GarageBand - Welkom bij GarageBand

background image

Welkom bij GarageBand

Met GarageBand krijgt u een muziekstudio op uw
computer en wel een heel bijzondere: de muzikanten
zijn nooit te laat en ze spelen nooit vals. In dit document
vindt u nuttige informatie en stapsgewijze instructies
voor het creëren van projecten met GarageBand.

Met GarageBand kunt u muziek opnemen, arrangeren, mixen en met de rest van
de wereld delen. Met GarageBand beschikt u over een volledige opnamestudio,
instrumenten en effecten van professionele kwaliteit en een uitgebreide verzameling
vooraf opgenomen geluiden die u in uw projecten kunt toepassen. Of u nu een
volleerd muzikant bent of nog nooit eerder muziek hebt gemaakt, met GarageBand
kunt u uw eigen nummers, podcasts en beltonen maken.

Het doel van de oefeningen

In de volgende hoofdstukken vindt u een overzicht van het GarageBand-venster en
uitgebreide oefeningen waarmee u leert hoe u uw eigen muziekprojecten creëert.
In deze oefeningen leert u het volgende:

 Nieuwe projecten aanmaken
 Gitaar of piano leren spelen
 Apple Loops toevoegen met een drum- en basgedeelte en andere ritmische

elementen

 Geluid opnemen met een microfoon
 Een elektrische gitaar bespelen en opnemen
 Software-instrumenten afspelen en opnemen
 Een nummer arrangeren in de tijdbalk
 Opnamen bewerken in de editor
 Uw project mixen en effecten toevoegen
 Audio- en videopodcasts aanmaken
 Projecten met andere iLife-programma's delen

background image

Hoofdstuk 1

Welkom bij GarageBand

7

Verder bevat deze handleiding bijlagen met een overzicht van toetscombinaties en
informatie over het aansluiten van muziekapparatuur op de computer.

Voordat u begint

Het verdient aanbeveling de oefening die u wilt uitvoeren, af te drukken. Voor veel
taken die in deze handleiding worden beschreven, moet u menucommando's kiezen.
Deze worden in zowel de oefeningen als in GarageBand Help als volgt weergegeven:

Kies 'Wijzig' > 'Voeg samen'.

De eerste term na 'Kies' is de naam van een menu in de menubalk van GarageBand.
De term (of de termen) volgend op het punthaakje is het commando dat u uit het
desbetreffende menu moet kiezen.

De benodigdheden

Alles wat u nodig hebt om muziek te creëren met GarageBand is een Mac die voldoet
aan de systeemvereisten die u in het LeesMij-bestand vindt. U kunt de mogelijkheden
desgewenst uitbreiden met de volgende optionele apparatuur:

 Een microfoon om uw stem, een akoestisch instrument of andere geluiden op te

nemen

 Een elektrisch muziekinstrument, zoals een elektrische gitaar of een elektrische bas
 Een USB-keyboard (Universal Serial Bus) of een ander MIDI-compatibel keyboard om

software-instrumenten te bespelen en op te nemen

 Een audio-interface om microfoons en instrumenten op uw computer aan te sluiten
 Een set luidsprekers of monitors om de muziek die u hebt gemaakt af te spelen met

een betere geluidskwaliteit

Meer hulpinformatie

Als u de oefeningen hebt voltooid, kunt u de volgende bronnen raadplegen voor meer
informatie:

 Ingebouwd helpsysteem: GarageBand is voorzien van een ingebouwd helpsysteem.

Als er een GarageBand-project is geopend, opent u dit helpsysteem door 'Help' >
'GarageBand Help' te kiezen. Als GarageBand Help is geopend, typt u een of
meerdere zoektermen in het zoekveld boven in de pagina, of klikt u op een van de
onderwerpen voor meer informatie over het uitvoeren van bepaalde taken.

 Video-oefeningen: Er zijn online diverse video-oefeningen beschikbaar waarin uitleg

wordt gegeven over de meest essentiële functies en bewerkingen die u in
GarageBand kunt uitvoeren. U kunt de video-oefeningen bekijken door uit het Help-
menu van GarageBand de optie 'Video-oefeningen' te kiezen of door naar de website
met video-oefeningen te gaan op www.apple.com/nl/ilife/tutorials/#garageband.

background image

8

Hoofdstuk 1

Welkom bij GarageBand

 Hulptekst in het programma zelf: Voor veel knoppen, regelaars en andere

onderdelen op het scherm is in het programma hulpinformatie beschikbaar. U toont
deze hulptekst door de aanwijzer een paar seconden op een onderdeel te plaatsen.

Meer informatie

Ga naar de GarageBand-website op www.apple.com/nl/ilife/garageband voor actuele
informatie over GarageBand, inclusief nieuws over nieuwe functies, tips voor gebruikers
en een lijst met ondersteunde muziekapparatuur.

background image

2

9

2