GarageBand ohje

background image

GarageBand ’09

Käyttöönotto

Sisältää GarageBand -ikkunan esittelyn ja
vaihe vaiheelta etenevät oppitunnit musiikin
ja podcastien luomiseksi GarageBandilla.

background image

2

1

Sisältö

Luku 1

6

Tervetuloa GarageBandiin

6

Mitä kaikkea voit oppia

7

Esivalmistelut

7

Mitä tarvitset päästäksesi alkuun

7

Mistä voit etsiä ohjeita

8

Lisätietoja

Luku 2

9

GarageBandin yleiskuva

10

GarageBand-ikkuna

12

Aikajana

14

Editori

14

Oikeiden instrumenttien raidat

15

Ohjelmistoinstrumenttien raidat – pianorullanäkymä

16

Ohjelmistoinstrumenttien raidat – partituurinäkymä

17

Podcastien ja elokuvaprojektien merkkinäkymä

18

Silmukkaselain

18

Painikenäkymä

20

Palstanäkymä

22

Raidan tiedot -osio

22

Oikeiden instrumenttien ja ohjelmistoinstrumenttien raidat

24

Sähkökitararaita

26

Master-raita

28

Mediaselain

Luku 3

29

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

29

Uuden projektin luominen

31

Projektin toistaminen

31

Siirtosäätimien käyttäminen

32

Toistopaikan siirtäminen

32

LCD-näytön käyttäminen

32

Aikayksiköiden vaihtaminen

32

Toistopaikan siirtäminen LCD-näytössä

33

Projektin tempon, sävellajin ja tahtilajin muuttaminen

background image

Sisältö

3

34

Projektin tallentaminen

35

Magic GarageBand -projektin luominen

36

Eri instrumenttien valitseminen Magic GarageBandissa

36

Instrumenttien sekoittaminen Magic GarageBandissa

36

Instrumenttien miksaaminen Magic GarageBandissa

37

Oman instrumentin soittaminen ja äänittäminen Magic GarageBandissa

Luku 4

40

Oppitunti 2: Kitaran ja pianon soiton opetteleminen

41

Opi soittamaan -oppitunnin avaaminen

41

Osioiden ja aliosioiden valitseminen

42

Oppitunnin toistaminen

43

Instrumentin soittaminen oppitunnilla

44

Oppitunnin nopeuden muuttaminen

44

Instrumentin äänittäminen oppitunnilla

45

Oppitunnin miksauksen muuttaminen

47

Oppitunti-ikkunan muokkaaminen

47

Kitaraoppitunnin muokkaaminen

47

Piano-oppitunnin muokkaaminen

48

Opi soittamaan -oppitunnin avaaminen GarageBandissa

48

Opi soittamaan -lisäoppituntien hankkiminen

Luku 5

49

Oppitunti 3: Laulun ja instrumenttien äänittäminen

49

Oikean instrumentin raidan lisääminen

51

Perusraidan lisääminen

51

Sähkökitararaidan lisääminen

52

Äänittämiseen valmistautuminen

53

Oikean instrumentin äänittäminen

54

Useiden otosten äänittäminen tallennusalueen avulla

56

Äänittäminen useille raidoille samanaikaisesti

57

Kitaran virittäminen GarageBandissa

Luku 6

58

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

60

Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen Sävelnäppäilyn avulla

61

Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen näytöllä näkyvän koskettimiston avulla

62

Ohjelmistoinstrumentin äänitykseen valmistautuminen

62

Ohjelmistoinstrumentin äänittäminen

63

Ohjelmistoinstrumenttiäänitysten yhdistäminen

64

Nuottien ja sointujen nimien näyttäminen soiton aikana

64

Työskenteleminen partituurinäkymässä

64

Tietoja partituurinäkymästä

67

Nuottien muokkaaminen partituurinäkymässä

69

Nuottiavaimen vaihtaminen

70

Nuotinnuksen tulostaminen

background image

4

Sisältö

Luku 7

71

Oppitunti 5: Apple Loop -silmukoiden lisääminen

72

Projektissa käytettävien silmukoiden etsiminen

73

Silmukoiden etsiminen painikenäkymässä

74

Silmukoiden etsiminen palstanäkymässä

75

Silmukoiden esikuuntelu

75

Silmukkahakujen tarkentaminen

76

Etsiminen nimellä

76

Tietyn Jam Packin tai kansion silmukoiden katseleminen

76

Etsiminen asteikkotyypin mukaan

77

Hakujen rajoittaminen lähellä oleviin sävellajeihin

77

Silmukoiden merkitseminen suosikeiksi

78

Silmukoiden lisääminen aikajanalle

79

Samaan perheeseen kuuluvien Apple Loop -silmukoiden vaihtaminen

79

Silmukoiden lisääminen silmukkakirjastoon

80

Omien Apple Loop -silmukoiden luominen

Luku 7

81

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

82

Sovituksen perusteet

82

Alueiden valitseminen

83

Alueiden siirtäminen

84

Alueiden koon muuttaminen

84

Alueiden silmukointi

85

Alueiden jakaminen ja yhdistäminen

85

Projektin sovituksen muuttaminen nopeasti

87

Äänitteiden muokkaaminen editorissa

88

Alueiden nimeäminen uudelleen

88

Alueiden transponointi

89

Oikean instrumentin raidan ajoituksen parantaminen

89

Ohjelmistoinstrumenttiraidan ajoituksen parantaminen

90

Oikean instrumentin raidan virityksen parantaminen

91

Oikeiden instrumenttien alueiden asettaminen noudattamaan niiden alkuperäistä
tempoa ja sävelkorkeutta

91

Ääni- ja MIDI-tiedostojen tuominen

Luku 8

92

Oppitunti 7: Miksaaminen ja tehosteiden lisääminen

92

Mitä miksaaminen on?

93

Miksaamisen perusteet

93

Kappaleen raitojen äänenvoimakkuustasojen asettaminen

93

Raidan panorointikohtien asettaminen

94

Master-voimakkuuden asettaminen

94

Uloshäivytyksen lisääminen

95

Tehosteiden käyttäminen GarageBandissa

95

Tehosteiden tyyppejä

background image

Sisältö

5

96

Tehosteiden lisääminen raitaan

97

Tehosteiden ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

98

Tehosteen esiasetuksen valitseminen

98

Tehosteiden esiastusten luominen ja tallentaminen

100

Miksauksen automatisointi

Luku 9

102

Oppitunti 8: Podcastien luominen

102

Podcast-tyyppejä

103

Äänipodcastin luominen

103

Podcast-projektin luominen

103

Kerronnan ja dialogin äänittäminen

104

Podcast-äänien lisääminen

104

Mediatiedostojen tuominen mediaselaimen avulla

105

Musiikin lisääminen

106

Merkkien lisääminen ja muokkaaminen

107

Merkkialueen kuvien lisääminen

107

Verkko-osoitteen lisääminen

107

Kappaleen nimien lisääminen

108

Merkkien poistaminen

108

Jakson kuvien lisääminen

108

Kuvien muokkaaminen

108

Jakson tietojen muokkaaminen

109

Taustaraitojen vaimentaminen

110

Videopodcastin tai elokuvaprojektin luominen

110

Videopodcast-projektin luominen

110

Elokuva- tai videotiedoston tuominen

110

Elokuvan katseleminen

111

Elokuvan ääniraidalla työskentely

111

Äänen lisääminen

111

Merkkien, otsikoiden ja verkko-osoitteiden lisääminen videopodcastiin

Luku 10

112

Oppitunti 9: Projektien jakaminen

112

Musiikkiprojektien jakaminen

113

Podcastien jakaminen

114

Videopodcastien jakaminen

115

Projektien vieminen optimaalisella äänenvoimakkuudella

Liite A

116

Näppäinoikotiet

Liite B

120

Musiikkilaitteen liittäminen tietokoneeseen

120

Mikrofonin tai musiikki-instrumentin liittäminen

121

Koskettimiston liittäminen tietokoneeseen

121

Muiden musiikkilaitteiden liittäminen

background image

1

6

1