GarageBand Help

background image

GarageBand '09

Aan de slag

Een overzicht van het GarageBand-venster
en stapsgewijze instructies voor het maken
van muziek en podcasts met GarageBand.

background image

2

1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

6

Welkom bij GarageBand

6

Het doel van de oefeningen

7

Voordat u begint

7

De benodigdheden

7

Meer hulpinformatie

8

Meer informatie

Hoofdstuk 2

9

GarageBand in één oogopslag

10

GarageBand-venster

12

Tijdbalk

14

Editor

14

Voor sporen voor fysieke instrumenten

15

Voor sporen voor software-instrumenten: muziekrolweergave

16

Voor sporen voor software-instrumenten: notatieweergave

17

Voor podcast- en filmprojecten: markeringsweergave

19

Loopbrowser

19

Knopweergave

21

Kolomweergave

23

Paneel 'Spoorinfo'

23

Sporen met fysieke instrumenten en software-instrumenten

25

Spoor voor elektrische gitaar

27

Masterspoor

29

Mediakiezer

Hoofdstuk 3

30

Oefening 1: GarageBand-projecten aanmaken en afspelen

30

Een nieuw project aanmaken

32

Een project afspelen

32

Werken met de transportregelaars

33

De afspeelkop verplaatsen

33

Werken met het lcd

33

De tijdeenheden wijzigen

33

De positie van de afspeelkop via het lcd wijzigen

34

Het tempo, de toonsoort en de maatsoort van een project wijzigen

background image

Inhoudsopgave

3

35

Een project bewaren

36

Een Magic GarageBand-project aanmaken

37

Andere instrumenten kiezen in Magic GarageBand

37

Magic GarageBand-instrumenten herverdelen

37

Instrumenten mixen in Magic GarageBand

38

Uw instrument bespelen en opnemen in Magic GarageBand

Hoofdstuk 4

41

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

42

Een les openen

42

Hoofdstukken en subhoofdstukken kiezen

43

Een les afspelen

44

Uw instrument bespelen tijdens een les

45

Het tempo van een les wijzigen

45

Uw instrument in een les opnemen

46

De mix van een les wijzigen

48

Het lesvenster aanpassen

48

Een gitaarles aanpassen

48

Een pianoles aanpassen

49

Een les openen in GarageBand

49

Extra lessen verkrijgen

Hoofdstuk 5

50

Oefening 3: spraak, zang en instrumenten opnemen

50

Een spoor voor een fysiek instrument toevoegen

52

Een basisspoor toevoegen

53

Een spoor voor elektrische gitaar toevoegen

54

De opname voorbereiden

54

Fysieke instrumenten opnemen

55

Meerdere takes met het lussegment opnemen

57

Tegelijkertijd diverse sporen opnemen

58

Uw gitaar stemmen in GarageBand

Hoofdstuk 6

59

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

61

Software-instrumenten bespelen met het venster 'Muzikaal typen'

62

Software-instrumenten bespelen met het schermkeyboard

63

Voorbereidingen voor het opnemen van een software-instrument

63

Software-instrumenten opnemen

64

Opnamen van een software-instrument samenvoegen

65

Namen van noten en akkoorden tijdens het spelen weergeven

65

Werken in de notatieweergave

65

De notatieweergave

68

Noten in de notatieweergave bewerken

71

Het sleutelteken wijzigen

72

Muzieknotatie afdrukken

background image

4

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 7

73

Oefening 5: Apple Loops toevoegen

74

Loops zoeken die u in een project wilt gebruiken

75

Loops in de knopweergave zoeken

76

Loops in de kolomweergave zoeken

77

Loops vooraf beluisteren

77

Zoekacties naar loops verfijnen

78

Zoeken op naam

78

Loops weergeven uit een bepaalde Jam Pack of map

79

Zoeken op type toonladder

79

Loops zoeken met een verwante toonsoort

79

Loops als favoriet markeren

80

Loops aan de tijdbalk toevoegen

81

Apple Loops in dezelfde familie wijzigen

82

Loops aan de loopbibliotheek toevoegen

82

Eigen Apple Loops aanmaken

Hoofdstuk 8

83

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

84

Elementaire informatie over arrangeren

84

Segmenten selecteren

85

Segmenten verplaatsen

86

De grootte van segmenten wijzigen

86

Segmenten herhalen

87

Segmenten splitsen en samenvoegen

88

Een project snel opnieuw arrangeren

90

Uw opnamen bewerken in de editor

90

De naam van segmenten wijzigen

91

Segmenten transponeren

92

De timing van een spoor voor een fysiek instrument verbeteren

92

De timing van een spoor voor een software-instrument verbeteren

93

De stemming van een spoor voor een fysiek instrument verbeteren

94

Het oorspronkelijke tempo en de oorspronkelijke toonhoogte van segmenten van
fysieke instrumenten behouden

94

Audio- en MIDI-bestanden importeren

Hoofdstuk 9

96

Oefening 7: mixen en effecten toevoegen

96

Mixen

97

Basisinformatie over mixen

97

Spoorvolumeniveaus instellen

97

Panning van sporen instellen

98

Het mastervolume instellen

98

Uitfaden

99

Werken met effecten in GarageBand

99

Verschillende typen effecten

background image

Inhoudsopgave

5

101

Effecten aan een spoor toevoegen

102

Effecten in- en uitschakelen

102

Een voorinstelling voor een effect kiezen

102

Voorinstellingen voor effecten aanmaken en bewaren

104

Uw mix automatiseren

Hoofdstuk 10

106

Oefening 8: podcasts aanmaken

106

Typen podcasts

107

Een audiopodcast aanmaken

107

Een podcastproject aanmaken

107

Commentaar en dialogen opnemen

108

Podcastgeluiden toevoegen

109

Mediabestanden importeren met de mediakiezer

110

Muziek toevoegen

110

Markeringen toevoegen en bewerken

111

Illustraties toevoegen aan markeringssegmenten

111

Een URL toevoegen

112

Hoofdstuktitels toevoegen

112

Markeringen verwijderen

112

Illustraties voor afleveringen toevoegen

112

Illustraties bewerken

113

Informatie over afleveringen bewerken

113

Het volume van achtergrondsporen verlagen ('ducking')

114

Een videopodcast of filmproject aanmaken

114

Een videopodcastproject aanmaken

115

Een film- of videobestand importeren

115

De film bekijken

115

Werken met het audiospoor van de film

116

Geluid toevoegen

116

Markeringen, titels en URL's aan een videopodcast toevoegen

Hoofdstuk 11

117

Oefening 9: projecten delen

117

Muziekprojecten delen

118

Podcasts delen

119

Videopodcasts delen

120

Projecten exporteren met de optimale intensiteit

Bijlage A

121

Toetscombinaties

Bijlage B

125

Muziekapparatuur op de computer aansluiten

125

Een microfoon of muziekinstrument op de computer aansluiten

126

Een keyboard op de computer aansluiten

126

Andere muziekapparatuur aansluiten

background image

1

6

1