GarageBand - Koble musikkutstyr til maskinen

background image

Koble musikkutstyr til maskinen

Hvis du synger eller kan spille et instrument, kan du koble
en mikrofon eller et musikkinstrument til datamaskinen og
ta opp det du synger eller spiller, i GarageBand-prosjekter.

Hvert opptak vises som et område i et spor i tidslinjen. Du kan legge til effekter i sporet
og redigere området i redigereren.

Koble til en mikrofon eller et musikkinstrument

Du kan koble elektriske instrumenter eller en mikrofon til maskinen og ta opp lyd
i Virkelig instrument-spor.

Hvis maskinen har en lydinngang, kan du koble til en mikrofon. Du kan også koble
et lydgrensesnitt til maskinen og deretter koble instrumenter og mikrofoner til
grensesnittet og ta opp lyd fra dem. Lydgrensesnitt finnes i en rekke forskjellige
kompatible formater, for eksempel USB, FireWire, PCI og PC Card. Du kan også koble
en lydmikser eller en konsoll til maskinen og gjøre opptak fra mikrofoner og
instrumenter gjennom mikseren.

Hvis du bruker et lydgrensesnitt med tilkoblede instrumenter, kontrollerer du
produsentens spesifikasjoner for å forsikre deg om at grensesnittet er kompatibelt med
Mac OS X 10.2.6 eller nyere. Forsikre deg også om at lydgrensesnittet bruker et format
som maskinen din støtter. Følg produsentens instruksjoner. Det er mulig at du blir bedt
om å installere en driver på maskinen.

Hvis du kobler et instrument eller en mikrofon til maskinens lydinngang, åpner
du Systemvalg og klikker på Lyd, velger Linjeinngang fra Lyd inn-fanen og flytter
på skyveknappen for å stille inn volumet for inn-lyden.

background image

122

Tillegg B

Koble musikkutstyr til maskinen

Koble et keyboard til maskinen

Hvis du har et MIDI-kompatibelt keyboard, kan du koble det til maskinen og spille
på og ta opp programvareinstrumenter.

Slik kobler du et keyboard til maskinen slik at du kan ta opp
programvareinstrumenter:
 Hvis keyboardet er et MIDI-keyboard med USB-tilkobling, kobler du en USB-kabel

mellom keyboardet og maskinen.

 Hvis keyboardet er et vanlig MIDI-keyboard, kobler du keyboardet til et MIDI-

grensesnitt ved hjelp av vanlige MIDI-kabler og kobler deretter MIDI-grensesnittet
til maskinen.

Følg instruksjonene som fulgte med keyboardet nøye, i tilfelle du må installere en
driver på maskinen eller annet.

Koble til annet musikkutstyr

Du kan også koble høyttalere (eller monitorhøyttalere) til maskinen for å høre
prosjektene dine med høyere kvalitet enn det maskinens høyttalere er i stand til å gi.
Det finnes et stort utvalg høyttalere du kan bruke, blant annet høyttalere du kan koble
direkte til maskinens lydutgang, til en USB-port eller til et lydgrensesnitt som kobles til
maskinen.

Hvis du kobler et lydgrensesnitt til maskinen, angir du lydgrensesnittet som Lyd inn-
enhet for GarageBand. Før du angir Lyd inn-enhet, må du ha installert den nødvendige
driverprogramvaren for lydgrensesnittet.

Slik angir du et lydgrensesnitt som Lyd inn-enhet:

1

Velg GarageBand > Valg, og klikk på Lyd/MIDI.

2

I Lyd/MIDI-panelet velger du lydgrensesnittet fra Lyd inn-lokalmenyen.

Hvis du kobler en mikrofon, et instrument eller en lydenhet direkte til maskinens
lydinngang, er det mulig at du må konfigurere Lyd inn-innstillingene for enheten
i Lyd-valgpanelet i Systemvalg på maskinen.

Slik konfigurerer du Lyd inn-innstillingene i Systemvalg:

1

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.

2

Klikk på Lyd inn-knappen i Lyd-valgpanelet.

3

Velg Linjeinngang fra listen over inn-enheter, og flytt på volumskyveknappen for å stille
inn Lyd inn-volumet.

background image

© 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
Apple, Apple-logoen, GarageBand, iDVD, iLife, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Macintosh og QuickTime er varemerker for Apple Inc.,
registrert i USA og andre land. Finder og iWeb er varemerker for Apple Inc.

H019-1471 1/2009

www.apple.com/garageband