GarageBand - Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

background image

Oefening 1: GarageBand-
projecten aanmaken en afspelen

U kunt GarageBand-projecten aanmaken om onder
andere nummers, podcasts en beltonen te maken. U kunt
projecten afspelen om uw muziek te beluisteren en u
kunt uw projecten op verschillende manieren bewaren.

In deze oefening leert u het volgende:

 Een nieuw project aanmaken op basis van een sjabloon
 Projectinstelllingen voor het tempo, de toonsoort en de maatsoort kiezen
 Het project afspelen
 Het project bewaren

Een nieuw project aanmaken

De eerste handeling die u in GarageBand uitvoert, is het aanmaken van een nieuw
project. Met behulp van projecten kunt u uw muziek opnemen, arrangeren en mixen.
Wanneer u het venster 'Nieuw project' hebt geopend, kunt u een sjabloon selecteren
voor het type project dat u wilt aanmaken.

U kunt verschillende projecttypen kiezen, waaronder:

 Muziekprojecten voor bijvoorbeeld spraak, zang, akoestische instrumenten,

elektrische gitaar en loops

 Podcastprojecten voor afleveringen van geavanceerde audio- en videopodcasts
 Magic GarageBand-projecten, waarbij u het genre kiest en GarageBand voor u de

instrumenten kiest en een arrangement aanmaakt

 iPhone-beltoonprojecten die u naar iTunes kunt sturen en op uw iPhone kunt

gebruiken

Via het venster 'Nieuw project' kunt u niet alleen nieuwe projecten aanmaken, maar
ook lessen openen en downloaden om een instrument te leren spelen. Zie “Oefening 2:
gitaar en piano leren spelen” op pagina 41 voor meer informatie over het gebruik van
deze lessen.

background image

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

31

Een nieuw muziekproject aanmaken

1

Kies 'Archief' > 'Nieuw'.

Het venster 'Nieuw project' verschijnt. Dit venster bevat knoppen voor verschillende
projecttypen, bijvoorbeeld 'Nieuw project', 'Magic GarageBand' en 'iPhone-beltoon'.
Klik op 'Nieuw project'.

Rechts in het venster verschijnen projectsjablonen. Er zijn sjablonen beschikbaar voor
spraak of zang, akoestische instrumenten, elektrische gitaar, keyboard, het schrijven
van nummers, loops en podcastafleveringen.

2

Klik op het symbool van de gewenste sjabloon en klik vervolgens op 'Kies'.

3

Typ in het venster 'Bewaar als' een naam voor het project in het veld 'Bewaar als'
en navigeer vervolgens naar de locatie waar u het project wilt bewaren.

4

Klik op 'Bewaar'.

Na enkele seconden wordt het nieuwe project in het GarageBand-venster geopend.
Het centrale gedeelte van het GarageBand-venster is de tijdbalk, die geordend is in
horizontale rijen die sporen worden genoemd. U kunt uw opnamen en loops met
behulp van sporen ordenen. Links worden de spoorlabels weergegeven. Hiermee kunt
u het volume, de panning en andere instellingen voor elk spoor aanpassen. Onder de
tijdbalk vindt u de regelbalk, met knoppen voor verschillende editors en infovensters,
een aantal regelaars waarmee u uw projecten kunt afspelen en het lcd, waarmee u de
projectinstellingen en de tijdeenheden in de maatliniaal kunt wijzigen. Zie “GarageBand
in één oogopslag” op pagina 9 voor meer informatie over de regelaars in het
GarageBand-venster.

In GarageBand kunt u op de volgende manieren muziek maken:

 Door geluidsopnamen te maken met een microfoon die op de computer is

aangesloten

background image

32

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

 Door het geluid op te nemen van een elektrische gitaar die op de computer is

aangesloten

 Door een USB- of MIDI-keyboard aan te sluiten en de software-instrumenten te

bespelen die in GarageBand zijn ingebouwd

 Door Apple Loops aan de tijdbalk toe te voegen en deze te arrangeren
 Door een Magic GarageBand-project aan te maken
 Door een les te openen en mee te spelen

Een project afspelen

Nadat u een aantal opnamen, loops of audiobestanden aan uw project hebt
toegevoegd, kunt u het project afspelen zodat u kunt horen hoe het klinkt. U kunt
projecten afspelen door op de spatiebalk van het toetsenbord te drukken of u kunt
gebruikmaken van de transportregelaars, die zich in de regelbalk onder de tijdbalk
bevinden.

Afspelen starten en stoppen
Druk op de spatiebalk of druk op de afspeelknop in het midden van de
transportregelaars.

Werken met de transportregelaars

Met de transportregelaars kunt u projecten afspelen en de afspeelkop naar
verschillende delen van het project verplaatsen. Daarnaast is er een opnameknop en
een knop waarmee u het lussegment inschakelt.

De transportregelaars zijn vergelijkbaar met de regelaars van normale
geluidsapparatuur. Tot de transportregelaars behoren de volgende knoppen (van links
naar rechts):

 Opnemen: begint met opnemen in sporen die voor opnemen zijn geactiveerd.
 Naar begin gaan: verplaatst de afspeelkop naar het begin van het project.
 Terugspoelen: plaatst de afspeelkop één maat terug.
 Afspelen/Pauze: begint het afspelen van het project of stopt het afspelen.
 Vooruitspoelen: plaatst de afspeelkop één maat verder.
 Lus: schakelt het lussegment in of uit.

Afspeelknop

Lusknop

Opnameknop

background image

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

33

De afspeelkop verplaatsen

De afspeelkop is de verticale lijn in de tijdbalk die aangeeft welk gedeelte van een
project momenteel wordt afgespeeld of op welke positie het afspelen begint wanneer
u op de afspeelknop klikt. Het driehoekje boven de afspeelkop duidt de huidige positie
op de maatliniaal aan. De maatliniaal geeft de tijdeenheden van het project in maten
en tellen (muziektijd) of in minuten en seconden weer. U kunt de afspeelkop naar elk
gewenste gedeelte van het project verplaatsen. Dit kan terwijl het project wordt
afgespeeld of als het afspelen is gestopt.

De afspeelkop verplaatsen

m

Sleep het driehoekje boven de afspeelkop naar de positie in de maatliniaal waarop
u het afspelen wilt starten.

Werken met het lcd

In het lcd (liquid crystal display), dat zich in de regelbalk naast de transportregelaars
bevindt, wordt tijdens het afspelen de positie van de afspeelkop aangeduid. U kunt de
tijdeenheden in het lcd wijzigen en de afspeelkop via het lcd verplaatsen.

De tijdeenheden wijzigen

Het lcd en de maatliniaal kunnen maten en tellen (muziektijd) of minuten en seconden
weergeven. Bij het arrangeren van een nummer kunt u de muziektijd gebruiken om
opnamen, loops en andere onderdelen in de tijdbalk uit te lijnen met het ritme van het
nummer. Bij het werken met podcasts of filmprojecten kunt u minuten en seconden
gebruiken.

Maten en tellen in het lcd weergeven

m

Klik op het symbool aan de linkerzijde van het lcd en kies 'Maten'.

Minuten en seconden in het lcd weergeven

m

Klik op het symbool aan de linkerzijde van het lcd en kies 'Tijd'.

Wanneer u de tijdeenheden in het lcd wijzigt, worden ook de tijdeenheden in de
maatliniaal gewijzigd.

De positie van de afspeelkop via het lcd wijzigen

U kunt de afspeelkop verplaatsen door de tijdweergave in het lcd te wijzigen
(in de modus 'Maten' of 'Tijd').

Manieren om de tijdweergave in het lcd te wijzigen:
 Sleep een van de getallen omhoog of omlaag.
 Klik dubbel op een van de getallen, typ een nieuw getal en druk op de Return-toets.

background image

34

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

Het tempo, de toonsoort en de maatsoort van een project wijzigen

Elk GarageBand-project bevat instellingen voor het tempo, de toonsoort en de
maatsoort. Wanneer u in GarageBand loops toevoegt of opnamen maakt in een
muziekproject, worden de nieuwe segmenten aan het tempo en de toonsoort van
het project aangepast, zodat het geheel goed klinkt. U kunt het tempo, de toonsoort
en de maatsoort van een project bij het aanmaken van een nieuw project in het
venster 'Bewaar als' kiezen. U kunt de gewenste instellingen ook opgeven terwijl
u met het project werkt. Hiervoor gebruikt u het lcd.

Het tempo wijzigen

Elk project heeft een eigen snelheid: het tempo. Het tempo bepaalt de snelheid
waarmee tellen (het basisritme) voorkomen in het project. Het tempo wordt gemeten
in tellen per minuut (beats per minute of bpm). U kunt het tempo instellen op elke
snelheid tussen 60 en 240 bpm. Het standaardtempo is 120 bpm, een veelvoorkomend
tempo in populaire muziek.

Het tempo wijzigen in het lcd

1

Klik op het symbool aan de linkerzijde van het lcd en kies 'Project'.

2

Klik op het getal onder 'Tempo'.

3

Sleep de schuifknop omhoog of omlaag naar een nieuw tempo.

De toonsoort instellen

Ieder project heeft een toonsoort. De toonsoort definieert de verhouding van alle
noten in de muziek ten opzichte van de centrale noot. De toonsoort kan elke toonsoort
zijn tussen A en Gis (G#). Behalve de toonsoort kunt u ook opgeven welke toonladder
(majeur of mineur) u wilt gebruiken. In het lcd worden akkoorden in majeur aangeduid
met 'maj' en akkoorden in mineur met 'min'.

De toonsoort wijzigen in het lcd

1

Klik op het symbool aan de linkerzijde van het lcd en kies 'Project'.

2

Klik op de toonsoort (onder 'Toonsoort').

3

Kies een andere toonsoort uit het venstermenu 'Toonsoort'.

4

U kunt ook een andere toonsoort kiezen onder in het venstermenu 'Toonsoort'.

background image

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

35

De maatsoort instellen

Elk project heeft een maatsoort, die de verhouding tussen tellen en maten regelt.
De maatsoort van een nummer bestaat uit twee cijfers, gescheiden door een schuine
streep (vergelijkbaar met een breuk). Het linkercijfer geeft aan hoeveel tellen een maat
bevat. Het rechtercijfer duidt de waarde van de tellen aan (de lengte van een noot die
één tel duurt).

U kunt de volgende maatsoorten in een GarageBand-project gebruiken: 2/2, 2/4, 3/4,
4/4, 5/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 of 12/8. De standaardmaatsoort is 4/4, de meest
voorkomende maatsoort.

Het tempo van het project wijzigen in het lcd

1

Klik op het symbool aan de linkerzijde van het lcd en kies 'Project'.

2

Klik op het getal onder 'Maatsoort'.

3

Kies een andere maatsoort uit het venstermenu 'Maatsoort'.

Een project bewaren

Nu u enkele wijzigingen in het project hebt aangebracht, is het tijd om uw werk te
bewaren.

Een project bewaren

m

Kies 'Archief' > 'Bewaar' (of druk op Command + S).

U kunt projecten ook als archief bewaren. Wanneer u een project als archief bewaart,
worden alle audiobestanden, loops en andere media in het projectbestand opgeslagen.
Een project als archief bewaren is handig wanneer u een project naar een andere
computer wilt verplaatsen of wanneer u een project met zelfgemaakte opnamen van
fysieke instrumenten dupliceert.

Een project als archief bewaren

1

Kies 'Archief' > 'Bewaar als'.

2

Schakel in het venster het aankruisvak 'Archiveer project' in.

U kunt projecten ook comprimeren. U kunt het project dan gemakkelijker met anderen
uitwisselen. Als u een project comprimeert, wordt de bestandsgrootte gereduceerd
doordat het geluid in het project wordt gecomprimeerd. Compressie kan tot enig
verlies van geluidskwaliteit leiden.

Een project comprimeren

1

Kies 'Archief' > 'Bewaar als'.

2

Schakel in het venster het aankruisvak 'Comprimeer project' in.

3

Kies de gewenste compressie-instellingen uit het venstermenu naast het aankruisvak
'Comprimeer project'.

background image

36

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

Wanneer u een project sluit, maakt GarageBand standaard een iLife-voorvertoning van
het project aan. Met een iLife-voorvertoning kunt u een voorvertoning van het project
bekijken in de mediakiezer en in andere iLife-programma's. De bestandsgrootte van
het project kan hierdoor ook toenemen. In het paneel 'Algemeen' van het GarageBand-
voorkeurenvenster kunt u kiezen of u wel of geen iLife-voorvertoning wilt aanmaken.

Een Magic GarageBand-project aanmaken

U kunt snel een Magic GarageBand-project aanmaken. Bij het aanmaken van een Magic
GarageBand-project kiest u het genre (de stijl) van de muziek. GarageBand kiest voor
u de instrumenten en maakt daarmee een standaardarrangement aan. U kunt de
instrumenten wijzigen, het nummer mixen en met het nummer meespelen en
opnamen maken van uw eigen instrument.

Een Magic GarageBand-project aanmaken

1

Kies 'Archief' > 'Nieuw'.

2

Klik in het venster 'Nieuw project' op 'Magic GarageBand'.

3

Klik op het gewenste genre en klik vervolgens op 'Kies'.

Na enkele seconden verschijnt het Magic GarageBand-podium met de instrumenten
van het nummer. Elk Magic GarageBand-nummer bevat gitaar, bas, slagwerk, keyboard
en melodische instrumenten, evenals een plaats voor 'My Instrument' in het midden
van het podium.

Klik op de afspeelknop om
het nummer te beluisteren.

Hier verschijnen
verschillende
opties wanneer u
op een instrument
klikt.

background image

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

37

4

Klik op de afspeelknop om het nummer te beluisteren.

Magic GarageBand wordt in de volledige schermweergave geopend. De instrumenten
van het project staan op het podium, terwijl onder het podium een regelbalk met een
afspeelknop en andere regelaars wordt getoond. Klik op de weergaveknop rechtsonder
op het podium om tussen deze weergave en een vensterweergave te schakelen.

Andere instrumenten kiezen in Magic GarageBand

U kunt andere instrumenten kiezen voor de verschillende partijen van een Magic
GarageBand-nummer of u kunt GarageBand een andere serie instrumenten laten
kiezen.

Een ander instrument kiezen

1

Selecteer een van de instrumenten op het podium.

De opties voor het instrument worden onder het podium weergegeven.

2

Selecteer een ander instrument onder het podium.

3

Wanneer u de gewenste instrumenten hebt gekozen, kunt u opnieuw op de
afspeelknop klikken om het nummer met de nieuwe instrumenten te beluisteren.

Magic GarageBand-instrumenten herverdelen

U kunt niet alleen handmatig instrumenten kiezen, maar u kunt ook de instrumenten
in een Magic GarageBand-nummer herverdelen. Wanneer u de instrumenten
herverdeelt, kiest GarageBand een andere serie instrumenten voor het project.

Instrumenten herverdelen

m

Klik op de knop 'Shuffle instrumenten' onder het podium.

De knop 'Shuffle instrumenten' is beschikbaar wanneer op het podium geen enkel
instrument is geselecteerd.

Instrumenten mixen in Magic GarageBand

U kunt een Magic GarageBand-nummer mixen door het volume van verschillende
instrumenten aan te passen, waardoor het geluid ervan in de totaalmix in balans wordt
gebracht. U kunt ook het geluid van instrumenten uitschakelen of instrumenten solo
afspelen zodat u alleen de gekozen instrumenten hoort, en niet de rest van het nummer.

Als u een Magic GarageBand-nummer wilt mixen, geeft u eerst de mixer voor een van
de instrumenten weer. Wanneer u een ander instrument selecteert, wordt automatisch
de mixer voor dat instrument getoond. Dit gaat zo door totdat u de mixer voor het
huidige instrument sluit.

background image

38

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

De mixer voor een instrument weergeven

1

Klik op een instrument op het podium.

Er verschijnt een klein venster met de naam van het instrument.

2

Klik op het driehoekje om de mixregelaars voor het instrument te tonen.

Een instrument uitschakelen

m

Klik op de knop met het luidsprekersymbool in het gedeelte met de mixregelaars.

Een instrument solo laten spelen

m

Klik op de knop met het koptelefoonsymbool in het gedeelte met de mixregelaars.

Het volume van een instrument aanpassen

m

Sleep de volumeknop in het gedeelte met de mixregelaars.

Uw instrument bespelen en opnemen in Magic GarageBand

Elk Magic GarageBand-project bevat een plaats voor 'My Instrument' in het midden van
het podium. U kunt uw eigen instrument toevoegen om met het project mee te zingen
of te spelen en u kunt uw instrument ook opnemen.

'My Instrument' bespelen

Als u op uw eigen instrument met het Magic GarageBand-project wilt meespelen,
moet u eerst het instrument selecteren dat u als 'My Instrument' wilt gebruiken. Voor
'My Instrument' kunt u een fysiek instrument of een software-instrument gebruiken.

De invoerbron en het instrument voor 'My Instrument' selecteren

1

Klik op de verlichte cirkel voor op het podium.

Onder het podium verschijnen verschillende instrumenten die u voor 'My Instrument'
kunt gebruiken, evenals het menu 'My Instrument' en de knop voor het stemapparaat.

Mixregelaars

background image

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

39

2

Kies de invoerbron voor het instrument dat u wilt bespelen uit het venstermenu
'My Instrument'.

 Kies 'Keyboard' als u een USB- of MIDI-keyboard wilt bespelen.
 Kies 'Gitaar' als u een gitaar wilt bespelen die is aangesloten op de audioinvoerpoort

van uw computer.

 Kies 'Int. micr.' als u de ingebouwde microfoon van uw computer wilt gebruiken.
 Kies 'Ext. micr.' als u een microfoon wilt gebruiken die is aangesloten op een

audiointerface.

 Kies 'Externe gitaar' als u een gitaar wilt gebruiken die is aangesloten op een

audiointerface.

3

Kies 'Monitor uit' uit het venstermenu 'My Instrument' als u een microfoon gebruikt
en u de luidsprekers van de computer gebruikt om uw instrument te horen.

4

Klik op het gewenste instrument onder het podium.

5

Klik op 'Pas aan' als u een instrument wilt gebruiken dat niet wordt getoond. Kies
vervolgens het gewenste type instrument uit het venstermenu boven in het venster
en selecteer het gewenste instrument in de lijst die in het venster wordt getoond.

Wanneer u de invoerbron en het instrument voor 'My Instrument' hebt gekozen, kunt
u op uw instrument met het project meespelen.

'My Instrument' opnemen

U kunt het instrument dat u voor 'My Instrument' hebt geselecteerd in het Magic
GarageBand-project opnemen. Wanneer u het project in GarageBand opent, verschijnt
uw opname als nieuw spoor in de tijdbalk.

'My Instrument' opnemen

1

Controleer of uw instrument op de computer is aangesloten en werkt.

2

Klik op de opnameknop (de knop met het rode rondje) in de regelbalk.

Na het aftellen van één maat wordt de opname gestart. Onder de gedeelten verschijnt
een smal spoor, waarbij de golfvorm van de nieuwe opname wordt weergegeven.

3

Klik wanneer u klaar bent met opnemen op de afspeelknop.

background image

40

Hoofdstuk 3

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

Uw gitaar stemmen in Magic GarageBand

Wanneer u uw gitaar als 'My Instrument' gebruikt, kunt u uw gitaar in Magic
GarageBand stemmen.

Uw gitaar in Magic GarageBand stemmen

1

Controleer of 'My Instrument' op het podium is geselecteerd.

2

Klik op de stemapparaatknop naast het venstermenu 'My Instrument'.

Het stemapparaat wordt onder het podium weergegeven.

3

Speel een noot op de gitaar en kijk naar het stemapparaat. Zorg dat u slechts één noot
speelt tijdens het stemmen.

De naam van de noot wordt weergegeven in het midden van het stemapparaat. Als de
noot niet de goede toonhoogte heeft, wordt de naam van de noot rood weergegeven
en verschijnen aan weerszijden van het stemapparaat balken die aangeven of de noot
te laag (links) of te hoog (rechts) is.

4

Draai aan de schroef voor de snaar op uw gitaar, terwijl u het stemapparaat blijft
controleren.

Wanneer de toonhoogte van de noot goed is, verschijnt de naam van de noot in het
blauw.

5

Wanneer u klaar bent met stemmen, klikt u nogmaals op de stemknop om het
stemapparaat uit te schakelen.

background image

4

41

4