GarageBand Hjelp

background image

GarageBand ’09

Komme i gang

Inneholder en oversikt over GarageBand-vinduet
og trinnvise instruksjoner for hvordan du lager
musikk og podcaster med GarageBand.

background image

2

1

Innhold

Kapittel 1

6

Velkommen til GarageBand

6

Dette kommer du til å lære

7

Før du starter

7

Dette trenger du for å komme i gang

7

Hvis du trenger hjelp

8

Mer informasjon

Kapittel 2

9

GarageBand-hurtigreferanse

10

GarageBand-vinduet

12

Tidslinjen

14

Redigereren

14

For Virkelig instrument-spor

15

For Programvareinstreument-spor – pianorullvisning

16

For Programvareinstreument-spor – notevisning

17

For podcaster og filmer – markørvisning

18

Loopnavigeringspanelet

18

Knappevisning

20

Kolonnevisning

22

Sporinfopanel

22

Virkelig instrument-spor og Programvareinstrument-spor

24

Elektrisk gitar-spor

26

Masterspor

28

Medienavigering

Kapittel 3

29

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

29

Opprette et nytt prosjekt

31

Spille av et prosjekt

31

Bruke transportkontrollene

32

Flytte spillehodet

32

Bruke LCD-en

32

Endre tidsenheter

32

Endre plasseringen av spillehodet i LCD-en

33

Endre tempo, toneart og taktangivelse for prosjektet

background image

Innhold

3

34

Arkivere et prosjekt

35

Opprette et Magic GarageBand-prosjekt

36

Velge instrumenter i Magic GarageBand

36

Bruke tilfeldige instrumenter i Magic GarageBand

36

Mikse instrumenter i Magic GarageBand

37

Spille på og ta opp instrumentet ditt i Magic GarageBand

Kapittel 4

40

Leksjon 2: Lære å spille gitar og piano

41

Åpne en Lær å spille-leksjon

41

Velge kapitler og underkapitler

42

Spille av en leksjon

43

Spille på instrumentet ditt i en leksjon

44

Endre hastigheten for en leksjon

44

Spille inn instrumentet ditt i en leksjon

45

Endre miksen i en leksjon

47

Tilpasse leksjonsvinduet

47

Tilpasse en gitarleksjon

47

Tilpasse en pianoleksjon

48

Åpne en Lær å spille-leksjon i GarageBand

48

Få tak i flere Lær å spille-leksjoner

Kapittel 5

49

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

49

Legge til et Virkelig instrument-spor

51

Legge til et grunnspor

51

Legge til et spor med elektrisk gitar

52

Forberede opptak

53

Ta opp et virkelig instrument

54

Bruke gjentakelsesområdet når du gjør flere opptak

56

Ta opp på flere spor samtidig

57

Stemme gitaren i GarageBand

Kapittel 6

58

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

60

Spille programvareinstrumenter ved hjelp av Musikktaster

61

Spille programvareinstrumenter ved hjelp av keyboardet som vises på skjermen

62

Gjøre klar til å ta opp et programvareinstrument.

62

Ta opp et programvareinstrument

63

Slå sammen programvareinstrumentopptak

64

Vise noter og navn på akkorder mens du spiller

64

Arbeide i notevisning

64

Om notevisning

66

Redigere noter i notevisning

69

Endre nøkkelen

70

Skrive ut musikknotasjon

background image

4

Innhold

Kapittel 7

71

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

72

Søke etter looper å bruke i prosjektet

73

Søke etter looper i knappevisning

74

Søke etter looper i kolonnevisning

75

Spille av looper før du bruker dem

75

Begrense loopsøkene

76

Søke etter navn

76

Vise looper fra en bestemt Jam Pack-samling eller mappe

76

Søke på skalatype

77

Begrense søk til tonearter i nærheten

77

Merke looper som favoritt

78

Legge til looper i tidslinjen

79

Endre Apple Loops i samme familie

79

Legge til looper i loopbiblioteket

80

Opprette egne Apple Loops

Kapittel 8

81

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

82

Grunnleggende om arrangering

82

Markere områder

83

Flytte områder

84

Endre størrelse på områder

84

Bruke områder som looper

85

Dele opp og sette sammen områder

86

Omarrangere et prosjekt på en rask måte

88

Redigere opptak i redigereren

88

Gi nytt navn til områder

88

Transponere områder

89

Forbedre timingen i et Virkelig instrument-spor

90

Forbedre timingen i et Programvareinstrument-spor

90

Forbedre stemmingen i et Virkelig instrument-spor

91

Stille inn Virkelig instrument-områder til å beholde opprinnelig tempo og
tonehøyde

91

Importere lyd- og MIDI-filer

Kapittel 9

93

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

93

Hva er miksing?

94

Grunnleggende miksing

94

Stille inn volumnivåene for sporene

94

Stille inn panoreringsposisjoner for spor

95

Stille inn mastervolumet

95

Legge til en uttoning

96

Bruke effekter i GarageBand

96

Effekttyper

background image

Innhold

5

97

Legge til effekter i et spor

98

Slå effekter av og på

99

Velge en effektforhåndsinnstilling

99

Opprette og arkivere effektforhåndsinnstillinger

100

Automatisere miksingen

Kapittel 10

103

Leksjon 8: Lage podcaster

103

Podcasttyper

104

Lage en lydpodcast

104

Opprette et podcastprosjekt

104

Ta opp stemmeopptak og dialog

105

Legge til podcastlyder

106

Importere mediefiler ved hjelp av medienavigering

107

Legge til musikk

107

Legge til og redigere markører

108

Legge til bilder i et markørområde

108

Legge til en URL

108

Legge til kapitteltitler

109

Slette markører

109

Legge til episodebilder

109

Redigere bilder

109

Redigere episodeinformasjon

110

Dempe akkompagnementspor

111

Lage en videopodcast eller et filmprosjekt

111

Opprette et videopodcastprosjekt

111

Importere film- og videofiler

111

Vise filmen

112

Arbeide med lydsporet på filmen

112

Legge til lyd

112

Legge til markører, titler og URL-er i en videopodcast

Kapittel 11

113

Leksjon 9: Dele prosjekter

113

Dele musikkprosjekter

114

Dele podcaster

115

Dele videopodcaster

116

Eksportere prosjekter med optimal lydstyrke

Tillegg A

117

Tastatursnarveier

Tillegg B

121

Koble musikkutstyr til maskinen

121

Koble til en mikrofon eller et musikkinstrument

122

Koble et keyboard til maskinen

122

Koble til annet musikkutstyr

background image

1

6

1