GarageBand - Muziekapparatuur op de computer aansluiten

background image

Muziekapparatuur op de
computer aansluiten

Als u zingt of een muziekinstrument bespeelt, kunt u een
muziekinstrument of microfoon op de computer
aansluiten en uw spel of zang in GarageBand opnemen.

Elke opname wordt als segment in een spoor van de tijdbalk weergegeven.
U kunt effecten aan het spoor toevoegen en het segment in de editor bewerken.

Een microfoon of muziekinstrument op de computer
aansluiten

U kunt een elektrisch muziekinstrument of een microfoon op de computer aansluiten
en hiermee opnemen in sporen voor fysieke instrumenten.

Als uw computer is voorzien van een geluidsinvoerpoort, kunt u de microfoon daarop
aansluiten. U kunt ook een audio-interface aansluiten op de computer en de
instrumenten en microfoons daarop aansluiten. Er zijn verschillende compatibele audio-
interfaces verkrijgbaar, zoals USB-, FireWire-, PCI- en PC card-versies. U kunt ook een
geluidsmixer of console aansluiten op de computer en het microfoon- of
instrumentgeluid opnemen via de mixer.

Als u muziekinstrumenten aansluit via een audio-interface, raadpleegt u de specificaties
van de fabrikant om te controleren of de interface compatibel is met Mac OS X versie
10.2.6 of hoger. Controleer verder of de aansluiting van de audio-interface wordt
ondersteund door uw computer. Volg de instructies van de fabrikant en installeer
zo nodig het benodigde besturingsbestand op uw computer.

Als u een instrument of microfoon aansluit op de geluidsinvoerpoort van uw computer,
opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Geluid'. Klik vervolgens op 'Invoer', selecteer
'Lijninvoer' in de geluidsinvoerlijst en sleep de volumeregelaar om het invoervolume in
te stellen.

background image

126

Bijlage B

Muziekapparatuur op de computer aansluiten

Een keyboard op de computer aansluiten

Als u een keyboard bespeelt, kunt u een keyboard met MIDI-ondersteuning op de
computer aansluiten om software-instrumenten te bespelen en op te nemen.

Een keyboard aansluiten om software-instrumenten te bespelen
 Als u een MIDI-keyboard met een USB-poort hebt, verbindt u het keyboard via een

USB-kabel met de computer.

 Als u een standaard-MIDI-keyboard hebt, sluit u het keyboard via standaard-MIDI-

kabels aan op een MIDI-interface. Vervolgens sluit u de interface aan op de computer.

Volg de aanwijzingen die u bij het keyboard hebt ontvangen. Mogelijk moet u een
besturingsbestand op de computer installeren.

Andere muziekapparatuur aansluiten

Mogelijk wilt u ook luidsprekers of monitors op de computer aansluiten om uw
projecten af te spelen met een betere geluidskwaliteit dan die van de luidspreker van de
computer. Er zijn diverse monitors en luidsprekers beschikbaar, waaronder luidsprekers
die u rechtstreeks op de geluidsuitvoerpoort van de computer aansluit, die u via de
USB-poort aansluit of die u via een audio-interface aansluit.

Als u een audio-interface op de computer aansluit, moet u de audio-interface als
geluidsinvoerapparaat voor GarageBand instellen. Voordat u dit doet, moet u ervoor
zorgen dat u eventueel noodzakelijke besturingsbestanden voor de audio-interface
hebt geïnstalleerd.

Een audio-interface als geluidsinvoerapparaat instellen

1

Kies 'GarageBand' > 'Voorkeuren' en klik op 'Audio/MIDI'.

2

Kies in het paneel 'Audio/MIDI' de juiste audio-interface uit het venstermenu
'Audio-invoer'.

Als u een microfoon, een instrument of een ander audioapparaat rechtstreeks
op de geluidsinvoerpoort van de computer wilt aansluiten, moet u mogelijk
invoerinstellingen voor het apparaat opgeven in het paneel 'Geluid' in
Systeemvoorkeuren.

Invoerinstellingen opgeven in Systeemvoorkeuren

1

Kies 'Apple' () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Geluid'.

2

Klik in het paneel 'Geluid' op 'Invoer'.

3

Selecteer 'Lijninvoer' in de lijst met geluidsinvoerapparaten en sleep de schuifknop
voor het invoervolumeniveau naar het gewenste niveau.

background image

© 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, GarageBand, iDVD, iLife, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Macintosh en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc.,
die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Finder en iWeb zijn handelsmerken van Apple Inc.

N019-1471 1/2009

www.apple.com/garageband