GarageBand - Øvelse 8:Oprette podcasts

background image

Øvelse 8: Oprette podcasts

Du kan oprette lyd- og videopodcasts i GarageBand
og sende dem til iWeb for at publicere dem via Internet.

Podcasts er en slags radio- eller tv-udsendelser, som overføres via Internet. Brugere kan
hente en enkelt podcastepisode eller abonnere på en podcastserie. Du kan oprette
podcastepisoder i GarageBand og derefter publicere dem på Internet vha. iWeb eller
et andet program.

Podcasttyper

Du kan oprette flere forskellige typer podcasts i GarageBand:
Â

Lydpodcasts inkluderer lyd med kommentatorstemme, dialog, musik og lydeffekter.

Â

Videopodcasts inkluderer både video og lyd.

Â

Forbedrede lyd- og videopodcasts kan også inkludere kapitelmærker, billeder og
webadresser (URL'er).

I denne øvelse lærer du at:
Â

Oprette lyd- og videopodcasts

Â

Finde og importere mediearkiver vha. mediebrowseren

Â

Vise podcast- og filmspor

Â

Tilføje og redigere mærker og mærkeområder

Â

Føje billeder, URL-adresser, URL-titler og kapiteltitler til mærker

Â

Tilføje episodebilleder og episodeoplysninger

Â

Redigere mærker og episodebilleder

Â

Bruge “dæmpning” for at gøre det nemmere at høre kommentatorstemme
og dialoger

background image

104

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

Oprette en lydpodcast

Du kan oprette en lydpodcast i GarageBand ved at oprette et podcastprojekt, optage
din stemme og tilføje musik, lydeffekter og anden lyd. Du kan også forbedre en
lydpodcast ved at tilføje mærker, billeder, URL'er og kapiteltitler og oplysninger
om episode.

Oprette et podcastprojekt

1

Vælg Arkiv > Ny.

Dialogen Nyt projekt vises.

2

Klik på Nyt projekt, og klik derefter på Podcast.

3

Klik på Vælg.

Der vises et nyt tomt podcastprojekt i GarageBand-vinduet. I et podcastprojekt vises
podcastsporet over de øvrige spor på tidslinjen. Mediebrowseren åbnes, og
i redigeringsvinduet vises listen over mærker med kolonner til starttid, billeder,
kapiteltitel, URL-titel og URL-adresse til hvert mærke. Podcastprojekter inkluderer spor
til mands- og kvindestemmer, jingler (musikalske baggrundsspor) og radiolyde.

Bemærk: Et projekt kan have enten et podcastspor eller et filmspor, men ikke begge
dele. Hvis du prøver at vise podcastsporet til et projekt, som indeholder et filmspor,
vises der en dialog, hvor du bliver spurgt, om du vil erstatte filmsporet med
et podcastspor.

Optage kommentatorstemme og dialog

Du kan oprette podcasts, som kun indeholder en kommentatorstemme eller dialog,
og du kan tilføje baggrundsspor med musik, lydeffekter og andre lyde. Du optager en
kommentatorstemme på et spor med et rigtigt instrument. Podcastprojektet inkluderer
to spor med rigtige instrumenter kaldet Mandestemme og Kvindestemme, som er
optimeret til optagelse af kommentatorstemmer eller dialog.

Du optager kommentatorstemmer eller dialog på følgende måde:

1

Vælg sporet Mandestemme eller Kvindestemme ved at dobbeltklikke i sporets
overskrift.

Infovinduet åbnes og viser alle indstillingerne til sporet.

2

På lokalmenuen Indgangskilde skal du vælge den indgang, som den mikrofon,
du bruger til optagelse af kommentatorstemmen eller dialogen, er tilsluttet.

3

Vælg “Til med beskyttelse mod feedback” på lokalmenuen Overvågning for at lytte
til lyden fra mikrofonen. Hvis der forekommer feedback, bliver du spurgt, om du vil
slå overvågning fra.

4

Flyt afspilningsmærket til det sted, hvor optagelsen skal starte.

5

Klik på knappen Optag, og begynd at tale.

background image

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

105

6

Klik på knappen Afspil, når du er færdig med at optage.

Du kan tilføje og justere effekter på kommentatorsporet, inklusive effekten
Taleforbedring, som især er nyttig ved optagelse af kommentatorstemmer og dialog
vha. computerens indbyggede mikrofon. Du kan få flere oplysninger om optagelse af
et spor med et rigtigt instrument i “Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter”
på side 49

Tilføje podcastlyde

GarageBand indeholder en række sløjfer, som du kan bruge i dine projekter, inklusive
følgende:
Â

Jingler er spor med baggrundsmusik, der kan bruges med en kommentatorstemme
eller dialog, mellem talte sekvenser eller som en begyndelse eller slutning. Nogle
jingler findes i lange, mellemlange og korte versioner.

Â

Radioeffekter er korte lyde, der kan bruges som overgange eller “adskillelse” mellem
oplæsere eller mellem sektioner i en podcast.

Â

Lydeffekter inkluderer lyde af personer, dyr og maskiner, samt rumklangslyde
og andre lyde fra omgivelserne.

Du kan søge efter podcastlyde i sløjfebrowseren, høre eksempler på dem og føje dem
til dit podcastprojekt.

Du søger efter podcastlyde i sløjfebrowseren på følgende måde:

1

Klik på knappen Sløjfebrowser for at åbne sløjfebrowseren.

2

Klik på knappen til podcastlyde (med lydbølgen) i øverste venstre hjørne
af sløjfebrowseren for at skifte til podcast-lydoversigt.

3

Klik på en kategori i venstre kolonne, og klik derefter på en underkategori i højre
kolonne for at vise de fundne sløjfer på resultatlisten. Kolonnerne på resultatlisten viser
hver enkelt sløjfes navn og længde.

4

Klik på en sløjfe i sløjfebrowseren for at høre et eksempel på den.

5

Du afslutter en søgning ved at klikke på det valgte nøgleord igen for at fravælge det
eller ved at klikke på knappen Nulstil for at fravælge alle valgte nøgleord.

Der findes flere oplysninger om søgning efter sløjfer i “Øvelse 5: Tilføje Apple Loops” på
side 71.

background image

106

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

Importere mediearkiver vha. mediebrowseren

Du kan importere mediearkiver fra andre iLife-programmer, inklusive iTunes og iPhoto,
til et podcastprojekt. Du kan også importere andre GarageBand-projekter, der er
arkiveret med et iLife-eksempel. Du kan finde og afspille eksempler på mediearkiver
i mediebrowseren. Du kan også føje andre mapper til mediebrowseren, så du kan føje
mediearkiver fra mapperne til dine projekter.

Du finder og afspiller eksempler på mediearkiver i mediebrowseren på
følgende måde:

1

Klik på knappen Mediebrowser (symbolet viser forskellige medietyper), eller vælg
Kontrol > Vis mediebrowser.

Mediebrowseren åbnes til højre for tidslinjen.

2

Gør et af følgende:

Â

Du ser GarageBand-projekter og -arkiver i iTunes-biblioteket ved at klikke på
knappen Lyd.

Â

Du ser arkiver i iPhoto-biblioteket ved at klikke på knappen Fotografier.

Â

Du ser iMovie-projekter og -arkiver i mappen Film ved at klikke på knappen Film.

3

Find i mediebrowseren mappen med de arkiver, du vil bruge. Du kan evt. også søge
efter arkiver ved at skrive arkivnavnet i søgefeltet.

Du afspiller et eksempel på lydarkiver og film i mediebrowseren på en af
følgende måder:
Â

Vælg arkivet på medielisten, og klik på knappen Afspil nederst i mediebrowseren.

Â

Dobbeltklik på arkivet på medielisten.

Afspilning af arkivet starter.

Du stopper afspilning af eksemplet på følgende måde:
Â

Klik på knappen Afspil i mediebrowseren igen.

Du importerer et lydarkiv på følgende måde:

m

Træk lydarkivet fra mediebrowseren til tidslinjen.

Du føjer en mappe til mediebrowseren på følgende måde:

m

Træk mappen fra Finder til området i midten af mediebrowseren.

Tilføje musik

Du kan tilføje Apple Loops med musik og optage instrumenter, når du vil lægge musik
ind i din podcast, ligesom du gør med musikprojekter. Se “Øvelse 5: Tilføje Apple
Loops” på side 71, hvis du vil vide, hvordan du tilføjer Apple Loops. Se “Øvelse
3: Optage stemmer og musikinstrumenter” på side 49, hvis du vil vide, hvordan du
optager rigtige instrumenter. Se “Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter”
på side 58, hvis du vil vide, hvordan du optager softwareinstrumenter.

background image

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

107

Tilføje og redigere mærker

Du kan føje mærker til en podcast, så det bliver en forbedret podcast. Når du føjer
et mærke til en podcast, vises det som et mærkeområde i podcasten. Du kan redigere
mærkeområder i redigeringsværktøjet til podcasts ved at flytte dem for at ændre deres
start- og slutpunkt eller ved at ændre deres størrelse for at ændre deres varighed.
Du kan også føje billeder, URL'er og URL-titler til et mærkeområde.

Du tilføjer et mærke på følgende måde:

1

Klik på podcastsporet.

2

Flyt afspilningsmærket til det sted, hvor du vil tilføje mærket.

3

Klik på knappen Tilføj mærke nederst i redigeringsvinduet.

Mærket vises i redigeringsvinduet, og mærkets starttid vises i kolonnen Tid i mærkets
række. Mærket vises også som et mærkeområde på podcastsporet. Som med andre
områder på tidslinjen kan du redigere mærkeområder for at bestemme, hvornår
billeder og URL-adresser vises, og hvor længe de er synlige, når du afspiller din podcast.

Du flytter et mærkeområde på en af følgende måder:
Â

Træk mærkeområdet til en ny placering på podcastsporet.

Â

Klik på mærkeområdets starttid i redigeringsvinduet, og skriv en ny starttid.

Du ændrer størrelse på et mærkeområde på følgende måde:

m

Træk den venstre eller højre side af mærkeområdet, indtil det har den størrelse,
du vil have.

Du kan ikke oprette en sløjfe med et mærkeområde.

Klik her for at tilføje
et mærke.

Rediger starttiden for mærker, og tilføj
billeder, URL-adresser, URL-titler og
kapiteltitler på mærkelisten.

background image

108

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

Føje billeder til mærkeområder

Du kan føje billeder til individuelle mærkeområder. Når du afspiller din podcast, vises
mærkeområdets billeder fra starten til slutningen af mærkeområdet.

Du føjer billeder til et mærkeområde på følgende måde:

1

Åbn mediebrowseren, og klik på knappen Fotografier.

2

Find i mediebrowseren de billeder, du vil tilføje.

3

Træk billederne fra mediebrowseren til feltet Billeder i mærkets række
i redigeringsvinduet. Du kan også trække billeder direkte til podcastsporet,
hvorved du tilføjer et nyt mærkeområde med billederne.

Billederne vises i mærkeområdet på podcastsporet og i kolonnen Billeder for det
pågældende område i redigeringsvinduet. Afkrydsningsfeltet Viser billeder er valgt.
Du kan ændre billeder til et mærke ved at trække et nyt billede til kolonnen Billeder
i mærkets række.

Tilføje en URL

Du kan føje en URL-adresse til et mærke og give den en titel. Når du afspiller din
podcast, vises URL-adressen fra starten til slutningen af mærkeområdet. Når du klikker
på URL-adressen, åbner webbrowseren den webside, som URL-adressen henviser til.

Du føjer en URL-adresse til et mærke på følgende måde:

1

Klik i redigeringsvinduet på den midlertidige tekst i kolonnen URL i mærkets række,
og skriv URL-adressen.

Afkrydsningsfeltet Viser URL er valg for det pågældende mærke.

2

Klik i redigeringsvinduet på den midlertidige tekst i kolonnen URL-titel i mærkets
række, og skriv titlen.

Når du tilføjer en URL-titel, vises titlen i stedet for den faktiske URL-adresse, når du
afspiller podcasten. Når du klikker på titlen, åbner webbrowseren på websiden til
URL'en.

Tilføje kapiteltitler

Du kan føje en kapiteltitel til et mærke, så det bliver et kapitelmærke. Når du afspiller
filmen i iTunes, iDVD eller QuickTime Player, kan du nemt flytte til et bestemt kapitel.

Du føjer en kapiteltitel til et mærke på følgende måde:

m

Vælg i redigeringsvinduet den midlertidige tekst i kolonnen Kapiteltitel i mærkets
række, og skriv en ny titel.

background image

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

109

Slette mærker

Du kan slette et mærke, hvis du ikke længere vil bruge det i din podcast.

Du sletter et mærke på en af følgende måder:
Â

Vælg mærkeområdet på podcastsporet, og tryk på Slettetasten.

Â

Vælg mærket på mærkelisten i redigeringsvinduet, og tryk på Slettetasten.

Tilføje episodebilleder

Du kan føje episodebilleder til podcastsporet. Når du afspiller din podcast i iTunes eller
viser den i iWeb, vises episodebillederne, når der ikke er noget mærkeområde med
egne billeder.

Du tilføjer episodebilleder på følgende måde:

1

Find i mediebrowseren de billeder, du vil tilføje.

2

Træk billederne fra mediebrowseren til området Episodebilleder i redigeringsvinduet.

Episodebillederne vises i området Episodebilleder. Når du afspiller din podcast, vises
episodebillederne, når der ikke er et mærkeområde med egne billeder.

Redigere billeder

Du kan ændre størrelse på og beskære både mærkeområder og episodebilleder. Med
billedværktøjet kan du ændre størrelse på og beskære et billede, så du kan se hele det
originale billede eller kun en del af det.

Du redigerer billeder på følgende måde:

1

Dobbeltklik på billedet i området Episodebilleder eller på mærkelisten.

Billedværktøjet åbnes og viser billedet.

2

Træk mærket til justering af størrelse, indtil billedet har den ønskede størrelse. Det sorte
felt viser, hvilken del af billedet der vises, når du afspiller din podcast.

3

Træk billedet, indtil den del, der skal vises, er inden for feltets ramme.

4

Du kan erstatte billedet ved at trække et nyt billede til billedværktøjet.

5

Klik på Indstil, når du er færdig.

Redigere episodeoplysninger

Hver podcastepisode kan indeholde oplysninger, inklusive episodens titel, forfatter
og en beskrivelse. En episode kan også indeholde en forældreadvarsel, som vises,
når du afspiller din podcast i iTunes.

Du redigerer episodeoplysninger på følgende måde:

1

Vælg podcastsporet.

2

Åbn infovinduet ved at vælge Spor > Vis info om spor.

Infovinduet åbnes og viser vinduet Info om episode.

background image

110

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

3

Du giver podcastepisoden en titel ved at klikke i feltet Titel og derefter skrive titlen.

4

Du tilføjer oplysninger om kunstnere ved at klikke i feltet Kunstner og derefter skrive
kunstnerens navn.

5

Vælg Ingen, Ren eller Anstødeligt på lokalmenuen Advarsel til forældre.

6

Du inkluderer en beskrivelse af podcastepisoden ved at klikke i feltet Beskrivelse og
derefter skrive beskrivelsen.

Dæmpe baggrundsspor

Når du opretter en podcast, kan du evt. sænke lydstyrken på backingsporene (f.eks.
baggrundsmusik eller lydeffekter), så du nemmere kan høre kommentatorstemmer
eller dialog. Når du sænker lydstyrken på nogle spor for at gøre det nemmere at høre
lyden på andre spor, kaldes det at dæmpe sporene.

Når du vil bruge dæmpning, skal du indstille, hvilke spor der er “leadspor”, og hvilke
spor der er baggrundsspor. Når der er lyd på et leadspor, sænkes lydstyrken på
baggrundssporene, mens lydstyrken på alle andre spor bevares. Du kan dæmpe alle
spor med rigtige instrumenter og softwareinstrumenter i din podcast.

Du indstiller et spor som leadspor på følgende måde:

1

Vælg Kontrol > Dæmper.

I overskriften til hvert spor vises der en dæmpeknap med pile, der peger opad
og nedad.

2

Klik foroven på dæmpeknappen (den pil, der peger opad).

Du indstiller et spor som baggrundsspor på følgende måde:

1

Vælg Kontrol > Dæmper.

I overskriften til hvert spor vises der en dæmpeknap med pile, der peger opad
og nedad.

2

Klik for neden på dæmpeknappen (den pil, der peger nedad).

Når du afspiller projektet, sender det til iWeb eller eksporterer det, dæmpes
baggrundssporene, når der er lyd på et leadspor. Du kan justere graden af dæmpning
på disse spor ved at vælge en anden foruddefineret indstilling af dæmpning
i infovinduet til mastersporet.

Du justerer dæmpningsgraden på følgende måde:

1

Åbn infovinduet.

2

Klik på Masterspor, og klik på fanen Rediger.

3

Vælg en anden mulighed på menuen med foruddefinerede indstillinger til dæmpning.
Det foruddefinerede navn beskriver brugen af hver foruddefineret indstilling.

Du kan også klikke på knappen Rediger til effekten Dæmpning og oprette din egen
foruddefinerede indstilling ved at flytte mærkerne.

background image

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

111

Oprette en videopodcast eller et filmprojekt

Du opretter en videopodcast på samme måde som en lydpodcast, bortset fra at en
videopodcast inkluderer en film eller et videoarkiv og ingen billeder. Du kan importere
et iMovie-projekt eller et andet QuickTime-kompatibelt videoarkiv, se videoen, mens du
tilføjer lyd, og tilføje redigeringsmærker. Når du er færdig, kan du sende hele projektet
til iWeb og publicere det som en videopodcast, sende det til iDVD og brænde det til en
dvd eller eksportere det som en QuickTime-film.

Oprette et videopodcast-projekt

1

Vælg Arkiv > Ny.

Dialogen Nyt projekt vises.

2

Klik på Nyt projekt, og klik derefter på Film.

3

Klik på Vælg.

Der vises et nyt tomt filmprojekt i GarageBand-vinduet.

Importere et film- eller videoarkiv

Du kan importere et iMovie-projekt eller et andet videoarkiv fra mediebrowseren.
Med mediebrowseren kan du hurtigt finde iMovie-projekter og andre videoarkiver
i mappen Film på computeren samt andre mediearkiver. Se “Importere mediearkiver
vha. mediebrowseren” på side 106, hvis du vil vide, hvordan du finder og importerer
iMovie-projekter og videoarkiver vha. mediebrowseren.

Når du importerer en film til et projekt, vises filmen på filmsporet med start
i begyndelsen af projektet. Du kan ikke ændre den importerede films placering
i projektet.

Bemærk: Et projekt kan kun indeholde et film- eller videoarkiv. Hvis du importerer en
film til et projekt, som allerede indeholder en film, vises der en dialog, hvor du bliver
spurgt, om du vil erstatte den eksisterende film med den nye.

Vise filmen

Når du importerer en film til et projekt, vises filmsporet øverst på tidslinjen, hvor du kan
se stillbilleder fra filmen. Du kan se filmen, mens du spiller projektet

Du ser filmen eller videoarkivet på følgende måde:

1

Hvis filmsporet ikke er synligt, skal du vælge Spor > Vis filmspor.

2

I filmsporets overskrift skal du klikke på knappen Eksempel (den store kvadratiske knap,
der viser et filmeksempel).

Vinduet til filmeksempler vises.

background image

112

Kapitel 10

Øvelse 8: Oprette podcasts

3

Du afspiller filmen ved at trykke på Mellemrumstasten.

4

Du flytter til en anden del af filmen ved at flytte markøren over eksempelvinduet og
derefter trække det mærke, der vises.

5

Du ændrer størrelse på eksempelvinduet ved at trække i det nederste højre hjørne
af vinduet.

Arbejde med filmens lydspor

Hvis filmen indeholder et lydspor, oprettes der et nyt spor med et rigtigt instrument –
kaldet Filmlyd – under filmsporet. Dette spor indeholder lyden fra filmen. Du kan
redigere sporet Filmlyd på samme måde som spor med rigtige instrumenter: Du kan
slå lyden til og fra, vælge sporet som solospor, justere lydstyrke og panoreringsposition
og tilføje effekter.

Bemærk: Hvis du slår lyden fra på sporet Filmlyd, inkluderes filmens lyd ikke, når du
sender filmen til iDVD eller iWeb, eller når du eksporterer den som en QuickTime-film.

Tilføje lyd

Du kan optage kommentatorstemmer i en videopodcast på samme måde som i en
lydpodcast. Du kan tilføje lydarkiver fra sløjfebrowseren, inklusive sløjfer med musik
og podcastlyde. Du kan også optage på spor med rigtige instrumenter og
softwareinstrumenter på samme måde som i andre GarageBand-projekter.

Der findes flere oplysninger i “Tilføje podcastlyde” på side 105, “Importere mediearkiver
vha. mediebrowseren” på side 106, og “Tilføje musik” på side 106.

Føje mærker, titler og URL-adresser til en videopodcast

Med mærker er det nemt at flytte til forskellige dele af den færdige film, og du kan
tilføje henvisninger til websider. Du kan føje mærker til et videopodcastprojekt og føje
URL-adresser og kapiteltitler til mærker på samme måde som i projekter med
forbedrede lydpodcasts. Men du kan ikke føje billeder til en videopodcast.

Der findes flere oplysninger i “Tilføje og redigere mærker” på side 107, “Tilføje en URL”
på side 108, og “Tilføje kapiteltitler” på side 108.

Når din podcast er færdig, kan du dele den med andre på flere måder. Der findes
oplysninger om, hvordan du deler podcasts, i den næste øvelse, “Øvelse 9: Dele dine
projekter”.

background image

11

113

11