GarageBand - Oppitunti 9:Projektien jakaminen

background image

Oppitunti 9: Projektien jakaminen

Kun olet luonut projektin GarageBandissa, voit jakaa
musiikkiasi eri tavoin.

Voit lähettää projekteja muihin iLife-ohjelmiin, kuten iTunesiin, iWebiin ja iDVD:hen,
tai viedä ne levylle. Voit myös polttaa kappaleen CD-levylle.

Musiikkiprojektien jakaminen

Voit lähettää musiikkiprojektin iTunesin soittolistaan. iTunesissa voit kuunnella
kappaletta tai hakea sen iPodiin tai polttaa koko soittolistan CD-levylle.

Kappaleen lähettäminen iTunes-soittolistaan:

m

Valitse Jaa > Lähetä kappale iTunesiin.

Voit nimetä iTunes-soittolistan, johon tiedostot viedään, ja sen lisäksi voit asettaa
albumin ja säveltäjän nimen GarageBand-asetusten Vienti-osiossa.

Voit lähettää iTunesin soittolistaan myös yksittäisen raidan tai ryhmän raitoja. Kun
haluat viedä yksittäisen raidan, aseta raita sooloksi (tai mykistä kaikki muut raidat)
ennen lähettämistä iTunesiin. Kun haluat viedä ryhmän raitoja, aseta raidat sooloiksi
(tai mykistä kaikki muut raidat) ennen lähettämistä iTunesiin.

Kappaleen vieminen äänitiedostona:

1

Valitse Jaa > Vie kappale levylle.

2

Osoita Vie-valintataulussa Vie.

Kun viet kappaleen levylle, oletusmuoto on pakattu AAC-äänitiedosto. Voit vaihtaa
pakkausasetuksia, jos haluat viedä kappaleen pakattuna MP3-tiedostona tai pakkaa-
mattomana AIFF-tiedostona. Voit myös muuttaa vietävän tiedoston äänenlaatua.

background image

Luku 10

Oppitunti 9: Projektien jakaminen

113

Pakkausasetusten vaihtaminen:

1

Valitse Jaa-valintataulussa pakattu tiedostotyyppi, jonka haluat viedä.

2

Jos haluat viedä tiedoston pakkaamatomana AIFF-tiedostona, poista valinta Pakkaa-
valintaneliöstä.

3

Osoita Vie.

Vietävän tiedoston äänenlaadun muuttaminen:

1

Valitse haluamasi äänenlaatu Ääniasetukset-ponnahdusvalikosta.

Kun valitset uuden asetuksen, valikon alle tulee näkyviin lyhyt kuvaus siitä, millaiseen
käyttöön asetus on tarkoitettu.

2

Osoita Vie.

Voit myös polttaa yksittäisen kappaleen tallennettavalle CD-levylle.

Kappaleen polttaminen CD-levylle:

1

Laita tyhjä tallennettava CD-levy tietokoneen optiseen asemaan.

2

Valitse Jaa > Polta kappale CD:lle. ”

Polta-valintataulu tulee näkyviin.

3

Jos haluat valita lisäasetuksia, osoita Polta-valintataulun oikeassa yläkulmassa olevaa
kolmiota.

4

Kun olet valmis, osoita Polta.

Kappale poltetaan CD-levylle.

Polta kappale CD:lle -komennolla voidaan polttaa CD:lle vain yksi kappale kerrallaan.
Jos haluat polttaa CD:lle useampia kappaleita, lähetä ne ensin iTunesin soittolistaan
ja polta sitten koko soittolista CD:lle iTunesissa.

Podcastien jakaminen

Voit jakaa äänipodcast-jaksoja ja parannettuja podcast-jaksoja eri tavoin. Kun haluat
jakaa tai viedä podcastin, sinun on valittava Pakkaa käyttäen -ponnahdusvalikossa AAC-
koodain, jotta voit jakaa tai viedä podcastin parannettuna podcastina.

Podcastin lähettäminen iWebiin:

m

Valitse Jaa > Lähetä podcast iWebiin.

Jos lähetät podcastin iWebiin, voit julkaista sen internetissä iWebin avulla.

Podcastin lähettäminen iTunes-soittolistaan:

m

Valitse Jaa > Lähetä podcast iTunesiin.

background image

114

Luku 10

Oppitunti 9: Projektien jakaminen

Podcastin vieminen levylle:

m

Valitse Jaa > Vie podcast levylle.

Podcast viedään pakattuna tiedostona. Voit muuttaa pakkaus- ja äänenlaatuasetuksia
Jaa-valintataulussa.

Huomaa: Ääniasetukset-valikon vaihtoehdot ovat erilaiset podcastien ja kappaleiden
kohdalla.

Podcastin polttaminen CD-levylle:

1

Laita tyhjä tallennettava CD-levy tietokoneen optiseen asemaan.

2

Valitse Jaa > Polta podcast CD:lle.

Polta-valintataulu tulee näkyviin.

3

Jos haluat valita lisäasetuksia, osoita Polta-valintataulun oikeassa yläkulmassa olevaa
kolmiota.

4

Kun olet valmis, osoita Polta.

Podcast poltetaan CD-levylle.

Videopodcastien jakaminen

Voit jakaa videopodcasteja ja muita elokuvia tai videokuvaa sisältäviä projekteja useilla
eri tavoilla. Voit lähettää sekä videokuvaa että ääntä sisältävän projektin iDVD:hen ja
polttaa sitten projektin DVD-levylle. DVD-levyä katselevat henkilöt voivat siirtyä
elokuvan eri kohtiin käyttäen projektin kappalemerkkejä. Verkko-osoitteet ja verkko-
osoitteiden nimet eivät näy DVD-levyllä olevassa elokuvassa.

Elokuvan lähettäminen iDVD:hen:

m

Valitse Jaa > Lähetä elokuva iDVD:hen.

Huomaa: Kun lähetät projektin iDVD:hen, projektiin ei käytetä mitään videopakkausta.
Useimmiten nämä muutokset halutaan tehdä iDVD:ssä.

Voit lähettää videopodcastin iWebiin ja julkaista sen internetissä. Kun tilaajat katselevat
videopodcastia, he voivat saada podcastiin liittyvän verkkosivun näkymään selaimis-
saan osoitetta osoittamalla ja valita katsottavaksi tiettyjä lukuja. Lähetä videopodcast
iWebiin samalla tavalla kuin äänipodcast.

Voit viedä videon sisältävän projektin myös QuickTime-elokuvaksi (.mov). Kun viet
projektin elokuvaksi, viety elokuva sisältää sekä videon että ääniraidan, jotka loit
GarageBandissa. Videon ääni sisältyy myös mukaan, ellei Videoääni-raita ole
mykistettynä elokuvaa vietäessä.

background image

Luku 10

Oppitunti 9: Projektien jakaminen

115

Projektin vieminen QuickTime-elokuvaksi:

m

Valitse Jaa > Vie elokuva levylle.

Projekti viedään käyttäen nykyisiä elokuvan pakkausasetuksia. Elokuvan pakkaus-
asetukset pakkaavat viedyn elokuvan videokuvan ja äänen. Voit muuttaa pakkaus-
asetuksia vastaamaan sitä, miten haluat käyttää vietyä elokuvaa. Pakkausasetukset
tallennetaan osana GarageBand-projektia, kunnes muutat niitä projektin ollessa
avoinna.

Videon pakkausasetusten valitseminen:

m

Valitse Vie-valintataulussa haluamasi asetukset Videoasetukset-ponnahdusvalikosta.

Kun valitset uuden asetuksen, valikon alle tulee näkyviin lyhyt kuvaus siitä, millaiseen
käyttöön asetus on tarkoitettu.

Elokuvan ääniraidan polttaminen CD:lle:

1

Laita tyhjä tallennettava CD-levy tietokoneen optiseen asemaan.

2

Valitse Jaa > Polta podcast CD:lle.

Polta-valintataulu tulee näkyviin.

3

Jos haluat valita lisäasetuksia, osoita Polta-valintataulun oikeassa yläkulmassa olevaa
kolmiota.

4

Kun olet valmis, osoita Polta.

Elokuvan ääniraita poltetaan CD-levylle.

Projektien vieminen optimaalisella äänenvoimakkuudella

Voit asettaa GarageBandin viemään projektit optimaalisella äänenvoimakkuudella
(korkeimmalla mahdollisella äänenvoimakkuudella, jolla ei esiinny säröä). Projektin
asettamista optimaaliselle äänenvoimakkuudelle kutsutaan automaattiseksi
normalisoinniksi
.

Projektin vieminen optimaalisella äänenvoimakkuudella:

1

Valitse GarageBand > Asetukset ja osoita sitten Lisävalinnat.

2

Valitse Automaattinen normalisointi -valintaneliö.

Automaattinen normalisointi ei vaikuta äänenvoimakkuuden tasoon, kun toistat
projektin GarageBandissa. Se vaikuttaa äänenvoimakkuuden tasoon ainoastaan,
kun projekti viedään.

background image

116

Liit

e

A

A