.

2

Flytt Størrelse-skyveknappen for å endre størrelsen på bildet til det blir slik du vil ha
det. Den svarte firkanten viser hvilken del av bildet som vil være synlig når du spiller
podcasten.

3

Flytt bildet slik at den delen av bildet du vil vise, er innenfor firkantens kanter.

4

Du kan erstatte bildet ved å flytte et nytt bilde til bilderedigereren.

5

Når du er ferdig, klikker du på Bruk.

Redigere episodeinformasjon

Hver podcastepisode kan inneholde informasjon, inkludert en episodetittel, navnet
på artisten og en beskrivelse. En episode kan også inneholde en foreldreadvarsel
som vises når du spiller av podcasten i iTunes.

Slik redigerer du episodeinformasjon:

1

Marker podcastsporet.

2

Åpne sporinfopanelet ved å velge Spor > Vis sporinfo.

Sporinfopanelet åpnes og Episodeinfo-panelet vises.

background image

110

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

3

Hvis du vil gi podcastepisoden en tittel, klikker du i Tittel-feltet og skriver inn en tittel.

4

Hvis du vil legge til artistinformasjon, klikker du i Artist-feltet og skriver inn artistens
navn.

5

Velg «Ingen», «Ren» eller «Upassende innhold» fra Foreldreadvarsel-lokalmenyen.

6

Hvis du vil inkludere en beskrivelse av podcastepisoden, klikker du i Beskrivelse-feltet
og skriver inn en beskrivelse.

Dempe akkompagnementspor

Når du lager en podcast, kan det noen ganger være behov for å redusere volumet på
akkompagnementsporet (for eksempel bakgrunnsmusikk eller lydeffekter) slik at det
blir lettere å høre kommentarstemmer eller dialog. Det engelske uttrykket som brukes
om slik demping av volumet på lydspor for ikke å overdøve andre spor er ducking.

Du tar i bruk demping ved å angi hvilke spor som er hovedspor, og hvilke som er
akkompagnementspor. Når det er lyd på hovedsporet, reduseres volumet på
akkompagnementsporene mens volumet på andre spor forblir uendret. Du kan bruke
demping på alle Virkelig instrument-spor og Programvareinstrument-spor i podcasten.

Slik gjør du et spor til et hovedspor:

1

Velg Kontroll > Demping.

En dempingskontroll vises i infofeltet i hvert spor, med piler som peker opp og ned.

2

Klikk på den øverste delen av sporets dempingskontroll (pilen som peker opp).

Slik gjør du et spor til et akkompagnementspor:

1

Velg Kontroll > Demping.

En dempingskontroll vises i infofeltet i hvert spor, med piler som peker opp og ned.

2

Klikk på den nederste delen av sporets dempingskontroll (pilen som peker ned).

Når du spiller prosjektet, sender det til iWeb eller eksporterer det, dempes
akkompagnementsporene når det er lyd på ett av hovedsporene. Du kan justere
dempingsgraden i disse sporene ved å velge en annen Demping-forhåndsinnstilling
i sporinfopanelet for mastersporet.

Slik justerer du dempingsgraden:

1

Åpne sporinfopanelet.

2

Klikk på Masterspor-knappen, og klikk deretter på Rediger-fanen.

3

Velg en annen forhåndsinnstilling fra Demping-forhåndsinnstillingsmenyen.
Forhåndsinnstillingnavnet antyder hva den enkelte forhåndsinnstillingen brukes til.

Du kan også klikke på Rediger-knappen for Demping og lage egne
forhåndsinnstillinger ved å flytte på skyveknappene.

background image

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

111

Lage en videopodcast eller et filmprosjekt

Du lager en videopodcast på samme måte som en lydpodcast, bortsett fra at du legger
til en film- eller videofil, og du kan ikke legge til bilder. Du kan importere et iMovie-
prosjekt eller en annen QuickTime-kompatibel videofil, vise videoen mens du legger til
lyd og legge til og redigere markører. Når du er ferdig, kan du sende det ferdige
prosjektet til iWeb og publisere det som en videopodcast, sende det til iDVD og brenne
det til en DVD eller eksportere prosjektet som en QuickTime-film.

Opprette et videopodcastprosjekt

1

Velg Arkiv > Ny.

Nytt prosjekt-dialogruten vises.

2

Klikk på Nytt prosjekt, og klikk deretter på Film.

3

Klikk på Velg.

Et nytt, tomt filmprosjekt vises i GarageBand-vinduet.

Importere film- og videofiler

Du kan importere et iMovie-prosjekt eller en annen videofil fra Medienavigering-
panelet. Med Medienavigering-panelet finner du raskt iMovie-prosjekter og andre
videofiler i Filmer-mappen på datamaskinen din, i tillegg til andre mediefiler.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og importerer iMovie-prosjekter
og videofiler ved hjelp av Medienavigering, leser du «Importere mediefiler ved hjelp av
medienavigering» på side 106.

Når du importerer en film til et prosjekt, vises filen i filmsporet. Den blir plassert
i begynnelsen av prosjektet. Du kan ikke endre plasseringen av den importerte filmen
i prosjektet.

Merk: Et prosjekt kan kun inneholde én film- eller videofil. Hvis du importerer en film til
et prosjekt som allerede inneholder en film, vises det en dialogrute som spør om du vil
erstatte den eksisterende filmen med den nye.

Vise filmen

Når du importerer en film til et prosjekt, vises filmsporet øverst i tidslinjen i form
av stillbilder fra filmen. Du kan vise filmen mens du spiller av prosjektet.

Slik viser du film- eller videofilen:

1

Hvis filmsporet ikke er synlig, velger du Spor > Vis filmspor.

2

I infofeltet i filmsporet klikker du på forhåndsvisningsknappen (den store firkantede
knappen med et stillbilde fra filmen).

Filmens forhåndsvisningsvindu vises.

background image

112

Kapittel 10

Leksjon 8: Lage podcaster

3

Trykk på mellomromstasten for å spille av filmen.

4

Hvis du vil gå til en annen del av filmen, flytter du markøren over
forhåndsvisningsvinduet. Deretter flytter du skyveknappen som vises.

5

Hvis du vil endre størrelse på forhåndsvisningsvinduet, flytter du hjørnet nederst til
høyre i vinduet.

Arbeide med lydsporet på filmen

Hvis filmen inneholder et lydspor, blir det opprettet et nytt Virkelig instrument-spor for
lydsporet i filmen. Lydsporet får navnet Filmlyd og plasseres under filmsporet. Du kan
redigere Filmlyd-sporet på samme måte som et vanlig Virkelig instrument-spor: Du kan
slå av lyden eller spille det alene, justere volumet og panoreringsposisjonen og legge til
effekter.

Merk: Hvis du slår av lyden til filmlydsporet, vil lyden fra filmen ikke inkluderes når du
sender filmen til iDVD eller iWeb, eller når du eksporterer den som en QuickTime-film.

Legge til lyd

Du kan gjøre stemmeopptak i en videopodcast på samme måte som i en lydpodcast.
Du kan legge til lydfiler fra loopnavigeringspanelet, inkludert både musikk- og
podcastlydlooper. Du kan også ta opp lyd i Virkelig instrument-spor og
Programvareinstrument-spor på samme måte som i andre GarageBand-prosjekter.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Legge til podcastlyder» på side 105,
«Importere mediefiler ved hjelp av medienavigering» på side 106 og «Legge til musikk»
på side 107.

Legge til markører, titler og URL-er i en videopodcast

Med markører er det enkelt å gå til forskjellige deler av filmen, og du kan legge til
koblinger til websider. Du kan legge til markører i et videopodcastprosjekt og deretter
legge til URL-er og kapitteltitler i markørene, på samme måte som i forbedrede
lydpodcaster. Du kan ikke legge til bilder i en videopodcast.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Legge til og redigere markører» på side 107,
«Legge til en URL» på side 108 og «Legge til kapitteltitler» på side 108.

Når podcasten er ferdig, kan du dele den med andre på flere forskjellige måter. Hvis du
vil ha mer informasjon om hvordan du deler podcaster med andre, leser du neste leksjon:
«Leksjon 9: Dele prosjekter».

background image

11

113

11