GarageBand - Oefening 5: Apple Loops toevoegen

background image

Oefening 5: Apple Loops
toevoegen

Met behulp van Apple Loops kunt u achtergrondsporen
en ritmesporen aan projecten toevoegen. U kunt ook
Apple Loops aan de loopbibliotheek toevoegen en uw
eigen Apple Loops aanmaken.

GarageBand wordt geleverd met een grote verzameling Apple Loops. Apple Loops zijn
vooraf opgenomen muziekfragmenten met verschillende genres, instrumenten en
sferen die u aan uw projecten kunt toevoegen. Loops zijn zo opgenomen dat er
naadloos herhalende patronen kunnen worden aangemaakt die u zo lang kunt laten
duren als u wilt. Het mooie van het gebruik van Apple Loops in uw GarageBand-project
is dat u loops die in verschillende toonsoorten en met verschillende tempo's zijn
opgenomen, vrij met elkaar kunt mixen. Al deze loops worden vervolgens afgespeeld
met de toonsoort en het tempo van het project.

De meeste populaire muziek is gebaseerd op zich herhalende, ritmische patronen
(ook wel 'grooves' of 'riffs' genoemd), met name in het drum- en basgedeelte en
andere achtergrondpartijen. Als u muziek wilt maken die op een dergelijke stijl is
gebaseerd, kunt u effectief werken als u eerst loops voor het drumgedeelte toevoegt
en vervolgens loops voor het basgedeelte en andere ritmegedeelten toevoegt.
Op deze wijze kunt u het ritme van het project definiëren en het basisarrangement
vastleggen door gedeelten met andere grooves uit te sluiten. Wanneer het ritmische
basisarrangement vastligt, kunt u stemmen en instrumenten opnemen om lead-, solo-
en harmoniegedeelten toe te voegen.

U kunt het ritme van een project snel instellen door Apple Loops toe te voegen.
GarageBand maakt het u makkelijk om naar loops te zoeken die voldoen aan de door
u gewenste criteria. Vervolgens kunt u een voorvertoning beluisteren en de loops aan
de tijdbalk toevoegen.

In deze oefening leert u het volgende:

 Loops zoeken en vooraf beluisteren in de loopbrowser
 Loops aan de tijdbalk toevoegen
 Loops aan de loopbibliotheek toevoegen
 Eigen Apple Loops aanmaken

background image

74

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

Loops zoeken die u in een project wilt gebruiken

GarageBand bevat een loopbrowser waarmee u loops kunt zoeken op instrument,
genre of sfeer. Daarnaast kunt u loops zoeken op naam, alleen loops met een bepaald
type toonladder of een verwante toonsoort zoeken en loops als favoriet markeren,
zodat u deze loops altijd snel kunt toevoegen. Hoe groot uw verzameling loops ook
wordt, met de loopbrowser vindt u snel en gemakkelijk de gewenste loops.

Als de loopbrowser niet zichtbaar is, zorgt u dat de loopbrowser wordt weergegeven
zodat u hiermee loops kunt zoeken.

De loopbrowser weergeven

m

Klik op de loopbrowserknop (de knop met het oog).

U kunt loops zoeken in de knopweergave of in de kolomweergave (er is ook een
speciale weergave voor podcastgeluiden, die in “Oefening 8: podcasts aanmaken” op
pagina 106 wordt besproken). In de knopweergave klikt u op knoppen met
trefwoorden om loops te zoeken die overeenkomen met de trefwoorden. In de
kolomweergave kiest u uit verschillende categorieën en trefwoorden om
overeenkomende loops te vinden.
U kunt de gewenste weergave kiezen met de weergaveknoppen links boven in de
loopbrowser en op elk moment een andere weergave kiezen.

De knop- of kolomweergave kiezen

m

Klik op de linkerknop (met de kolommen) om de kolomweergave te kiezen of klik
op de middelste knop (met de muzieknoten) om de knopweergave te kiezen.
Met de rechterknop kiest u de weergave voor podcastgeluiden. Deze weergave
wordt behandeld in “Oefening 8: podcasts aanmaken” op pagina 106.

background image

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

75

Loops in de knopweergave zoeken

In de knopweergave ziet u een raster met knoppen met trefwoorden. Wanneer u op
een knop klikt, ziet u de loops die met het geselecteerde trefwoord overeenkomen in
de resultatenlijst aan de rechterkant. U kunt op meerdere trefwoordknoppen klikken
om het resultaat te verfijnen.

Loops zoeken in de knopweergave

1

Klik op de knop met de muzieknoten links boven in de loopbrowser om naar de
knopweergave over te schakelen.

2

Klik op een knop met een trefwoord om de overeenkomende loops in de resultatenlijst
weer te geven. In de kolommen in de resultatenlijst worden voor elke loop het
looptype, de naam, het tempo, de toonsoort en het aantal tellen weergegeven.

3

U kunt op meerdere trefwoordknoppen klikken om het resultaat te verfijnen. Hiermee
wordt het resultaat beperkt tot loops die overeenkomen met alle geselecteerde
trefwoorden.

4

Om een zoekactie te beëindigen, klikt u op de knop 'Herstel' en deselecteert u alle
geselecteerde trefwoorden. U kunt ook afzonderlijke trefwoorden deselecteren door
erop te klikken.

Wanneer u op een trefwoord klikt, worden niet-compatibele trefwoorden (trefwoorden
die geen loop gemeenschappelijk hebben met het geselecteerde trefwoord) grijs
weergegeven.

De overeenkomende

loops verschijnen in

de resultatenlijst.

Klik op een knop

met een trefwoord.

background image

76

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

Zoek nu drumloops in de knopweergave door op de knop met het trefwoord
'Alle drums' te klikken. Gebruik de schuifbalk om alle overeenkomende loops in de
resultatenlijst te zien. Het aantal overeenkomende loops wordt rechts van het zoekveld
weergegeven.

Loops in de kolomweergave zoeken

Wanneer u in de kolomweergave in de linkerkolom op een type trefwoord klikt, worden
in de middelste kolom de categorieën voor dat type trefwoord weergegeven. Wanneer
u op een categorie klikt, worden de trefwoorden voor die categorie in de rechterkolom
weergegeven. Wanneer u op een trefwoord klikt, worden de overeenkomende loops in
de resultatenlijst weergegeven. U kunt op meerdere trefwoorden klikken om het
resultaat uit te breiden.

Loops zoeken in de kolomweergave

1

Klik op de kolomknop links boven in de loopbrowser om naar de kolomweergave over
te schakelen.

2

Klik in de linkerkolom op een type trefwoord.

3

Klik in de middelste kolom op een categorie.

4

Klik op een trefwoord in de rechterkolom om overeenkomende loops in de
resultatenlijst weer te geven.

Zoek nu in de kolomweergave naar basloops door eerst het type trefwoord 'Instrument',
vervolgens de categorie 'Bas' en ten slotte het trefwoord 'Swingend' te kiezen.

Selecteer trefwoorden

in de kolommen.

Werk daarbij van

links naar rechts.

De overeenkomende

loops verschijnen in de

resultatenlijst.

background image

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

77

Wanneer u in de knop- of kolomweergave één of meer loops vindt, wordt het totale
aantal loops dat met de zoekcriteria overeenkomt weergegeven naast het zoekveld
onder in de loopbrowser.

Loops vooraf beluisteren

Wanneer u loops vindt die aan uw zoekcriteria voldoen, kunt u ze in de loopbrowser
beluisteren om te bepalen welke loop het beste in uw project past. U kunt de loop
alleen (solo) of samen met het project beluisteren.

Een loop vooraf beluisteren

m

Klik op de loop in de resultatenlijst. Klik nogmaals op de loop om het afspelen te
stoppen. U kunt ook klikken op een andere loop die u wilt beluisteren.

U kunt een loop samen met het materiaal dat u al aan uw project hebt toegevoegd
beluisteren door eerst op de afspeelknop te klikken en dan pas op de loop. Wanneer
u een loop vooraf beluistert in combinatie met het project, stemt GarageBand het
tempo en de toonsoort van de loop af op het tempo en de toonsoort van het project
en wordt de loop precies gelijk met het project afgespeeld. Het kan enkele seconden
duren voordat de loop wordt afgespeeld.

Wanneer u een loop vooraf beluistert, kunt u ook het volume van de loop regelen met
de volumeschuifknop in de loopbrowser.

Het volume aanpassen van de loop die u vooraf beluistert

m

Sleep de volumeschuifknop in de loopbrowser naar links om het volume van de loop
te verlagen of naar rechts om het volume van de loop te verhogen.

Als u het volume van een loop in de loopbrowser wijzigt en vervolgens de loop aan het
project toevoegt door deze naar een leeg gedeelte van de tijdbalk te slepen, wordt het
voor de loop aangemaakte spoor ingesteld op het vooraf beluisterde volume.

Beluister nu de andere loops die u hebt gevonden en bepaal welke loops u aanspreken.

Zoekacties naar loops verfijnen

U kunt uw zoekacties in de loopbrowser op verschillende manieren verfijnen. U kunt
de volgende handelingen uitvoeren:

 Loops zoeken op naam
 Alleen de loops van een bepaalde Jam Pack of in een bepaalde map weergeven
 Alleen loops weergeven met een bepaalde toonladder

Sleep de volumeschuifknop om het
volume van de loop aan te passen.

background image

78

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

 Alleen loops weergeven in toonsoorten die dicht bij de toonsoort van het project

liggen

 Loops als favoriet markeren, zodat u deze loops snel kunt toevoegen

Zoeken op naam

Met het zoekveld kunt u ook snel loops zoeken op naam. Met deze zoekmethode kunt
u snel een specifieke loop of een groep verwante loops vinden.

Loops zoeken op naam

m

Typ de naam waarop u wilt zoeken in het zoekveld en druk op de Return-toets.
Loops waarvan de bestandsnaam de zoektekst bevat, worden in de resultatenlijst
weergegeven.

Verfijn nu de eerder gevonden drumloops door 'acoustic', 'club' of 'funk' in het
zoekveld te typen. U kunt ook andere woorden in het zoekveld typen en kijken welke
resultaten u krijgt.

Loops weergeven uit een bepaalde Jam Pack of map

Als er een of meer Jam Packs voor GarageBand op de computer zijn geïnstalleerd,
kan de loopbibliotheek duizenden loops bevatten. Om het zoeken naar loops te
vereenvoudigen, kunt u alleen de loops van een bepaalde Jam Pack weergeven of
alleen de loops die deel uitmaken van GarageBand. Als u zelf loops hebt aangemaakt
of als u loops uit een andere bron hebt toegevoegd, kunt u ook opgeven dat alleen die
loops worden weergegeven.

Loops weergeven uit een bepaalde Jam Pack of map

m

Kies de Jam Pack of de map met de loops die u wilt weergeven uit het venstermenu
met de loopbibliotheek. Dit venstermenu bevindt zich naast het woord 'Loops' boven
in de loopbrowser.

Klik hier om het venstermenu met de
loopbibliotheek weer te geven.

Kies een type
toonladder uit
dit menu.

background image

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

79

Zoeken op type toonladder

De meeste loops, met uitzondering van drumloops, zijn opgenomen met een bepaalde
toonladder. In de meeste gevallen zult u bij het arrangeren van verschillende loops die
samen moeten worden afgespeeld, gebruikmaken van loops die dezelfde toonladder
gebruiken. U kunt het aantal loops dat in de resultatenlijst wordt weergegeven
beperken tot loops die gebruikmaken van majeur- of mineurtoonladders, die
gebruikmaken van geen van beide toonladders of die voor beide goed zijn.

Alleen loops met een bepaald type toonladder weergeven

m

Kies het type toonladder uit het venstermenu 'Toonladder'.

Verfijn nu de eerder gevonden basloops door alleen de loops weer te geven die de
toonladder 'Majeur' gebruiken.

Loops zoeken met een verwante toonsoort

Loops met melodie- en harmonie-instrumenten worden opgenomen in een bepaalde
toonsoort. Wanneer u een loop aan een project toevoegt, wordt de toonsoort van de
loop in GarageBand aangepast aan de toonsoort van het project. Hoe dichter de
toonsoort van de loop bij de toonsoort van het oorspronkelijke project ligt, hoe
natuurlijker de loop klinkt wanneer deze wordt getransponeerd naar de toonsoort van
het project. Wanneer een loop wordt getransponeerd met een groot aantal halve
tonen, klinkt het resultaat soms onnatuurlijk of vervormd.

Alleen loops weergeven in toonsoorten die dicht bij de toonsoort van het
project liggen

1

Kies 'GarageBand' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Loops'.

2

Schakel in het paneel 'Loops' het aankruisvak 'Filter voor relevantere resultaten' in.

Opmerking: Het aankruisvak 'Filter voor relevantere resultaten' is standaard
ingeschakeld. Als u loops wilt weergeven met toonsoorten die verder bij de toonsoort
van het project vandaan liggen, schakelt u dit aankruisvak uit.

U kunt verschillende methoden tegelijk gebruiken om bepaalde loops te vinden. Zo
kunt u trefwoorden gebruiken in combinatie met het venstermenu 'Toonladder' of met
het zoekveld om alleen basloops te vinden die gebruikmaken van de toonladder
'Majeur' of om alleen percussieloops te vinden met 'latin' in de bestandsnaam.

Loops als favoriet markeren

Loops die u vaak gebruikt, kunt u markeren als favoriet, zodat u ze snel via de
loopbrowser kunt toevoegen.

Een loop als favoriet markeren

m

Schakel in de resultatenlijst het aankruisvak voor de loop in de kolom
'Fav.' (Favorieten) in.

U moet mogelijk in de resultatenlijst scrollen om de kolom 'Fav.' weer te geven.

background image

80

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

Uw favorieten weergeven

m

Klik in de knop- of kolomweergave op 'Favoriet'.

Uw favorieten verschijnen in de resultatenlijst.

Loops aan de tijdbalk toevoegen

Wanneer u een loop hebt gevonden die u wilt gebruiken, kunt u de loop aan het project
toevoegen door deze naar de tijdbalk te slepen.

Een loop aan de tijdbalk toevoegen

m

Sleep de loop uit de loopbrowser naar een leeg gedeelte van de tijdbalk (een gedeelte
zonder spoor). Er wordt nu een nieuw spoor van het juiste type aangemaakt, waaraan
de loop wordt toegevoegd.

Er zijn twee typen Apple Loops, die vergelijkbaar zijn met de twee typen sporen: loops
van fysieke instrumenten en loops van software-instrumenten. Loops van fysieke
instrumenten zijn audio-opnamen. Loops van software-instrumenten bevatten
informatie over de noten die moeten worden gespeeld en worden bij het afspelen
door de Mac in real time gerenderd. In de loopbrowser hebben loops van fysieke
instrumenten een blauw symbool met een geluidsgolf en loops van software-
instrumenten een groen symbool met een muzieknoot.

Opmerking: U kunt ook een loop naar een spoor van hetzelfde type (fysiek instrument
of software-instrument) slepen en aan de tijdbalk toevoegen. Als u een loop van een
software-instrument naar het spoor van een software-instrument sleept, verschijnt er
een venster met de vraag welk instrument u wilt gebruiken.

U kunt een loop met een software-instrument bovendien converteren naar een loop
met een fysiek instrument wanneer u de loop naar de tijdbalk sleept. Voor loops met
een fysiek instrument is minder processorvermogen nodig bij het afspelen van een
project, waardoor u meer sporen en effecten voor een project kunt gebruiken, vooral
als een project veel loops bevat.

Een loop met een software-instrument converteren naar een loop met een
fysiek instrument

m

Houd de Option-toets (z) ingedrukt en sleep de loop vanuit de loopbrowser naar
de tijdbalk.

Sleep een loop naar een leeg gedeelte
van de tijdbalk om een nieuw spoor
voor de loop aan te maken.

background image

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

81

Standaard wordt een loop met een software-instrument geconverteerd naar een loop
met een fysiek instrument wanneer u de loop naar de tijdbalk sleept en daarbij de
Option-toets (z) ingedrukt houdt. U kunt deze standaardinstelling wijzigen, zodat de
loop met een software-instrument wordt geconverteerd naar een loop met een fysiek
instrument als u de loop sleept, en de loop niet wordt geconverteerd als u de Option-
toets (z) ingedrukt houdt tijdens het slepen.

De standaardinstelling voor het converteren van loops met software-
instrumenten wijzigen

1

Kies 'GarageBand' > 'Voorkeuren'.

2

Klik op 'Loops'.

3

Schakel in het paneel 'Loops' het aankruisvak 'Converteer naar fysiek instrument' in.

Wanneer u een loop toevoegt aan een project, wordt er in de tijdbalk voor de loop een
segment aangemaakt. Segmenten worden als gekleurde rechthoekige gebieden in de
sporen van het project weergegeven. De wijzigingen die u aanbrengt in het
loopsegment worden niet toegepast op de oorspronkelijke loop. Het is dus altijd
mogelijk om terug te gaan naar het oorspronkelijke geluid van de loop of om de
oorspronkelijke loop in een ander project opnieuw te gebruiken.

Voeg nu een aantal van de drum- en basloops die u hebt gevonden toe aan de tijdbalk.

Apple Loops in dezelfde familie wijzigen

Sommige Apple Loops behoren tot een reeks (of familie). Loops die tot dezelfde familie
behoren, hebben dezelfde naam, gevolgd door een uniek getal. Classic Rock Guitar 01
en Classic Rock Guitar 02 behoren bijvoorbeeld tot dezelfde familie. Wanneer u een
loop uit een familie aan de tijdbalk toevoegt, verschijnen er twee pijlen in de
linkerbovenhoek van de loop. U kunt de loop wijzigen in een andere loop die tot
dezelfde familie behoort.

Een Apple Loop wijzigen in een andere loop die tot dezelfde familie behoort

1

Klik op de pijlen in de linkerbovenhoek van de loop.

Er verschijnt een menu waarin alle loops worden weergegeven die tot dezelfde familie
behoren.

2

Kies een loop uit het menu.

background image

82

Hoofdstuk 7

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

Loops aan de loopbibliotheek toevoegen

Als u GarageBand installeert, worden de meegeleverde loops geïnstalleerd in de Apple
Loops-bibliotheek. Loops die u later toevoegt aan uw verzameling worden in de
bibliotheek geïnstalleerd. Deze loops worden vervolgens in de loopbrowser
weergegeven, zodat u ze kunt gebruiken.

Apple Loops aan de loopbibliotheek toevoegen

m

Sleep loops of een map met loops naar de loopbrowser. De loops worden toegevoegd
aan de Apple Loops-bibliotheek. U kunt de loops direct gebruiken.

Als u loops vanaf een andere schijf of partitie toevoegt, verschijnt een venster waarin
wordt gevraagd of u de loops naar de loopbibliotheek wilt kopiëren of op de huidige
locatie wilt indexeren. Als u loops vanaf het bureaublad toevoegt, verschijnt een
venster waarin wordt gevraagd of u de loops wilt verplaatsen of op de huidige locatie
wilt indexeren.

Als u loops vanaf een cd of dvd toevoegt, worden de loops automatisch naar de
loopbibliotheek van GarageBand gekopieerd.

Eigen Apple Loops aanmaken

U kunt uw opnamen als Apple Loops bewaren. Wanneer u een segment bewaart als
Apple Loop, wordt het toegevoegd aan de loopbibliotheek en verschijnt het in de
loopbrowser, zodat u het in andere projecten kunt gebruiken. Apple Loops die zijn
aangemaakt op basis van opgenomen segmenten, krijgen het tempo en de toonsoort
van het project, net als de Apple Loops die standaard deel uitmaken van GarageBand.

Een segment als Apple Loop bewaren

1

Selecteer het segment in de tijdbalk.

2

Kies 'Wijzig' > 'Voeg toe aan loopbibliotheek' of sleep het segment naar de
loopbrowser.

3

Typ een naam voor de loop in het venster voor het toevoegen van de loop.

4

Kies de toonladder en het genre uit de venstermenu's.

5

Kies een instrumentcategorie en een instrument uit de lijst.

6

Klik op de gewenste sfeerknoppen, zodat u de loop later snel kunt terugvinden.

7

Klik op 'Maak aan'.

background image

8

83

8