GarageBand - Toetscombinaties

background image

Toetscombinaties

Handeling

Commando

Navigeren/afspeelkop verplaatsen

Afspelen/Pauze

Spatiebalk

Naar het begin gaan

Home of Z

Naar het einde gaan

End of Option (

z

) + Z

Teruggaan (de mate waarin hangt af van het zoomniveau)

Pijl-links

Verdergaan (de mate waarin hangt af van het zoomniveau)

Pijl-rechts

Teruggaan in grotere stappen

Option (

z

) + Pijl-links

Verdergaan in grotere stappen

Option (

z

) + Pijl-rechts

Terug naar het eerste op het scherm zichtbare punt op de tijdbalk

Page up

Verder naar het laatste op het scherm zichtbare punt op de tijdbalk Page down

Uitzoomen

Control + Pijl-links

Inzoomen

Control + Pijl-rechts

Sporen

Nieuw spoor aanmaken

Command + Option (

z

) + N

Spoor dupliceren

Command + D

Geselecteerde spoor verwijderen

Command + Delete

Eerstvolgende hogere spoor selecteren

Pijl-omhoog

Eerstvolgende lagere spoor selecteren

Pijl-omlaag

Geluid van geselecteerde spoor uit- of inschakelen

M

Geselecteerde spoor afzonderlijk/samen met de andere
sporen afspelen

S

Automatiseringscurve spoor tonen/verbergen

A

Spoor vergrendelen

L

Arrangementsspoor tonen/verbergen

Command + Shift + A

Masterspoor tonen/verbergen

Command + B

Podcastspoor tonen/verbergen

Command + Shift + B

Filmspoor tonen/verbergen

Command + Option (

z

) + B

Ducking in- of uitschakelen

Command + Shift + R

background image

122

Bijlage A

Toetscombinaties

Paneel 'Spoorinfo'

Spoorinfo tonen/verbergen

Command + I

Eerstvolgende hogere categorie of instrument selecteren

Pijl-omhoog (als paneel
'Spoorinfo' is geopend en een
categorie of instrument is
geselecteerd)

Eerstvolgende lagere categorie of instrument selecteren

Pijl-omlaag (als paneel
'Spoorinfo' is geopend en een
categorie of instrument is
geselecteerd)

Van instrumentenkolom naar categorieënkolom gaan

Pijl-links (als paneel 'Spoorinfo' is
geopend en een instrument is
geselecteerd)

Van categorieënkolom naar instrumentenkolom gaan

Pijl-rechts (als paneel 'Spoorinfo'
is geopend en een categorie is
geselecteerd)

Leren spelen

Automatische notatieweergave

1 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Namen van akkoorden tonen

2 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Akkoordenschema's tonen (gitaar)/alleen linkerhand tonen (piano)

3 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Tabulatuur tonen (gitaar)/alleen rechterhand tonen (piano)

4 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Tabulatuur en standaardnotatie tonen (gitaar)/
beide handen tonen (piano)

5 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Notatie en instrumentanimatie tonen

8 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Alleen instrumentanimatie tonen

9 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Alleen notatie tonen

0 (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Eenvoudige weergave (alleen voor pianolessen)

E (in een les in de modus 'Leren
spelen')

Arrangeren en bewerken

Herstellen

Command + Z

Opnieuw

Command + Shift + Z

Knippen

Command + X

Kopiëren

Command + C

Plakken

Command + V

Verwijderen

Delete

Handeling

Commando

background image

Bijlage A

Toetscombinaties

123

Alles selecteren

Command + A

Segment splitsen

Command + T

Geselecteerde segmenten samenvoegen

Command + J

Naar dichtstbijzijnde rasterpunt springen

Command + G

Hulplijnen tonen/verbergen

Command + Shift + G

Arrangementssegment met de inhoud van de tijdbalk
verwijderen en sluiten

Command + Option (

z

) +

Delete

Automatiseringscurves aan segmenten koppelen

Command + Option (

z

) + A

Opnemen

Opname starten/stoppen

R

Lussegment in- of uitschakelen

C

Metronoom in- of uitschakelen

Command + U

Aftellen in- of uitschakelen

Command + Shift + U

Notatieweergave

Geselecteerde noten naar de vorige positie op het raster
verplaatsen

Pijl-links

Geselecteerde noten naar de volgende positie op het raster
verplaatsen

Pijl-rechts

Geselecteerde noten één maat achteruit verplaatsen

Shift + Pijl-links

Geselecteerde noten één maat vooruit verplaatsen

Shift + Pijl-rechts

Geselecteerde noten een halve toon omhoog transponeren

Pijl-omhoog

Geselecteerde noten een halve toon omlaag transponeren

Pijl-omlaag

Geselecteerde noten een octaaf omhoog transponeren

Shift + Pijl-omhoog

Geselecteerde noten een octaaf omlaag transponeren

Shift + Pijl-omlaag

Mastervolume aanpassen

Mastervolume verhogen

Command + Pijl-omhoog

Mastervolume verlagen

Command + Pijl-omlaag

Vensters en editors tonen

Paneel 'Spoorinfo' tonen/verbergen

Command + I

Loopbrowser tonen

Command + L

Mediakiezer tonen

Command + R

Editor tonen

Command + E

Stemapparaat in lcd tonen

Command + F (wanneer een
spoor voor een fysiek
instrument is geselecteerd)

Akkoorden in lcd tonen

Command + F (wanneer een
spoor voor een software-
instrument is geselecteerd)

Handeling

Commando

background image

124

Bijlage A

Toetscombinaties

Tijd in lcd tonen

Command + Shift + F

Maten in lcd tonen

Command + Option (

z

) + F

Tempo in lcd tonen

Command + Control + F

Schermkeyboard tonen

Command + K

Venster 'Muzikaal typen' tonen

Command + Shift + K

Functies in het Archief-menu

Nieuw

Command + N

Open

Command + O

Sluit

Command + W

Bewaar

Command + S

Bewaar als

Command + Shift + S

Functies in het programmamenu

GarageBand-voorkeuren tonen

Command + komma (,)

GarageBand verbergen

Command + H

Andere programma's verbergen

Command + Option (

z

) + H

GarageBand stoppen

Command + Q

Functies in het Help-menu

GarageBand Help

Command + vraagteken (?)

Handeling

Commando

background image

125

B

Bijlage

B