GarageBand - Oppitunti 8:Podcastien luominen

background image

Oppitunti 8: Podcastien luominen

Voit luoda ääni- ja videopodcasteja GarageBandissa ja
julkaista podcastit internetissä lähettämällä ne iWebiin.

Podcastit ovat kuin radio- tai TV-ohjelmia, joita ihmiset voivat hakea internetistä.
Käyttäjät voivat hakea podcastista yksittäisen jakson tai tilata koko sarjan. Voit luoda
podcast-jaksoja GarageBandissa ja julkaista ne sitten internetissä käyttäen iWebiä tai
jotain muuta ohjelmaa.

Podcast-tyyppejä

Voit luoda GarageBandissa useita erityyppisiä podcasteja:

 Äänipodcastit sisältävät ääntä: kerrontaa, dialogia, musiikkia ja äänitehosteita.
 Videopodcastit sisältävät ääntä ja videota.
 Parannetut ääni- ja videopodcastit voivat sisältää myös kappalemerkkejä, kuvitusta

ja verkko-osoitteita.

Tällä oppitunnilla opit kuinka:

 luomaan ääni- ja videopodcasteja
 etsitään ja tuodaan mediatiedostoja mediaselaimella
 näytetään podcast- tai elokuvaraita
 lisätään ja muokataan merkkejä ja merkkialueita
 lisätään kuvia, osoitteita, osoitteiden nimiä ja kappaleen nimiä merkkeihin
 lisätään jakson kuvia ja jakson tietoja
 muokataan merkkiä ja jakson kuvitusta
 käytetään vaimennusta, jotta kerronta ja dialogi kuuluisivat paremmin.

background image

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

103

Äänipodcastin luominen

Voit luoda äänipodcastin GarageBandissa luomalla podcast-projektin, äänittämällä
kerrontaa ja lisäämällä musiikkia, äänitehosteita ja muuta äänimateriaalia. Voit myös
parantaa äänipodcastia lisäämällä merkkejä, kuvitusta, verkko-osoitteita, kappaleiden
nimiä ja jaksotietoja.

Podcast-projektin luominen

1

Valitse Arkisto > Uusi.

Uusi projekti -valintataulu avautuu.

2

Osoita Uusi projekti ja osoita sitten Podcast.

3

Osoita Valitse.

Uusi tyhjä podcast-projekti avautuu GarageBand-ikkunaan. Podcast-projektissa
podcast-raita tulee näkyviin muiden aikajanalla olevien raitojen yläpuolelle.
Mediaselain avautuu ja editorissa näkyvät merkkiluettelot sisältävät omat sarakkeet
jokaisen merkinnän aloitusajalle, kuvitukselle, kappaleen nimelle, verkko-osoitteen
nimelle ja verkko-osoitteelle. Podcast-projektit sisältävät naisten ja miesten ääniraitoja,
mainossäveliä (taustamusiikkiraitoja) ja radioääniä.

Huomaa: Projektissa voi olla joko podcast-raita tai elokuvaraita, mutta ei molempia.
Jos yrität tuoda näkyviin podcast-raitaa elokuvaraidan sisältävässä projektissa, näytölle
avautuvassa valintataulussa kysytään, haluatko korvata elokuvaraidan podcast-raidalla.

Kerronnan ja dialogin äänittäminen

Voit luoda podcasteja, joissa on vain puhuttua kerrontaa tai dialogia, tai voit lisätä
podcasteihin taustamusiikkiraitoja, äänitehosteita ja muita ääniä. Voit äänittää
kerrontaa oikean instrumentin raidalle. Podcast-projekti sisältää kaksi oikean
instrumentin raitaa, Miesäänen ja Naisäänen, jotka ovat optimaalisia kerronnan tai
dialogin äänittämiseen.

Kerronnan tai dialogin äänittäminen:

1

Valitse joko Mies- tai Naisääniraita kaksoisosoittamalla raidan otsikkoa.

Raidan tiedot -osio avautuu ja raidan asetukset ovat näkyvissä.

2

Valitse sopiva syöttölähde kerronan tai dialogin äänittämistä varten käyttämällesi
mikrofonille Syöttölähde-ponnahdusvalikosta.

3

Jos haluat kuulla mikrofonin äänen, valitse Tarkkailu-ponnahdusvalikosta Päällä kierron
estolla. Jos äänen kiertoa ilmenee, näkyviin tulee varoitus, jossa kysytään, haluatko
asettaa tarkkailun pois päältä.

4

Siirrä toistopaikka siihen kohtaan, josta haluat äänityksen alkavan.

5

Osoita äänityspainiketta ja aloita puhuminen.

6

Kun äänitys on valmis, osoita toistopainiketta.

background image

104

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

Voit lisätä ja muokata kerrontaraidan tehosteita, myös Puheen vahvistus -tehostetta,
joka on hyödyllinen etenkin äänitettäessä kerrontaa ja dialogia tietokoneen
sisäänrakennetulla mikrofonilla. Enemmän tietoa oikean instrumentin raidalle
äänittämisestä on kohdassa ”Oppitunti 3: Laulun ja instrumenttien äänittäminen”
sivulla 49

Podcast-äänien lisääminen

GarageBand sisältää erilaisia podcastehin sopivia silmukoita, esimerkiksi:

 Mainossävelet ovat täydellisiä taustamusiikkiraitoja, joita voit käyttää kerronnan tai

keskustelun taustalla, johdantona tai lopetuksena puhejaksojen välissä. Joistakin
mainossävelistä on saatavana pitkät, keskipituiset ja lyhyet versiot.

 Stingerit ovat lyhyitä ääniä, joita voidaan käyttää siirroksina tai välimerkkeinä eri

pohujien tai podcastin osioiden välillä.

 Äänitehosteet sisältävät ihmisten, eläinten ja koneiden ääniä sekä erilaisten tilojen

äänitunnelmaa ja muita ympäristöääniä.

Voit etsiä podcast-ääniä silmukkaselaimesta, esikuunnella niitä ja lisätä niitä podcast-
projektiisi.

Podcast-äänien etsiminen silmukkaselaimessa:

1

Avaa silmukkaselain osoittamalla Silmukkaselain-painiketta.

2

Siirry podcast-ääni-näkymään osoittamalla silmukkaselaimen vasemmassa yläkulmassa
olevaa podcast-äänipainiketta (säteilevä ääniaalto).

3

Osoita luokkaa vasemmanpuoleisessa palstassa ja osoita sitten alaluokkaa oikean-
puoleisessa palstassa nähdäksesi sopivat silmukat tulosluettelossa. Tulosluettelon
sarakkeissa näkyvät silmukoiden nimet ja pituudet.

4

Esikuuntele silmukka osoittamalla sitä silmukkaselaimessa.

5

Kun haluat lopettaa haun, poista valitun hakusanan valinta osoittamalla sitä uudestaan
tai poista kaikkien valittujen hakusanojen valinta osoittamalla Palauta-painiketta.

Lisätietoja silmukoiden etsimisestä on kohdassa ”Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden
lisääminen” sivulla 71.

Mediatiedostojen tuominen mediaselaimen avulla

Voit tuoda podcast-projektiin mediatiedostoja toisista iLife-ohjelmista, myös iTunesista
ja iPhotosta. Voit myös tuoda projektiisi muita GarageBand-projekteja, jotka on
tallennettu iLife-esikuuntelulla. Voit etsiä ja esikuunnella tai -katsella mediatiedostoja
mediaselaimessa. Voit lisätä myös muita kansioita mediaselaimeen ja lisätä sitten
kansioiden sisällä olevia mediatiedostoja projektiisi.

background image

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

105

Mediatiedostojen etsiminen ja esikuunteleminen tai -katseleminen
mediaselaimessa:

1

Osoita Mediaselain-painiketta (symboli näyttää eri mediatyypit) tai valitse Säädin >
Näytä mediaselain.

Mediaselain avautuu aikajanan oikealle puolelle.

2

Valitse jokin seuraavista:

 Katsele iTunes-kirjaston GarageBand-projekteja ja tiedostoja osoittamalla Ääni-

painiketta.

 Katsele iPhoto-kirjaston tiedostoja osoittamalla Valokuvat-painiketta.
 Katsele iMovie-kirjaston -projekteja ja Elokuvat-kansion tiedostoja osoittamalla

Elokuvat-painiketta.

3

Navigoi mediaselaimessa kansioon, joka sisältää käytettävät tiedostot. Voit etsiä
tiedostoja myös nimen mukaan kirjoittamalla tiedostonimen hakukenttään.

Kun haluat esikuunnella tai -katsella äänitiedostoja ja elokuvia
mediaselaimessa, tee jokin seuraavista:
 Valitse medialuettelossa tiedosto ja osoita sitten mediaselaimen alareunassa

toistopainiketta.

 Kaksoisosoita tiedostoa medialuettelossa.

Tiedoston toisto alkaa.

Esikuuntelun toiston pysäyttäminen:
 Osoita uudelleen mediaselaimen toistopainiketta.

Äänitiedoston tuominen:

m

Vedä äänitiedosto mediaselaimesta aikajanalle.

Kansion lisääminen mediaselaimeen:

m

Vedä kansio Finderista mediaselaimen keskialueelle.

Musiikin lisääminen

Voit lisätä podcasteihisi musiikkia lisäämällä Apple Loop -musiikkisilmukoita ja
äänittämällä instrumentteja, aivan kuten musiikkiprojektissa. Lisätietoja Apple Loop
-silmukoiden lisäämisestä saat kohdasta ”Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden
lisääminen” sivulla 71. Lisätietoja oikeiden instrumenttien äänittämisestä saat kohdasta
”Oppitunti 3: Laulun ja instrumenttien äänittäminen” sivulla 49. Lisätietoja ohjelmisto-
instrumenttien äänittämisestä saat kohdasta ”Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien
soittaminen ja äänittäminen” sivulla 58.

background image

106

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

Merkkien lisääminen ja muokkaaminen

Voit lisätä podcastiin merkkejä ja tehdä siitä parannetun podcastin. Kun lisäät podcastiin
merkin, se näkyy podcast-raidassa merkkialueena. Voit muokata merkkialueita podcast-
editorissa siirtämällä niitä muuttaaksesi niiden alku- ja loppuajankohtaa tai muuttamalla
kokoa muuttaaksesi niiden kestoa. Voit myös lisätä kuvitusta, verkko-osoitteita, verkko-
osoitteiden nimiä ja merkkialueita

Merkin lisääminen:

1

Osoita podcast-raitaa.

2

Siirrä toistopaikka kohtaan, johon haluat lisätä merkin.

3

Osoita Lisää merkki -painiketta editorin alaosassa.

Merkki näkyy editorissa ja merkin alkuaika näkyy merkin rivillä Aika-palstalla. Merkki
näkyy myös merkkialueena podcast-raidassa. Voit muokata merkkialueita (kuten
muitakin aikajanan alueita) asettaaksesi sen, milloin kuvat ja osoitteet tulevat näkyviin
ja kuinka kauan ne pysyvät näkyvillä podcastia toistettaessa.

Kun haluat siirtää merkkialuetta, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
 Vedä podcast-raidassa merkkialue uuteen kohtaan.
 Osoita editorissa merkkialueen alkuaikaa ja syötä uusi alkuaika.

Merkkialueen koon muuttaminen:

m

Vedä merkkialuetta vasemmasta tai oikeasta reunasta haluamaasi kokoon.

Merkkialueesta ei voida tehdä silmukkaa.

Lisää merkki
osoittamalla tätä.

Muokkaa merkkien alkuaikaa ja lisää
merkkiluettelossa kuvia, osoitteita,
osoitteiden nimiä ja kappaleiden
nimiä.

background image

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

107

Merkkialueen kuvien lisääminen

Voit lisätä kuvia yksittäisiin merkkialueisiin. Kun toistat podcastia, merkkialueen kuvat
näkyvät merkkialueen alusta sen loppuun.

Kuvien lisääminen merkkialueeseen:

1

Avaa mediaselain ja osoita sitten Kuvat-painiketta.

2

Etsi mediaselaimessa kuvat, jotka haluat lisätä.

3

Vedä kuvat mediaselaimesta Kuvitus-laatikkoon, joka on editorissa merkin rivillä. Voit
myös vetää kuvat suoraan podcast-raitaan, jolloin lisätään uusi merkkialue kuvineen.

Kuvitus näkyy podcast-raidan merkkialueella ja editorin aluetta varten Kuvitus-palstalla.
Näyttää kuvat -valintaneliö on valittuna. Voit muuttaa merkin kuvia vetämällä uuden
kuvan Kuvitus-palstaan merkin rivillä.

Verkko-osoitteen lisääminen

Voit lisätä merkkiin osoitteen ja antaa osoitteelle nimen. Kun toistat podcastia, osoite
näkyy merkkialueen alusta sen loppuun. Kun osoitat osoitetta, verkkoselaimesi avautuu
ja näyttää osoitteen sivun.

Osoitteen lisääminen merkkiin:

1

Osoita editorissa merkin rivillä URL-palstalla olevaa paikanvaraajatekstiä ja kirjoita sitten
osoite.

Näyttää osoitteen -valintaneliö on valittuna merkkiä varten.

2

Osoita editorissa merkin rivillä Sivusto-palstalla olevaa paikanvaraajatekstiä ja kirjoita
sitten nimi.

Kun lisäät verkko-osoitteen nimen, se näkyy varsinaisen osoitteen paikalla, kun
podcastia toistetaan. Nimeä osoitettaessa osoitteen verkkosivu avautuu selaimeen.

Kappaleen nimien lisääminen

Voit lisätä merkkiin kappaleen nimen ja tehdä siitä kappalemerkin. Kun toistat elokuvaa
iTunesissa, iDVD:ssä tai QuickTime Playerissä, voit siirtyä helposti tiettyyn kappaleeseen.

Kappaleen nimen lisääminen merkkiin:

m

Valitse editorissa merkin rivillä Kappaleen nimi -palstalla olevaa paikanvaraajateksti
ja kirjoita sitten nimi.

background image

108

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

Merkkien poistaminen

Voit poistaa merkin, jos et halua enää säilyttää sitä podcastissa.

Poista merkki jollain seuraavista tavoista:
 Valitse podcast-raidassa merkkialue ja paina sitten poistonäppäintä (Delete).
 Valitse editorin merkkiluettelossa merkki ja paina sitten poistonäppäintä (Delete).

Jakson kuvien lisääminen

Podcast-raitaan voidaan lisätä jakson kuvia. Kun toistat podcastia iTunesissa tai katselet
sitä iWebissä, jakson kuvat näkyvät aina, kun ei ole mitään merkkialuetta, jolla olisi omia
kuvia.

Jakson kuvien lisääminen:

1

Etsi mediaselaimessa kuvat, jotka haluat lisätä.

2

Vedä kuvat mediaselaimesta Jakson kuvat -valitsimeen editorissa.

Jakson kuvat näkyvät Jakson kuvat -valitsimessa. Kun toistat podcastin, jakson kuvat
näkyvät, jos ei ole olemassa kuvilla varustettua merkkialuetta.

Kuvien muokkaaminen

Voit muuttaa sekä merkkialueen että jakson kuvien kokoa ja rajata niitä. Kuvaeditorissa
voit muuttaa kuvien kokoa ja rajata niitä ja saada näin alkuperäisen kuvan näkyviin joko
kokonaan tai osittain.

Kuvien muokkaaminen:

1

Kaksoisosoita kuvia joko Jakson kuvat -valitsimessa tai merkkiluettelossa.

Kuvaeditori avautuu ja näyttää kuvat.

2

Muuta kuvien kokoa niin suureksi tai pieneksi kuin haluat vetämällä koon liukusäädintä.
Musta neliö kertoo, mikä osa kuvista näytetään, kun podcast toistetaan.

3

Vedä kuvia siten, että näytettävä osa on neliön reunusten sisäpuolella.

4

Voit korvata kuvat vetämällä uuden kuvan kuvaeditoriin.

5

Kun olet valmis, osoita Aseta.

Jakson tietojen muokkaaminen

Kaikissa podcast-jaksoissa voi olla tietoja, mukaan lukien jakson nimi, tekijä ja kuvaus.
Jaksossa voi olla käyttörajoitus, joka näkyy, kun toistat podcastin iTunesissa.

Jakson tietojen muokkaaminen:

1

Valitse podcast-raita.

2

Avaa Raidan tiedot -osio valitsemalla Raita > Näytä raidan tiedot.

Raidan tiedot -osio tulee näkyviin ja siinä näkyy Jakson tiedot -osio.

3

Kun haluat antaa podcast-jaksolle nimen, osoita Nimi-kenttää ja kirjoita sitten nimi.

background image

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

109

4

Kun haluat lisätä artistin tiedot, osoita Artisti-kenttää ja kirjoita sitten artistin nimi.

5

Valitse Ei mitään, Puhdas tai Lapsille soveltumaton Käyttörajoitukset-
ponnahdusvalikosta.

6

Kun haluat sisällyttää mukaan podcast-jakson kuvauksen, osoita Kuvaus-kenttää
ja kirjoita kuvaus.

Taustaraitojen vaimentaminen

Kun luot podcastia, saatat joskus haluta alentaa taustaraitojen (esimerkiksi tausta-
musiikin ja äänitehosteiden) äänenvoimakkuutta, jotta puhuttu kerronta tai dialogi
kuuluisivat selkeämmin. Kun joidenkin raitojen äänenvoimakkuutta alennetaan muiden
kuuluvuuden parantamiseksi, sitä kutsutaan vaimentamiseksi.

Voit käyttää vaimennusta määrittämällä sen, mitkä raidat ovat sooloraitoja ja mitkä ovat
taustaraitoja. Aina, kun sooloraidassa on ääni, taustaraitojen äänenvoimakkuutta
vaimennetaan samalla kun kaikkien muiden raitojen äänenvoimakkuus pysyy samana.
Voit käyttää vaimennusta mihin tahansa podcastisi oikean instrumentin tai
ohjelmistoinstrumentin raitaan.

Raidan muuttaminen sooloraidaksi:

1

Valitse Säädin > Vaimennus.

Vaimennuksen säädin näkyy nyt kunkin raidan otsakkeessa, jossa on ylös- ja alaspäin
osoittavat nuolet.

2

Osoita raidan vaimennuksen säätimen yläosaa (ylöspäin osoittavaa nuolta).

Raidan muuttaminen taustaraidaksi:

1

Valitse Säädin > Vaimennus.

Vaimennuksen säädin näkyy nyt kunkin raidan otsakkeessa, jossa on ylös- ja alaspäin
osoittavat nuolet.

2

Osoita raidan vaimennuksen säätimen alaosaa (alaspäin osoittavaa nuolta).

Kun toistat projektia, lähetät sen iWebiin tai viet sen, taustaraidat vaimennetaan aina,
kun missä tahansa sooloraidassa on ääni. Voit säätää vaimennuksen määrää näillä
raidoilla valitsemalla erilaisen vaimentimen esiasetuksen master-raidan Raidan tiedot
-osiosta.

Vaimennuksen määrän säätäminen:

1

Avaa Raidan tiedot -osio.

2

Osoita Master-raita ja osoita sitten Muokkaa-välilehteä.

3

Valitse erilainen esiasetus Vaimentimen esiasetusvalikosta. Kunkin esiasetuksen nimi
kertoo sen käyttötarkoituksesta.

Voit myös osoittaa Vaimentimen muokkauspainiketta ja luoda oman esiasetuksen
siirtämällä liukusäätimiä.

background image

110

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

Videopodcastin tai elokuvaprojektin luominen

Videopodcastin luominen vastaa äänipodcastin luomista sillä poikkeuksella, että
videopodcast sisältää elokuvan tai videotiedoston, mutta ei kuvitusta. Voit tuoda
iMovie-projektin tai muun QuickTime-yhteensopivan videotiedoston, katsoa videota
samalla, kun lisäät äänen, ja lisätä ja muokata merkkejä. Kun olet valmis, voit lähettää
koko projektin iWebiin julkaistavaksi videopodcastina, lähettää sen iDVD:hen
poltettavaksi DVD:lle tai viedä sen QuickTime-elokuvana.

Videopodcast-projektin luominen

1

Valitse Arkisto > Uusi.

Uusi projekti -valintataulu avautuu.

2

Osoita Uusi projekti ja osoita sitten Elokuva.

3

Osoita Valitse.

Uusi tyhjä elokuvaprojekti avautuu GarageBand-ikkunaan.

Elokuva- tai videotiedoston tuominen

Voit tuoda iMovie-projektin tai muun videotiedoston mediaselaimesta. Mediaselaimen
avulla voit etsiä nopeasti iMovie-projekteja ja muita tietokoneesi Elokuvat-kansiossa
olevia videotiedostoja, samoin kuin muita mediatiedostoja. Lisätietoja iMovie-
projektien ja videotiedostojen etsimisestä ja tuomisesta mediaselaimella on kohdassa
”Mediatiedostojen tuominen mediaselaimen avulla” sivulla 104.

Kun tuot elokuvan projektiin, elokuva näkyy elokuvaraitana, joka alkaa projektin alusta.
Tuodun elokuvan paikkaa projektissa ei voida muuttaa.

Huomaa: Projekti voi sisältää vain yhden elokuva- tai videotiedoston. Jos tuot elokuva-
tiedoston projektiin, jossa on jo sellainen, näytölle avautuva valintataulu kysyy, haluatko
korvata olemassa olevan elokuvan uudella.

Elokuvan katseleminen

Kun tuot projektiin elokuvatiedoston, elokuvaraita näkyy aikajanan yläosassa ja siinä
näkyy elokuvatiedoston kehyksiä still-kuvina. Voit katsoa elokuvaa toistaessasi projektia.

Elokuvan tai videotiedoston katsominen:

1

Jos elokuvaraita ei näy, valitse Raita > Näytä elokuvaraita.

2

Osoita elokuvaraidan otsakkeessa esikatselupainiketta (suuri neliöpainike, jossa näkyy
elokuvan kehys).

Elokuvan esikatseluikkuna avautuu.

background image

Luku 9

Oppitunti 8: Podcastien luominen

111

3

Toista elokuva painamalla välilyöntinäppäintä.

4

Voit siirtyä toiseen elokuvan kohtaan siirtämällä osoittimen esikatseluikkunan päälle
ja vetämällä sitten näkyviin tulevaa liukusäädintä.

5

Voit muuttaa esikatseluikkunan kokoa vetämällä ikkunan oikeaa alakulmaa.

Elokuvan ääniraidalla työskentely

Jos elokuva sisältää ääniraidan, uusi oikean instrumentin raita nimeltään Elokuvaääni,
luodaan elokuvaraidan alapuolelle elokuvan ääneksi. Voit muokata Elokuvan ääniraita
aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa oikeaa instrumenttiraitaa: Voit mykistää raidan
tai asettaa sen sooloksi, säätää sen äänenvoimakkuustasoa ja panorointikohtaa ja lisätä
siihen tehosteita.

Huomaa: Jos mykistät Elokuvaääni-raidan, elokuvan ääntä ei sisällytetä mukaan, kun
lähetät elokuvan iDVD:hen tai iWebiin tai kun viet sen QuickTime-elokuvaksi.

Äänen lisääminen

Voit lisätä videopodcastiin kerronnan aivan samalla tavalla kuin mihin tahansa ääni-
podcastiin. Voit lisätä äänitiedotoja silmukkaselaimesta, myös musiikki- ja podcast-
äänisilmukoita. Voit myös äänittää oikeiden instrumenttien ja ohjelmistoinstrumenttien
raitoja aivan samalla tavalla kuin missä tahansa GarageBand-projektissa.

Lisätietoja on kohdassa ”Podcast-äänien lisääminen” sivulla 104, ”Mediatiedostojen
tuominen mediaselaimen avulla” sivulla 104, ja ”Musiikin lisääminen” sivulla 105.

Merkkien, otsikoiden ja verkko-osoitteiden lisääminen
videopodcastiin

Merkkien avulla vot helposti navigoida valmiin elokuvan eri osiin ja lisätä linkkejä
verkkosivuille. Voit lisätä merkkejä videopodcast-projektiin jsekä lisätä verkko-osoitteita
ja kappaleiden otsikoita aivan samalla tavalla kuin missä tahansa parannetussa
äänipodcastissa. Videopodcastiin ei kuitenkaan voida lisätä kuvitusta.

Lisätietoja on kohdassa ”Merkkien lisääminen ja muokkaaminen” sivulla 106, ”Verkko-
osoitteen lisääminen” sivulla 107, ja ”Kappaleen nimien lisääminen” sivulla 107.

Kun podcast on valmis, voit jakaa sen toisten kanssa usealla eri tavalla. Lisätietoja
podcastien jjakamisesta on seuravassa oppitunnissa, ”Oppitunti 9: Projektien jakaminen”.

background image

10

112

10