GarageBand - Näppäinoikotiet

background image

Näppäinoikotiet

Toiminto

Oikotie

Navigointi/toistopaikan siirtäminen

Toisto/tauko

Välilyönti

Siirry alkuun

Koti (Home) tai Z

Siirry loppuun

End tai Optio (

z

)-Z

Siirry taaksepäin (määrä riippuu zoomaustasosta)

Nuoli vasemmalle

Siirry eteenpäin (määrä riippuu zoomaustasosta)

Nuoli oikealle

Siirry taaksepäin suuremmin askelin

Optio (

z

)-Nuoli vasemmalle

Siirry eteenpäin suuremmin askelin

Optio (

z

)-Nuoli oikealle

Siirry taaksepäin aikajanassa näkyvän osuuden verran

Page Up

Siirry eteenpäin aikajanassa näkyvän osuuden verran

Page Down

Zoomaa kauemmas

Ctrl-Nuoli vasemmalle

Zoomaa lähemmäs

Ctrl-Nuoli oikealle

Raidat

Luo uusi raita

Komento-Optio (

z

)-N

Monista raita

Komento-D

Poista valittu raita

Komento-Delete

Valitse seuraava ylempänä oleva raita

Nuoli ylös

Valitse seuraava alempana oleva raita

Nuoli alas

Mykistä valittu raita/poista valitun raidan mykistys

M

Kuuntele valittua raitaa soolona/Poista valitun raidan kuuntelu
soolona

S

Näytä/kätke raidan automaatiokäyrä

A

Lukitse raita

L

Näytä/kätke sovitusraita

Komento-Vaihto-A

Näytä/kätke master-raita

Komento-B

Näytä/kätke podcast-raita

Komento-Vaihto-B

Näytä/kätke elokuvaraita

Komento-Optio (

z

)-B

Aseta vaimennus päälle/pois päältä

Komento-Vaihto-R

background image

Liite A

Näppäinoikotiet

117

Raidan tiedot -osio

Näytä/kätke Raidan tiedot

Komento-I

Valitse seuraava ylempi kategoria tai instrumentti

Nuoli ylös (kun Raidan tiedot
-osio on avoinna ja kategoria tai
instrumentti on valittuna)

Valitse seuraava alempi kategoria tai instrumentti

Nuoli alas (kun Raidan tiedot
-osio on avoinna ja kategoria tai
instrumentti on valittuna)

Siirry instrumenttipalstalta kategoriapalstalle

Nuoli vasemmalle (kun Raidan
tiedot -osio on avoinna ja jokin
instrumentti on valittuna)

Siirry kategoriapalstalta instrumenttipalstalle

Nuoli oikealle (kun Raidan tiedot
-osio on avoinna ja jokin
kategoria on valittuna)

Soitonopettelu

Automaattinen nuotinnusnäkymä

1 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä sointujen nimet

2 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä sointuruudukot (kitara) / Näytä vain vasen käsi (piano)

3 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä tabulatuuri (kitara) / Näytä vain oikea käsi (piano)

4 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä tabulatuuri ja vakionuotit (kitara) / Näytä molemmat kädet
(piano)

5 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä nuotit ja animoitu instrumentti

8 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä vain animoitu instrumentti

9 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Näytä vain nuotit

0 (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Yksinkertainen näkymä (vain piano-oppitunti)

E (Opi soittamaan -oppitunnilla)

Sovittaminen ja muokkaaminen

Peru

Komento-Z

Tee sittenkin

Komento-Vaihto-Z

Leikkaa

Komento-X

Kopioi

Komento-C

Sijoita

Komento-V

Poista

Delete

Valitse kaikki

Komento-A

Jaa alue

Komento-T

Yhdistä valitut alueet

Komento-J

Kohdista ruudukkoon

Komento-G

Näytä/kätke tasausohjaimet

Komento-Vaihto-G

Poista sovitusalue aikajanoineen ja sulje

Komento-Optio (

z

)-Delete

Lukitse automaatiokäyrät alueisiin

Komento-Optio (

z

)-A

Toiminto

Oikotie

background image

118

Liite A

Näppäinoikotiet

Äänitys

Aloita/lopeta äänitys

R

Aseta tallennusalue päälle/pois päältä

C

Aseta metronomi päälle/pois päältä

Komento-U

Aseta sisäänlaskenta päälle/pois

Komento-Vaihto-U

Partituuri-näkymä

Siirrä valitut nuotit edelliseen ruudukon kohtaan

Nuoli vasemmalle

Siirrä valitut nuotit seuraavaan ruudukon kohtaan

Nuoli oikealle

Siirrä valittuja nuotteja takaisin yhden tahdin verran

Vaihto-Nuoli vasemmalle

Siirrä valittuja nuotteja eteenpäin yhden tahdin verran

Vaihto-Nuoli oikealle

Transponoi valittuja nuotteja ylöspäin puolisävelaskelen verran

Nuoli ylös

Transponoi valittuja nuotteja alaspäin puolisävelaskelen verran

Nuoli alas

Transponoi valittuja nuotteja ylöspäin oktaavin verran

Vaihto-Nuoli ylös

Transponoi valittuja nuotteja alaspäin oktaavin verran

Vaihto-Nuoli alas

Master-äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää master-äänenvoimakkuutta

Komento-Nuoli ylös

Vähennä master-äänenvoimakkuutta

Komento-Nuoli alas

Ikkunoiden ja editoreiden katselu

Näytä Raidan tiedot -osio

Komento-I

Näytä silmukkaselain

Komento-L

Näytä mediaselain

Komento-R

Näytä editori

Komento-E

Näytä viritin LCD-näytössä

Komento-F (kun oikean
instrumentin raita on valittuna)

Näytä soinnut LCD-näytössä

Komento-F (kun
ohjelmistoinstrumentin raita on
valittuna)

Näytä aika LCD-näytössä

Komento-Vaihto-F

Näytä tahdit LCD-näytössä

Komento-Optio (

z

)-F

Näytä tempo LCD-näytössä

Komento-Ctrl-F

Näytä näytöllä näkyvä koskettimisto

Komento-K

Näytä Sävelnäppäily-ikkuna

Komento-Vaihto-K

Arkisto-valikon toiminnot

Uusi

Komento-N

Avaa

Komento-O

Sulje

Komento-W

Tallenna

Komento-S

Toiminto

Oikotie

background image

Liite A

Näppäinoikotiet

119

Tallenna nimellä

Komento-Vaihto-S

Ohjelmavalikon toiminnot

Näytä GarageBand-asetukset

Komento-pilkku (,)

Kätke GarageBand

Komento-H

Kätke muut ohjelmat

Komento-Optio (

z

)-H

Lopeta GarageBand

Komento-Q

Ohjevalikon toiminnot

GarageBand-ohjeet

Komento-kysymysmerkki (?)

Toiminto

Oikotie

background image

120

Liit

e

B

B