GarageBand - Tastaturgenveje

background image

Tastaturgenveje

Handling

Genvej

Navigation/flytte afspilningsmærket

Afspil/pause

Mellemrumstast

Gå til begyndelsen

Home eller Z

Gå til slutningen

End eller Alternativ (

z

)-Z

Flyt tilbage (mængden afhænger af zoomniveauet)

Venstrepil

Flyt frem (mængden afhænger af zoomniveauet)

Højrepil

Flyt tilbage i større intervaller

Alternativ (

z

)-venstrepil

Flyt frem i større intervaller

Alternativ (

z

)-højrepil

Flyt tilbage med tidslinjens synlige bredde

Page Up

Flyt frem med tidslinjens synlige bredde

Page Down

Zoome ud

Ctrl-venstrepil

Zoome ind

Ctrl-højrepil

Spor

Opret nyt spor

Kommando-Alternativ (

z

)-N

Dubler spor

Kommando-D

Slet valgt spor

Kommando-Slettetast

Vælg næste spor opad

Pil op

Vælg næste spor nedad

Pil ned

Slå lyd fra/til på valgt spor

M

Slå solo til/fra for valgt spor

S

Vis/skjul automationskurve til spor

A

Lås spor

L

Vis/skjul spor med arrangement

Kommando-Skift-A

Vis/skjul masterspor

Kommando-B

Vis/skjul podcastspor

Kommando-Skift-B

Vis/skjul filmspor

Kommando-Alternativ (

z

)-B

Slå dæmpning til/fra

Kommando-Skift-R

background image

118

Appendiks A

Tastaturgenveje

Infovindue

Vis/skjul info om spor

Kommando-I

Vælg næste kategori eller instrument opad

Pil op (når infovinduet er åbent,
og en kategori eller et
instrument er valgt)

Vælg næste kategori eller instrument nedad

Pil ned (når infovinduet er
åbent, og en kategori eller et
instrument er valgt)

Flyt fra instrumentkolonne til kategorikolonne

Venstrepil (når infovinduet er
åbent, og et instrument er valgt)

Flyt fra kategorikolonne til instrumentkolonne

Højrepil (når infovinduet er
åbent, og en kategori er valgt)

Lære at spille

Automatisk notationsoversigt

1 (i en Lær at spille-lektion)

Vis navne på akkorder

2 (i en Lær at spille-lektion)

Vis akkordnet (guitar)/Vis kun venstre hånd (klaver)

3 (i en Lær at spille-lektion)

Vis becifringer (guitar)/Vis kun højre hånd (klaver)

4 (i en Lær at spille-lektion)

Vis becifringer og standardnotation (guitar)/
Vis begge hænder (klaver)

5 (i en Lær at spille-lektion)

Vis noder og animeret instrument

8 (i en Lær at spille-lektion)

Vis kun animeret instrument

9 (i en Lær at spille-lektion)

Vis kun notation

0 (i en Lær at spille-lektion)

Nem oversigt (kun klaverlektioner)

E (i en Lær at spille-lektion)

Arrangere og redigere

Fortryd

Kommando-Z

Gentag

Kommando-Skift-Z

Klip

Kommando-X

Kopier

Kommando-C

Sæt ind

Kommando-V

Slet

Slet

Vælg alt

Kommando-A

Opdel område

Kommando-T

Sæt valgte områder sammen

Kommando-J

Ret ind til net

Kommando-G

Vis/skjul justeringslinjer

Kommando-Skift-G

Slet arrangementområde med tidslinjens indhold, og luk

Kommando-Alternativ (

z

)-Slet

Lås automationskurver til områder

Kommando-Alternativ (

z

)-A

Handling

Genvej

background image

Appendiks A

Tastaturgenveje

119

Optage

Start/stop optagelse

R

Slå cyklusområde til/fra

C

Slå metronom til/fra

Kommando-U

Slå nedtælling til/fra

Kommando-Skift-U

Partituroversigt

Flyt valgte noder til forrige position i nettet

Venstrepil

Flyt valgte noder til næste position i nettet

Højrepil

Flyt valgte noder en takt tilbage

Skift-venstrepil

Flyt valgte noder en takt frem

Skift-højrepil

Transponer valgte noder en halv tone op

Pil op

Transponer valgte noder en halv tone ned

Pil ned

Transponer valgte noder en oktav op

Skift-pil op

Transponer valgte noder en oktav ned

Skift-pil ned

Justere masterlydstyrke

Skru op for masterlydstyrke

Kommando-pil op

Skru ned for masterlydstyrke

Kommando-pil ned

Vise vinduer og redigeringsmuligheder

Vis infovindue

Kommando-I

Vis sløjfebrowser

Kommando-L

Vis mediebrowser

Kommando-R

Vis redigeringsvindue

Kommando-E

Vis stemmeværktøj på LCD

Kommando-F (når et spor med
et rigtigt instrument er valgt)

Vis akkorder på LCD

Kommando-F (når et spor med
et softwareinstrument er valgt)

Vis tid på LCD

Kommando-Skift-F

Vis takter på LCD

Kommando-Alternativ (

z

)-F

Vis tempo på LCD

Kommando-ctrl-F

Vis klaviatur på skærmen

Kommando-K

Vis vinduet Nodetastatur

Kommando-Skift-K

Kommandoer på Arkivmenuen

Ny

Kommando-N

Åbn

Kommando-O

Luk

Kommando-W

Arkiver

Kommando-S

Handling

Genvej

background image

120

Appendiks A

Tastaturgenveje

Arkiver som

Kommando-Skift-S

Kommandoer på programmenuen

Vis GarageBand-indstillinger

Kommando-komma (,)

Skjul GarageBand

Kommando-H

Skjul andre programmer

Kommando-Alternativ (

z

)-H

SlutGarageBand

Kommando-Q

Kommandoer på Hjælpemenuen

GarageBandHjælp

Kommando-spørgsmålstegn (?)

Handling

Genvej

background image

121

B

A

p

pendiks

B