GarageBand - Oppitunti 5:Apple Loop -silmukoiden lisääminen

background image

Oppitunti 5: Apple Loop
-silmukoiden lisääminen

Apple Loop -silmukoiden avulla voit lisätä tausta- ja
rytmiraitoja projekteihisi. Voit myös lisätä Apple Loop
-silmukoita silmukkakirjastoon ja luoda omia Apple Loop
-silmukoita.

GarageBandin mukana on suuri kokoelma Apple Loop -silmukoita. Apple Loop
-silmukat ovat eri tyylilajeja, instrumentteja ja tunnelmia edustavia esiäänitettyjä
musiikkisäkeitä, joita voit lisätä omiin projekteihisi. Silmukat on äänitetty siten, että
niistä voidaan luoda saumattomasti toistuvia rytmisiä kuvioita, joita voidaan laajentaa
(eli silmukoida) siten, että ne täyttävät minkä tahansa osan aikajanalla. Apple Loop
-silmukoita GarageBand -projektissa käytettäessä paras puoli on, että eri sävellajeissa tai
tempoissa äänitettyjä silmukoita voidaan sekoittaa vapaasti, mutta ne kaikki toistetaan
projektin sävellajissa ja tempossa.

Suurin osa tämän päivän musiikista perustuu rytmisten kuvioiden toistoon (kutsutaan
myös ”rytmiksi” tai ”riffiksi”) varsinkin rumpu-, basso- ja muissa taustaosissa. Tehokas
tapa luoda rytmisiä projekteja on lisätä ensin silmukoita rumpuosiin ja sitten basso-
ja muihin rytmiosiin. Tämä mahdollistaa projektin rytmin määrittelyn ja projektin
perussovituksen luomisen erilaisista rytmiosista kokoamalla. Kun rytmiset perusosat
ovat kohdallaan, voit äänittää ääniä ja instrumentteja ja lisätä laulu-, soolo-
ja harmoniaosuudet.

Voit luoda projektin tunnelman nopeasti lisäämällä siihen Apple Loop -silmukoita.
Halutut kriteerit täyttävien silmukoiden etsiminen, esikuunteleminen ja lisääminen
aikajanalle on helppoaGarageBandissa.

Tällä oppitunnilla opit kuinka:

 etsitään ja esikuunnellaan silmukoita silmukkaselaimessa
 lisätään silmukoita aikajanalle
 lisätään silmukoita silmukkakirjastoon.
 luodaan omia Apple Loop -silmukoita

background image

72

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

Projektissa käytettävien silmukoiden etsiminen

GarageBandissa on silmukkaselain, joka mahdollistaa silmukoiden etsimisen
instrumentin, tyylilajin tai tunnelman perusteella. Voit myös etsiä silmukoita nimen
mukaan, rajata etsinnän tiettyyn sävelasteikkotyyppiin tai läheisiin sävellajeihin ja
merkitä suosikkejasi, jotta löydät ne nopeasti. Vaikka silmukkakokoelmasi kasvaisi
kuinka suureksi tahansa, silmukkaselaimen avulla voit löytää nopeasti mieleisesi
silmukat.

Jos silmukkkaselain ei ole näkyvissä, tuo se näkyviin, jotta voit etsiä silmukoita.

Silmukkaselaimen tuominen näkyviin:

m

Osoita Silmukkaselain-painiketta (painiketta, jossa on auki olevan silmän kuva).

Voit etsiä silmukoita joko painikenäkymässä tai palstanäkymässä (podcast-äänille
on myös erityinen näkymä, josta kerrotaan lisää kohdassa ”Oppitunti 8: Podcastien
luominen” sivulla 102). Painikenäkymässä voit etsiä hakusanoja vastaavia silmukoita
osoittamalla hakusanapainikkeita. Palstanäkymässä voit etsiä silmukoita valitsemalla
erilaisia kategorioita ja hakusanoja. Voit valita jommankumman näkymän silmukka-
selaimen vasemmassa yläkulmassa olevilla näkymäpainikkeilla ja vaihtaa vapaasti
näkymien välillä.

Painike- tai palstanäkymän valitseminen:

m

Tuo palstanäkymä näkyviin osoittamalla vasemmanpuoleista painiketta (merkitty
palstasymboleilla) tai tuo painikenäkymä näkyviin osoittamalla keskimmäistä painiketta
(merkitty nuottisymboleilla). Oikeanpuoleisella painikkeella saadaan näkyviin podcast-
ääninäkymä, katso ”Oppitunti 8: Podcastien luominen” sivulla 102.

background image

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

73

Silmukoiden etsiminen painikenäkymässä

Painikenäkymässä näkyy erilaisia hakusanapainikkeita. Osoittamalla jotain hakusana-
painiketta näet vastaavat silmukat oikealla olevassa hakutulosluettelossa. Voit rajata
tuloksia osoittamalla useita painikkeita.

Silmukoiden etsiminen painikenäkymässä:

1

Osoita silmukkaselaimen vasemmassa yläkulmassa olevaa nuoteilla merkittyä
painiketta, kun haluat siirtyä painikenäkymään.

2

Osoittamalla hakusanapainiketta näet vastaavat silmukat hakutulosluettelossa.
Hakutulosluettelon palstat näyttävät silmukan tyypin, nimen, tempon, sävellajin
ja iskujen määrän.

3

Rajaa tuloksia osoittamalla useita hakusanapainikkeita. Tämä rajaa silmukat kaikkia
valittuja hakusanoja vastaaviksi.

4

Kun haluat lopettaa haun, poista kaikkien valittujen hakusanojen valinta osoittamalla
Palauta-painiketta. Voit myös poistaa yksittäisten hakusanojen valinnan osoittamalla
niitä.

Kun osoitat hakusanaa, yhteensopimattomat hakusanat (joilla ei ole silmukoita valitun
hakusanan kanssa) näkyvät himmennettyinä.

Etsi nyt rumpusilmukoita painikenäkymässä osoittamalla Kaikki rummut -hakusana-
painiketta. Rullaa luetteloa läpi, kun haluat nähdä kaikki hakua vastaavat silmukat.
Huomaa, että vastaavien silmukoiden lukumäärä näkyy hakukentän vieressä.

Vastaavat silmukat

näkyvät

hakutulosluettelossa.

Osoita

hakusanapainiketta.

background image

74

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

Silmukoiden etsiminen palstanäkymässä

Palstanäkymässä vasemmalla palstalla olevan hakusanatyypin osoitus tuo näkyviin
hakusanatyypin kategoriat keskimmäisellä palstalla. Kategorian osoitus näyttää
kyseisen kategorian hakusanat oikealla palstalla. Hakusanan osoitus näyttää vastaavat
silmukat hakutulosluettelossa. Voit laajentaa tuloksia osoittamalla useita hakusanoja.

Silmukoiden etsiminen palstanäkymässä:

1

Osoita silmukkaselaimen vasemmassa yläkulmassa olevaa palstapainiketta, kun haluat
siirtyä palstanäkymään.

2

Osoita hakusanatyyppiä vasemmalla palstalla.

3

Osoita kategoriaa keskimmäisellä palstalla.

4

Tuo hakua vastaavat silmukat näkyviin hakutulosluettelossa osoittamalla jotain
oikeanpuoleisen palstan hakusanoista.

Etsi nyt bassosilmukoita palstanäkymässä valitsemalla ensin Instrumentin mukaan,
sitten Basso-kategorian ja lopuksi hakusanan Svengaava.

Kun etsit silmukoita painike- tai palstanäkymässä, vastaavien silmukoiden
kokonaismäärä näkyy hakukentän vieressä silmukkaselaimen alaosassa.

Valitse hakusanoja

palstoista edeten

vasemmalta oikealle.

Vastaavat silmukat

näkyvät

hakutulosluettelossa.

background image

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

75

Silmukoiden esikuuntelu

Kun löydät hakukriteereitäsi vastaavia silmukoita, voit esikuunnella niitä silmukka-
selaimessa päättäksesi, mikä silmukka kuulostaa parhaalta projektissasi. Voit esi-
kuunnella silmukkaa yksin (soolona) tai yhdessä projektin kanssa.

Silmukan esikuuntelu:

m

Osoita silmukkaa hakutulosluettelossa. Keskeytä esikuuntelu osoittamalla silmukkaa
uudelleen tai osoittamalla toista silmukkaa esikuunnellaksesi sitä.

Voit esikuunnella silmukan yhdessä projektiin jo lisäämäsi materiaalin kanssa osoitta-
malla toistopainiketta ennen silmukan osoittamista. Kun esikuuntelet silmukkaa projek-
tin kanssa, GarageBand sovittaa silmukan tempon ja sävellajin projektin tempoon ja
sävellajiin ja synkronoi silmukan projektin kanssa, jolloin se toistuu projektin tahdissa.
Sinun on ehkä odotettava muutama sekunti, että silmukan toisto alkaa.

Kun esikuuntelet silmukkaa, voit hallita silmukan äänenvoimakkuutta silmukkaselaimen
äänenvoimakkuuden liukusäätimen avulla.

Esikuunneltavan silmukan äänenvoimakkuuden säätäminen:

m

Vedä silmukkaselaimen äänenvoimakkuuden säädintä vasemmalle, kun haluat
vähentää silmukan äänenvoimakkuutta, tai oikealle, kun haluat lisätä silmukan
äänenvoimakkuutta.

Jos säädät silmukan äänenvoimakkuutta silmukkaselaimessa ja lisäät sitten silmukan
projektiin vetämällä sen aikajanan tyhjään osaan, silmukkaa varten luodun raidan
äänenvoimakkuus asetetaan silmukan esikuunteluvoimakkuuteen.

Yritä nyt esikuunnella aiemmin löytämiäsi silmukoita löytääksesi mieleisesi.

Silmukkahakujen tarkentaminen

Voit tarkentaa hakujasi silmukkaselaimessa useilla eri tavoilla. Voit:

 etsiä silmukoita nimellä
 katsella vain tietyn Jam Packin tai kansion silmukoita
 tuoda näkyviin vain tietyn asteikkotyypin silmukoita
 katsella vain silmukoita, joiden sävellaji on lähellä projektin sävellajia
 merkitä suosikeiksi silmukoita, jotka haluat löytää nopeasti

Säädä silmukan äänenvoimakkuutta vetämällä
äänenvoimakkuuden liukusäädintä.

background image

76

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

Etsiminen nimellä

Hakukentän avulla löydät nopeasti silmukoita nimen perusteella. Tämä helpottaa tietyn
yksittäisen silmukan tai toisiinsa yhteydessä olevien silmukoiden ryhmän etsintää.

Silmukoiden etsiminen nimellä:

m

Kirjoita etsittävä nimi hakukenttään ja paina sitten rivinvaihtonäppäintä. Silmukat,
joiden tiedostonimeen sisältyy kirjoittamasi teksti, tulevat näkyviin tulosluetteloon.

Yritä rajata aiemmin etsimäsi rumpusilmukat kirjoittamalla hakukenttään ”akustinen”,
”club” tai ”funk”. Voit kokeilla hakea myös kirjoittamalla muita sanoja.

Tietyn Jam Packin tai kansion silmukoiden katseleminen

Jos olet asentanut tietokoneeseesi yhden tai useamman GarageBandin Jam Packin,
silmukkakirjastosi saattaa sisältää useita tuhansia silmukoita. Jotta silmukoiden etsi-
minen olisi helpompaa, voit valita silmukkaselaimessa näkymään tietyn Jam Packin
silmukat tai GarageBandin mukana tulleet silmukat. Jos olet luonut omia silmukoita tai
lisännyt silmukoita jostain toisesta lähteestä, voit valita silmukkaselaimessa näkymään
vain kyseiset silmukat.

Kuinka katsella tietyn Jam Packin tai kansion silmukoita:

m

Valitse haluamasi silmukat sisältävä Jam Pack tai kansio Silmukkakirjasto-ponnahdus-
valikosta, joka sijaitsee silmukkaselaimen yläosassa Silmukat-sanan vieressä.

Etsiminen asteikkotyypin mukaan

Useimmat silmukat (rumpusilmukoita lukuun ottamatta) on tallennettu käyttäen tiettyä
sävelasteikkoa. Yleensä sovitettaessa useita silmukoita toistumaan yhdessä halutaan
käyttää saman sävelasteikon omaavia silmukoita. Voit rajata hakutulosluettelossa
näkyvät silmukat vain duuri- tai molliasteikkoa käyttäviin, ei kumpaakaan asteikkoa
käyttäviin tai kumpaankin asteikkoon sopiviin.

Osoittamalla tähän näet
silmukkakirjasto-ponnahdusvalikon.

Valitse sävelajityyppi
tästä valikosta.

background image

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

77

Vain tietyn tyyppisen sävelasteikon silmukoiden tuominen näkyviin:

m

Valitse sävelasteikko Asteikko-ponnahdusvalikosta.

Yritä rajata aiemmin etsimäsi bassosilmukat vain sellaisiin, jotka käyttävät duuriasteikkoa.

Hakujen rajoittaminen lähellä oleviin sävellajeihin

Melodia- ja harmoniainstrumenttien silmukat on tallennettu tietyssä sävellajissa. Kun
lisäät silmukan projektiin, GarageBand sovittaa silmukan sävellajin projektin sävellajiin.
Mitä lähempänä silmukan alkuperäinen sävellaji on projektin sävellajia, sitä luonnolli-
semmalta silmukka kuulostaa, kun se transponoidaan projektin sävellajiin. Kun silmukka
transponoidaan useiden puolisävelaskelien verran, tulos saattaa joskus kuulostaa
luonnottomalta tai vääristyneeltä.

Vain lähellä projektin sävellajia olevien silmukoiden katseleminen:

1

Valitse GarageBand > Asetukset ja osoita sitten Silmukat.

2

Valitse Silmukat-osiossa Suodata paremmat tulokset -valintaneliö.

Huomaa: Suodata paremmat tulokset -valintaneliö on oletusarvoisesti valittuna.
Jos haluat nähdä kauempana projektin sävellajista olevat silmukat, poista valinta.

Voit käyttää useita erilaisia hakukeinoja tietyntyyppisten silmukoiden etsimiseen.
Voit esimerkiksi käyttää hakusanoja Asteikko-ponnahdusvalikon tai hakukentän kanssa,
kun haluat löytää duuriasteikkoa käyttävät bassosilmukat tai sellaiset perkussiosilmukat,
joiden tiedostonimessä on ”latin”.

Silmukoiden merkitseminen suosikeiksi

Voit merkitä suosikeiksi silmukoita, joita haluat käyttää usein, ja löydät suosikkisi
nopeasti silmukkaselaimesta.

Silmukan merkitseminen suosikiksi:

m

Osoita tulosluettelossa silmukan valintaneliötä Suosikki-palstassa.

Sinun on ehkä rullattava tulosluetteloa nähdäksesi Suosikki-palstan.

Suosikkien katsominen:

m

Osoita painike- tai palstanäkymässä Suosikit.

Suosikkisi tulevat näkyviin tulosluetteloon.

background image

78

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

Silmukoiden lisääminen aikajanalle

Kun löydät silmukan, jota haluat käyttää, lisää se projektiin aikajanalle vetämällä.

Silmukan lisääminen aikajanalle:

m

Vedä silmukka silmukkaselaimesta aikajanan tyhjään osaan, jossa ei ole raitaa. Syntyy
sopivaa tyyppiä oleva raita, ja silmukka lisätään uuteen raitaan.

Apple Loop -silmukoita on kahta tyyppiä aivan kuten raitojakin: oikeiden instrumenttien
silmukoita ja ohjelmistoinstrumenttisilmukoita. Oikeiden instrumenttien silmukat ovat
äänitteitä ja ohjelmistoinstrumenttisilmukat sisältävät tietoa soittamistasi nuoteista, mutta
Mac mallintaa ne reaaliajassa. Silmukkaselaimessa oikeiden instrumenttien silmukat on
merkitty sinisellä aaltomuotosymbolilla ja ohjelmistoinstrumenttisilmukat vihreällä
nuottisymbolilla.

Huomaa: Voit myös lisätä silmukan aikajanalle vetämällä sen saman tyypin raitaan
(oikean instrumentin raitaan tai ohjelmistoinstrumenttiraitaan). Jos vedät ohjelmisto-
instrumentin silmukan ohjelmistoinstrumenttiraitaan, näkyviin tulee valintataulu, jossa
kysytään, mitä instrumenttia haluat käyttää.

Voit myös muuntaa ohjelmistoinstrumenttisilmukan oikean instrumentin silmukaksi,
kun vedät sen aikajanalle. Oikean instrumentin silmukan toistoon tarvitaan vähemmän
prosessointitehoa, minkä ansiosta voit käyttää projektissasi useampia raitoja ja
tehosteita, varsinkin useita silmukoita sisältävissä projekteissa.

Ohjelmistoinstrumenttisilmukan muunto oikean instrumentin silmukaksi:

m

Vedä silmukka silmukkaselaimesta aikajanalle pitäen Optio-näppäintä painettuna.

Ohjelmistoinstrumenttisilmukan Optio-vetäminen muuntaa sen oletusarvoisesti oikean
instrumentin silmukaksi. Voit muuttaa oletusta siten, että vetämällä ohjelmistoinstru-
menttisilmukka muuntuu oikean instrumentin silmukaksi ja Optio-vetämällä ei.

Ohjelmistoinstrumenttisilmukoiden muuntamisen oletusarvoisen
toimintatavan vaihtaminen:

1

Valitse GarageBand > Asetukset.

2

Osoita Silmukat.

3

Valitse Silmukat-osiossa Muunna oikeaksi instrumentiksi -valintaneliö.

Luo uusi raita silmukkaa
varten vetämällä silmukka
aikajanan tyhjään kohtaan.

background image

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

79

Kun lisäät silmukan projektiin, silmukkaa varten luodaan alue aikajanalle. Alueet tulevat
näkyviin värillisinä suorakulmioina projektin raidoille. Alueeseen tekemäsi muokkaukset
eivät muuta alkuperäistä silmukkaa, joten voit aina palata alkuperäiseen silmukka-
ääneen tai käyttää sitä toisessa projektissa.

Yritä nyt lisätä aiemmin löytämäsi rumpu- ja bassosilmukat aikajanalle.

Samaan perheeseen kuuluvien Apple Loop -silmukoiden
vaihtaminen

Jotkin Apple Loop -silmukat kuuluvat keskenään samaan sarjaan eli perheeseen.
Samaan sarjaan kuuluvilla silmukoilla on kaikilla sama nimi, mutta nimen lopussa on
yksilöivä numerotunnus. (Esim. silmukat Classic Rock Guitar 01 ja Classic Rock Guitar 02
kuuluvat samaan perheeseen.) Kun lisäät aikajanalle perheeseen kuuluvan silmukan,
silmukan vasemmassa yläkulmassa näkyy nuolipari. Voit vaihtaa silmukan mihin
tahansa saman perheen silmukkaan.

Apple Loop -silmukan vaihtaminen toiseen saman perheen silmukkaan:

1

Osoita silmukan vasemmassa yläkulmassa olevia nuolia.

Näkyviin tulee valikko, jossa näkyvät kaikki saman perheen silmukat.

2

Valitse haluamasi silmukka valikosta.

Silmukoiden lisääminen silmukkakirjastoon

Kun asennat GarageBandin, ohjelman silmukat asentuvat Apple Loop -kirjastoon.
Kun lisäät silmukoita, ne asentuvat silmukkakirjastoon ja näkyvät silmukkaselaimessa.

Kun haluat lisätä Apple Loop -silmukoita silmukkakirjastoon:

m

Vedä silmukat tai silmukat sisältävä kansio silmukkaselaimen päälle. Silmukat lisätään
Apple Loop -kirjastoon ja ne ovat heti valmiina käytettäviksi projekteissa.

Jos lisäät eri kovalevylla tai levyosiolla olevia silmukoita, sinulta kysytään, haluatko
kopioida ne silmukkakirjastoon vai indeksoida ne nykyiseen sijaintiinsa. Jos lisäät
silmukoita työpöydältä, sinulta kysytään, haluatko siirtää ne vai indeksoida ne
nykyiseen sijaintiinsa.

Jos lisäät CD- tai DVD-levyllä olevia silmukoita, GarageBand kopioi ne silmukkakirjastoon.

background image

80

Luku 7

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

Omien Apple Loop -silmukoiden luominen

Voit tallentaa äänityksesi Apple Loop -silmukoina. Kun tallennat alueen Apple Loop
-silmukkana, se lisätään silmukkakirjastoon ja se näkyy silmukkaselaimessa, joten voit
käyttää sitä muissa projekteissa. Äänitetyistä alueista luodut Apple Loop -silmukat
mukautuvat projektin tempoon ja sävellajiin aivan kuten GarageBandiin sisältyvät
Apple Loop -silmukat.

Kun haluat tallentaa alueen Apple Loop -silmukkana:

1

Valitse alue aikajanalla.

2

Valitse Muokkaa > Lisää silmukkakirjastoon tai vedä alue silmukkaselaimen ylle.

3

Kirjoita silmukan nimi Lisää silmukka -valintatauluun.

4

Valitse ponnahdusvalikoista asteikko ja laji.

5

Valitse luettelosta instrumenttikategoria ja instrumenttinimi.

6

Osoita sopivia tunnelmapainikkeita hakujen helpottamiseksi.

7

Osoita Luo.

background image

7

81

7