GarageBand - Øvelse 5:Tilføje Apple Loops

background image

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Du kan bruge Apple Loops til at føje backing-
og rytmespor til dine projekter. Du kan også føje
Apple Loops til sløjfebiblioteket og oprette dine
egne Apple Loops.

GarageBand leveres med en stor samling Apple Loops. Apple Loops er korte
forindspillede musikstykker i forskellige genrer, med forskellige instrumenter og
sindsstemninger, som du kan føje til dine projekter. Sløjfer optages på en måde, så de
kan gentages, uden at man hører overgangene, og du kan udvide dem, så de udfylder
lige så meget tid, som du har brug for. Det smarte ved at bruge Apple Loops i dine
GarageBand-projekter er, at du kan blande sløjfer, som er optaget i forskellige tonearter
og tempi, og alligevel sørge for, at de bliver afspillet i projektets toneart og tempo.

Det meste moderne popmusik er baseret på rytmiske mønstre, der gentages (kaldes
også “grooves” eller “riffs”), især i tromme-, bas- og andre backingelementer. Hvis du vil
fremstille musik i en groove-baseret stil, bliver arbejdsmetoden effektiv, hvis du bruger
sløjfer til trommeelementerne og derefter bruger sløjfer til bas- og andre rytmiske
elementer. På den måde kan du definere den rytmiske fornemmelse i projektet, og du
kan opbygge basisarrangementet ved at bruge afsnit med forskellige grooves. Når de
rytmiske grundbestanddele er på plads, kan du optage stemmer og instrumenter for at
tilføje lead-, solo- og harmonielementer.

Du kan hurtigt indstille fornemmelsen i et projekt ved at tilføje Apple Loops. Med
GarageBand kan du nemt søge efter sløjfer, som opfylder dine kriterier, høre eksempler
på dem og føje dem til tidslinjen.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Finde og høre eksempler på sløjfer i sløjfebrowseren

Â

Føje sløjfer til tidslinjen

Â

Føje sløjfer til sløjfebiblioteket

Â

Oprette dine egne Apple Loops

background image

72

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Søge efter sløjfer til brug i et projekt

GarageBand indeholder en sløjfebrowser, som du kan bruge til at søge efter sløjfer efter
musikinstrument, genre eller stemning. Du kan også søge efter sløjfer efter navn,
begrænse søgninger til bestemte skalatyper eller til tonearter i nærheden og markere
sløjer som favoritter, så du har hurtig adgang til dem. Ligegyldigt hvor stor din samling
af sløjfer bliver, kan du hurtigt finde de sløjfer, du skal bruge, vha. sløjfebrowseren.

Hvis sløjfebrowseren ikke er synlig, skal du vise den, så du kan bruge den til at søge
efter sløjfer.

Du viser sløjfebrowseren på følgende måde:

m

Klik på knappen Sløjfebrowser (knappen med et åbent øje).

Du kan søge efter sløjfer i knapoversigt eller kolonneoversigt (der er også en speciel
podcast-lydoversigt, som omtales i “Øvelse 8: Oprette podcasts” på side 103). I
knapoversigt kan du klikke på nøgleordsknapper for at finde sløjfer, som svarer til
nøgleordene. I kolonneoversigt kan du vælge mellem forskellige kategorier og
nøgleord for at finde tilsvarende sløjfer. Du kan vælge disse oversigter vha.
oversigtsknapperne i øverste venstre hjørne af sløjfebrowseren og skifte mellem dem,
når du har lyst.

Du vælger knap- eller kolonneoversigt på følgende måde:

m

Klik på den venstre knap (med kolonner) for at vise kolonneoversigt, eller klik på
knappen i midten (med noderne) for at vise knapoversigt. Knappen til højre viser
podcast-lydoversigt, som omtales i “Øvelse 8: Oprette podcasts” på side 103.

background image

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

73

Søge efter sløjfer i knapoversigt

Knapoversigt viser et net af nøgleordsknapper. Du klikker på en knap for at se de
sløjfer, der svarer til det valgte nøgleord på resultatlisten til højre. Du kan indsnævre
resultatet ved at klikke på flere knapper.

Du søger efter sløjfer i knapoversigt på følgende måde:

1

Klik på knappen med noderne øverst til venstre i sløjfebrowseren for at skifte
til knapoversigt.

2

Klik på en nøgleordsknap for at se tilsvarende sløjfer på resultatlisten. Kolonnerne
på resultatlisten viser sløjfetypen, navn, tempo, toneart og antal slag for hver sløjfe.

3

Du finjusterer resultaterne ved at klikke på flere nøgleordsknapper. På den måde
indsnævres de fundne sløjfer til de sløjfer, der opfylder alle de valgte nøgleord.

4

Du slutter en søgning ved at klikke på knappen Nulstil, så alle de valgte nøgleord
fravælges. Du kan også klikke på enkelte nøgleord for at fravælge dem individuelt.

Når du klikker på et nøgleord, bliver inkompatible nøgleord (dvs. de nøgleord, der ikke
deler nogen sløjfe med de valgte nøgleord) utydelige.

Nu skal du finde nogle trommesløjfer i knapoversigt ved at klikke på
nøgleordsknappen Alle trommer. Rul gennem listen for at se alle de tilsvarende sløjfer.
Bemærk, at antallet af tilsvarende sløjfer vises ud for søgefeltet.

Der vises tilsvarende

sløjfer på resultatlisten.

Klik på en

nøgleordsknap.

background image

74

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Søge efter sløjfer i kolonneoversigt

I kolonneoversigt kan du ved at klikke på en nøgleordstype i den venstre kolonne få
vist kategorier for den pågældende nøgleordstype i den midterste kolonne. Når du
klikker på en kategori, vises nøgleord til kategorien i den højre kolonne. Når du klikker
på et nøgleord, vises tilsvarende sløjfer på resultatlisten. Du kan udvide resultatet ved
at klikke på flere nøgleord.

Du søger efter sløjfer i kolonneoversigt på følgende måde:

1

Klik på kolonneknappen i det øverste venstre hjørne af sløjfebrowseren for at skifte
til kolonneoversigt.

2

Klik på en nøgleordstype i den venstre kolonne.

3

Klik på en kategori i den midterste kolonne.

4

Klik på et nøgleord i den højre kolonne for at se tilsvarende sløjfer på resultatlisten.

Nu skal du finde nogle bassløjfer i kolonneoversigt ved først at vælge nøgleordstypen
Efter instrument, derefter kategorien Bas og derefter nøgleordet Groovy.

Når du finder sløjfer i knap- eller kolonneoversigt, vises det totale antal fundne sløjfer
ud for søgefeltet i bunden af sløjfebrowseren.

Vælg nøgleord

i kolonnerne ved at flytte

fra venstre mod højre.

Der vises tilsvarende

sløjfer på resultatlisten.

background image

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

75

Høre eksempler på sløjfer

Når du finder sløjfer, der opfylder dine kriterier, kan du høre eksempler på dem
i sløjfebrowseren, så du kan finde ud af, hvilken sløjfe der vil lyde bedst i dit projekt.
Du kan høre et eksempel på sløjfen alene (solo) eller lytte til eksemplet sammen
med projektet.

Du hører eksempler på en sløjfe på følgende måde:

m

Klik på sløjfen på resultatlisten. Klik på sløjfen igen for at holde op med at lytte til
eksemplet, eller klik på en anden sløjfe for at høre et eksempel på den.

Du kan høre et eksempel på en sløjfe sammen med det materiale, du allerede har føjet
til projektet, ved at klikke på knappen Afspil, før du klikker på sløjfen. Når du hører
eksemplet på en sløjfe sammen med et projekt, tilpasser GarageBand tempoet og
tonearten i sløjfen til projektets tempo og toneart og synkroniserer sløjfen med
projektet, så den starter afspilningen på slaget. Du skal måske vente nogle få sekunder,
før du hører sløjfen afspilles.

Når du hører eksemplet på en sløjfe, kan du kontrollere lydstyrken på sløjfen vha.
lydstyrkemærket i sløjfebrowseren.

Du justerer lydstyrken på den sløjfe, der afspilles et eksempel på, på følgende
måde:

m

Træk lydstyrkemærket i sløjfebrowseren til venstre for at skrue ned for lyden i sløjfen
og til højre for at skrue op for sløjfens lyd.

Hvis du justerer lydstyrken på en sløjfe i sløjfebrowseren og derefter føjer sløjfen til
projektet ved at trække den til en tom del af tidslinjen, indstilles lydstyrken på det spor,
der oprettes til sløjfen, til samme lydstyrke som sløjfeeksemplet.

Prøv nu at høre eksempler på de sløjfer, du fandt tidligere, for at se, hvilke du kan lide.

Finjustere søgninger efter sløjfer

Du kan finjustere søgningerne i sløjfebrowseren på flere måder. Du kan:
Â

Søge efter sløjfer vha. navn

Â

Nøjes med at vise sløjfer fra en bestemt Jam Pack eller mappe

Â

Kun vise sløjfer af en bestemt skalatype

Â

Nøjes med at vise sløjfer i tonearter tæt på projektets tonearter

Â

Markere sløjfer som yndlingssløjfer, så du har hurtig adgang til dem

Træk lydstyrkemærket for at
justere lydstyrken på sløjfen.

background image

76

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Søge efter navn

Du kan hurtigt finde sløjfer efter navn vha. søgefeltet. På den måde er det nemt
at finde en bestemt sløjfe eller en gruppe beslægtede sløjfer.

Du søger efter sløjfer vha. navn på følgende måde:

m

Skriv det navn, du vil søge efter, i søgefeltet, og tryk på Retur. Sløjfer, hvis navn
indeholder teksten i deres navn, vises på resultatlisten.

Prøv at finjustere trommesløjfen, du fandt tidligere, ved at skrive “akustisk”, “club” eller
“funk” i søgefeltet. Du kan skrive nogle andre ord for at se, hvilke resultater du får.

Vise sløjfer fra en bestemt Jam Pack eller mappe

Hvis du har installeret en eller flere GarageBand Jam Packs på computeren, kan
sløjfebiblioteket indeholde mange tusind sløjfer. Det er nemmere at søge efter sløjfer,
hvis du vælger kun at se sløjfer fra en bestemt Jam Pack eller de sløjfer, der fulgte med
GarageBand. Hvis du har oprettet dine egne sløjfer eller tilføjet sløjfer fra en anden
kilde, kan du også vælge kun at vise disse sløjfer.

Du viser sløjfer fra en bestemt Jam Pack eller mappe på følgende måde:

m

Vælg den Jam Pack eller mappe med de sløjfer, der skal vises, på lokalmenuen
Sløjfebibliotek ved siden af ordet “Sløjfer” øverst i sløjfebrowseren.

Søge efter skalatype

De fleste andre sløjfer end trommesløjfer er optaget vha. en bestemt musikalsk skala.
Når du arrangerer flere sløjfer, så de afspilles sammen, vil du i de fleste tilfælde være
interesseret i at bruge sløjfer med den samme skalatype. Du kan indsnævre de sløjfer,
der vises på resultatlisten, så du kun kan se dem, der bruger dur- eller molskala, dem,
der ikke bruger nogen af skalaerne, og dem, der bruger begge.

Klik her for at vise lokalmenuen
til sløjfebiblioteket.

Vælg en skala
på denne menu.

background image

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

77

Du viser kun sløjfer af en bestemt skalatype på følgende måde:

m

Vælg skalatypen på lokalmenuen Skala.

Prøv at finjustere den søgning efter bassløjfer, du udførte tidligere, så der kun vises
sløjfer, der bruger dur.

Begrænse søgninger til nærliggende tonearter

Sløjfer med melodi- og harmoniinstrumenter er optaget i en bestemt musikalsk
toneart. Når du føjer en sløjfe til et projekt, tilpasser GarageBand sløjfens toneart efter
projektets toneart. Jo tættere sløjfens originale toneart er på projektets toneart, jo mere
naturligt lyder sløjfen, når den transponeres til projektets toneart. Når en sløjfe
transponeres af et stort antal halvtoner, kan resultatet sommetider lyde unaturligt eller
forvrænget.

Du viser sløjfer i tonearter tæt på projektets toneart på følgende måde:

1

Vælg GarageBand > Indstillinger, og klik på Sløjfer.

2

Klik i vinduet Sløjfer i afkrydsningsfeltet “Filter til mere relevante resultater”.

Bemærk: Afkrydsningsfeltet “Filter til mere relevante resultater” er valgt som standard.
Fravælg afkrydsningsfeltet, hvis du vil se sløjfer i tonearter, der ligger længere væk fra
projektets toneart.

Du kan bruge flere metoder sammen, når du søger efter bestemte sløjfer. Du kan f.eks.
bruge nøgleord med lokalmenuen Skala eller med søgefeltet for kun at finde bassløjfer,
der bruger durskalaen, eller for kun at finde slagtøjssløjfer med “latin” i deres arkivnavn.

Markere sløjfer som favoritter

Du kan markere sløjfer, som du bruger ofte, som favoritter, og få hurtig adgang til dine
favoritter i sløjfebrowseren.

Du markerer en sløjfe som en favorit på følgende måde:

m

På listen med resultater skal du klikke i afkrydsningsfeltet til sløjfen i kolonnen Fav.
(forkortelse af Favoritter).

Du skal evt. rulle på listen med resultater for at se kolonnen Fav.

Du viser dine favoritter på følgende måde:

m

Klik på Favoritter i knap- eller kolonneoversigt.

Dine favoritter vises på resultatlisten.

background image

78

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Føje sløjfer til tidslinjen

Når du finder en sløjfe, som du vil bruge, kan du føje den til projektet ved at trække
den til tidslinjen.

Du føjer en sløjfe til tidslinjen på følgende måde:

m

Træk sløjfen fra sløjfebrowseren til et tomt område af tidslinjen, hvor der ikke er noget
spor. Der oprettes et nyt spor af den korrekte type, og sløjfen føjes til det nye spor.

Der er to typer Apple Loops, på samme måde som de to typer spor: Sløjfer med rigtige
instrumenter og softwareinstrumenter. Sløjfer med rigtige instrumenter er lydoptagelser,
og sløjfer med softwareinstrumenter indeholder oplysninger om noder, du spiller, men
“gengives” af din Mac i realtid. I sløjfebrowseren har sløjfer med rigtige instrumenter et
blåt symbol med en lydbølge, og sløjfer med softwareinstrumenter har et grønt symbol
med en node.

Bemærk: Du kan også trække en sløjfe til et spor af samme type (rigtigt instrument eller
softwareinstrument) for at føje den til tidslinjen. Hvis du trækker en sløjfe med et
softwareinstrument til et spor med et softwareinstrument, vises en dialog, hvor du
bliver spurgt, hvilket instrument du vil bruge.

Du kan også konvertere en sløjfe med et softwareinstrument til en sløjfe med et rigtigt
instrument, når du trækker den til tidslinjen. Sløjfer med rigtige instrumenter kræver
mindre processorkraft til afspilning, så du kan bruge flere spor og effekter i dit projekt,
især hvis det har mange sløjfer.

Du konverterer en sløjfe med et softwareinstrument til en sløjfe med et rigtigt
instrument på følgende måde:

m

Alternativ-træk sløjfen fra sløjfebrowseren til tidslinjen.

Når du Alternativ-trækker en sløjfe med et softwareinstrument, konverteres den som
standard til en sløjfe med et rigtigt instrument. Du kan ændre standardindstillingen,
så en sløjfe med et softwareinstrument konverteres til en sløjfe med et rigtigt
instrument, når du trækker den, og så den ikke konverteres, når du Alternativ-trækker
den.

Ændre standardindstilling til konvertering af sløjfer med
softwareinstrumenter:

1

Vælg GarageBand > Indstillinger.

Træk en sløjfe til et tomt område
på tidslinjen for at oprette et nyt
spor til sløjfen.

background image

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

79

2

Klik på Sløjfer.

3

I vinduet Sløjfer skal du vælge afkyrdsningsfeltet “Konverter til rigtigt instrument”.

Når du føjer en sløjfe til et projekt, oprettes der et område til sløjfen på tidslinjen.
Områder vises som farvede rektangulære områder på sporene i et projekt.
De ændringer, du foretager i området, ændrer ikke den originale sløjfe, så du kan altid
vende tilbage til den originale lyd i sløjfen eller bruge den i et andet projekt.

Prøv nu at føje nogle af de tromme- og bassløjfer, som du fandt tidligere, til tidslinjen.

Ændre Apple Loops i den samme familie

Nogle Apple Loops tilhører en serie eller familie. Sløjfer, som tilhører den samme
familie, har det samme navn med et tal i slutningen. (Classic Rock Guitar 01 og
Classic Rock Guitar 02 tilhører f.eks. den samme familie.) Når du føjer en sløjfe,
der tilhører en familie, til tidslinjen, får sløjfen et par pile i øverste venstre hjørne.
Du kan ændre den til enhver anden sløjfe i den samme familie.

Du ændrer en Apple Loop til en anden sløjfe i den samme familie på følgende
måde:

1

Klik på pilene i sløjfens øverste venstre hjørne.

Der vises en menu med alle sløjferne i den samme familie.

2

Vælg en sløjfe på menuen.

Føje sløjfer til sløjfebiblioteket

Når du installerer GarageBand, bliver de sløjfer, der følger med programmet, installeret
i biblioteket Apple Loops. Når du føjer flere sløjfer til samlingen, installeres de
i sløjfebiblioteket og vises i sløjfebrowseren, så du kan bruge dem derfra.

Du føjer Apple Loops til sløjfebiblioteket på følgende måde:

m

Træk de sløjfer eller den mappe, der indeholder sløjferne, til sløjfebrowseren. Sløjferne
føjes til biblioteket Apple Loops og kan straks bruges i dine projekter.

Hvis du tilføjer sløjfer, som ligger på en anden disk eller partition, bliver du spurgt,
om du vil kopiere dem til sløjfebiblioteket eller indeksere dem på den aktuelle
placering. Hvis du tilføjer sløjfer fra skrivebordet, bliver du spurgt, om du vil flytte
dem eller indeksere dem på det aktuelle sted.

Hvis du tilføjer sløjfer fra en cd eller dvd, kopierer GarageBand dem til sløjfebiblioteket.

background image

80

Kapitel 7

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

Oprette dine egne Apple Loops

Du kan arkivere dine optagelser som Apple Loops. Når du arkiverer et område som en
Apple Loop, føjes sløjfen til sløjfebiblioteket og vises i sløjfebrowseren, så du kan bruge
den i andre projekter. Apple Loops, som du opretter fra optagede områder, passer til
projektets tempo og toneart ligesom de Apple Loops, der følger med GarageBand.

Du arkiverer et område som en Apple Loop på følgende måde:

1

Vælg området på tidslinjen.

2

Vælg Rediger > Føj til sløjfebibliotek, eller træk området til sløjfebrowseren.

3

Skriv et navn til sløjfen i dialogen Tilføj sløjfe.

4

Vælg skalatype og genre på lokalmenuerne.

5

Vælg en instrumentkategori og et instrumentnavn på listen.

6

Klik på de relevante knapper for sindsstemning, så det er nemmere at søge.

7

Klik på Opret.

background image

8

81

8