GarageBand - Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

background image

Øvelse 2: Lære at spille på guitar
og klaver

Med Lær at spille-lektioner er det nemt at lære at spille
på guitar og klaver i GarageBand. Du kan lære
grundlæggende teknikker og købe Lektioner fra
kunstnere og lære sange af de kunstnere, der skabte dem.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Åbne en Lær at spille-lektion

Â

Vise videoinstruktionen til en lektion og spille med

Â

Vælge kapitler og underkapitler

Â

Øve en del af en lektion igen og igen

Â

Skrue ned for hastigheden i en lektion for at lære en vanskelige passage

Â

Afspille og optage dit eget instrument i en lektion

Â

Mikse instrumenterne i en lektion

Â

Tilpasse udseendet af vinduet Lær at spille

Â

Åbne en lektion i GarageBand

Â

Købe flere Lær at spille-lektioner

background image

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

41

Åbne en Lær at spille-lektion

GarageBand inkluderer en grundlæggende lektion til guitar og en til klaver. I dialogen
Nyt projekt kan du vælge og åbne de lektioner, der er installeret på computeren.
Du kan også hente ekstra gratis lektioner og købe Lektioner fra kunstnere i dialogen
Nyt projekt.

Du åbner en Lær at spille-lektion på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Ny.

2

Klik på Lær at spille i dialogen Nyt projekt.

De grundlæggende lektioner, der er installeret på computeren, vises i hovedområdet
i vinduet.

3

Klik på den lektion, du vil åbne, og klik derefter på Vælg.

Lektionen åbner på fuld skærm med et videovindue i den øverste del af vinduet og et
animeret gribebræt (til guitarlektioner) eller klaviatur (til klaverlektioner) i den nederste
del af vinduet. Under det animerede instrument er kontrollinjen, som inkluderer
betjeningsmuligheder til at følge lektionen, slå metronomen og cyklusområdet til,
skrue ned for hastigheden i lektionen, optage dit instrument, mens du spiller under
lektionen m.m.

Vælge kapitler og underkapitler

Hver Lær at spille-lektion indeholder to kapitler: Lær og Spil med. I kapitlet Lær giver
læreren videoinstruktioner i, hvordan du spiller sangen, inklusive evt. relevante
teknikker eller speciel stemning. I kapitlet Spil med kan du spille hele sangen uden
afbrydelser eller vælge en eller flere dele, du vil øve. Lektioner fra kunstnere inkluderer
også et kapitel med titlen Historie med baggrundsoplysninger om sangen eller
kunstneren.
Nogle lektioner inkluderer underkapitlerne Enkelt og Avanceret. Kapitlerne og
underkapitlerne til lektionen vises i venstre side af videoområdet, når du åbner
lektionen. Du kan altid vælge et andet kapitel eller underkapitel, mens en lektion
er åben.

Mærket Hastighed

Knappen Afspil

Knappen Optag Knappen Cyklus

Metronom

Mærket Lydstyrke

background image

42

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

Du vælger et kapitel eller underkapitel på følgende måde:

1

Hvis kapitellisten ikke vises, skal du flytte markøren over den venstre side
af videoområdet.

2

Vælg det kapitel eller underkapitel, du vil afspille.

Afspille en lektion

Når du har valgt det kapitel, du vil afspille, kan du begynde at afspille lektionen.

Du afpiller en lektion på følgende måde:

m

Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrum.

Du stopper afspilningen på følgende måde:

m

Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrumstasten igen.

Lektionen afspilles fra begyndelsen. Over kontrollinjen viser afspilningsmærket den del
af lektionen, der afspilles. Du kan afspille hele lektionen eller individuelle dele.

Du afspiller en del af en lektion på følgende måde:

m

Klik på den del, du vil afspille, på rækken over kontrollinjen. Du kan vælge flere dele
ved at Skift-klikke på dem.

Hvis lektionen afspilles, starter den fra begyndelsen af den valgte del. Hvis den er
stoppet, skal du tykke på Mellemrumstasten for at starte afspilning fra den valgte del.

Du kan også afspille en eller flere dele igen og igen. Det kan især være nyttigt, når du
vil øve en ny eller vanskelig del af lektionen.

Vælg kapitler og

underkapitler her.

Klik på knappen Cyklus,
før du klikker på en del,
for at afspille den pågældende
del igen og igen.

Klik på det afsnit,
der skal spilles.

background image

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

43

Du afspiller en del igen og igen på følgende måde:

1

Klik på knappen Cyklus (med kurvede pile) på kontrollinjen.

2

Klik på det afsnit, der skal spilles. Skift-klik på tilstødende dele for at afspille dem
i rækkefølge.

3

Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrum.

De valgte dele afspilles og gentages, indtil du klikker på knappen Afspil eller trykker på
Mellemrumstasten igen.

Spille på dit instrument under en lektion

Du kan spille på din guitar eller dit klaver, mens du følger lektionen. Hvis du spiller på
et keyboard, skal du bare slutte det til computeren for at spille med under lektionen.
Hvis du spiller guitar, skal du vælge lydindgang, før du kan spille med under lektionen.

Du vælger lydindgang til guitaren på følgende måde:

1

Klik på Indstil.

Indstillingsvinduet vises.

2

Vælg indgangskilde til guitaren på lokalmenuen Min enhed til lyd ind.

Â

Hvis guitaren er sluttet til lydindgangen på computeren, skal du vælge Guitar.

Â

Hvis du spiller på guitar med computerens indbyggede mikrofon, skal du vælge
Indbygget mikrofon.

Â

Hvis du spiller på guitar med en mikrofon, som er sluttet til en lydgrænseflade,
skal du vælge Ekstern mikrofon.

Â

Hvis guitaren er sluttet til en lydgrænseflade, skal du vælge Ekstern guitar.

3

Hvis du spiller på guitar med en mikrofon, skal du vælge Overvågning fra for at undgå
feedback. Hvis guitaren er sluttet til lydindgangen eller en lydgrænseflade, eller hvis
du lytter til GarageBand med hovedtelefoner i stedet for højttalere, skal du vælge
Overvågning fra.

4

Når du er færdig, skal du klikke på Indstil igen for at vende tilbage til lektionen.

Nu er du klar til at spille med under lektionen.

background image

44

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

Ændre hastigheden på en lektion

Du kan sænke hastigheden i en lektion, så det bliver nemmere at lære eller øve en
vanskelig del af lektionen. Du kan sænke hastigheden i en lektion helt ned til halvdelen
af den originale hastighed. Efterhånden som du lærer at spille delen, kan du gradvist
øge hastigheden i lektionen op til den originale hastighed.

Du ændrer hastigheden på en lektion på følgende måde:

1

Træk mærket Hastighed på kontrollinjen ved siden af metronomen til venstre for
at sænke hastigheden på lektionen.

2

Du øger hastigheden ved at trække mærket Hastighed til højre.

Du kan ændre hastigheden på lektionen, mens lektionen spiller, eller når den
er stoppet.

Optage dit instrument i en lektion

Du kan optage dit instrument i en lektion, inklusive optagelser ad flere omgange.
Optagelser af dit instrument kan hjælpe dig i din evaluering af, hvordan du spiller,
og overvåge dine fremskridt. Når du har optaget dit instrument, kan du høre de
forskellige optagelser, vælge den optagelse, du vil lytte til sammen med lektionen,
og slette uønskede optagelser.

Du optager dit instrument i en lektion på følgende måde:

1

Klik i det afsnit, som du vil optage i, eller flyt afspilningsmærket til det punkt, hvor du vil
starte optagelsen.

2

Klik på knappen Optag.

Metronomen tæller for med en takt, før optagelsen starter ved afspilningsmærkets
position, for at hjælpe dig med at spille lige på slaget. Når du optager, vises optagelsen
på en linje over kontrollinjen.

3

Begynd at spille på dit instrument.

4

Klik på knappen Afspil, når du er færdig med at optage.

background image

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

45

Du optager flere versioner på følgende måde:

1

Klik på knappen Cyklus på kontrollinjen.

2

Klik på den del, du vil optage i. Du kan Skift-klikke for at vælge flere afsnit.

3

Klik på knappen Optag.

4

Når tællingen er færdig, skal du begynde at spille på dit instrument.

5

Klik på knappen Afspil, når du er færdig med at optage.

Optagelsen vises på en linje over kontrollinjen med et tal, som viser antallet
af optagelser.

Du afprøver optagelser på følgende måde:

1

Klik på tallet i øverste venstre hjørne af optagelsen.

2

Vælg tallet for den optagelse, du vil høre, på menuen Optagelser.

Du sletter en optagelse på følgende måde:
Â

Du sletter den valgte optagelse ved at vælge Slet valgt optagelse på menuen
Optagelser.

Â

Du sletter alle optagelser undtagen den valgte optagelse ved at vælge Slet ubrugte
optagelser på menuen Optagelser.

Ændre mikset af en lektion

Du kan ændre mikset af lærerens stemme og instrument, dit eget instrument og
instrumenterne i backingbandet. Det kan være nyttigt, hvis du vil høre læreren mere
tydeligt eller lytte til dit eget instrument over mikset. Du ændrer mikset af lektionen
vha. kontrolmulighederne i mikseren.

Du viser mikseren på følgende måde:

m

Klik på Mikser øverst til højre i vinduet.

background image

46

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

Mikseren vises oven på lektionsvinduet. Mikseren inkluderer et sæt kontrolmuligheder
til hvert spor, inklusive knapperne Lydløs og Solo og mærket Lydstyrke.

Du ændrer mikset på en af følgende måder:
Â

Du gør et spor lydløst ved at klikke på den tilhørende knap Lydløs (med et
højttalersymbol) i mikseren.

Â

Klik på knappen Solo (med symbolet for hovedtelefoner) i mikseren for kun at høre
selve sporet.

Â

Du justerer et spors lydstyrke ved at trække sporets lydstyrkemærke til venstre eller
højre.

Hvis en lektion inkluderer et backingband, viser mikseren et spor med titlen “The Band”,
som inkluderer en trekant. Når du klikker på trekanten vises mikserens
kontrolmuligheder til hvert instrument i bandet. Du kan bruge mikserens
kontrolmuligheder til bandet til at mikse de individuelle instrumenter på samme måde,
som du mikser sporene i lektionen. Du kan vende tilbage til bandets originale miks ved
at klikke på knappen Nulstil.

Når du er færdig, skal du lukke mikseren for at vende tilbage til lektionen.

Du lukker mikseren på følgende måde:
Klik på Mikser i det øverste højre hjørne af vinduet, eller klik på en del i lektionsvinduet
uden for mikseren.

Klik på trekanten for at vise
mikserens kontrolmuligheder
til bandet.

Klik for at nulstille mikserens
kontrolmuligheder til bandet.

Brug mikserens kontrolmuligheder
til hvert instrument.

background image

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

47

Tilpasse lektionsvinduet

Du kan tilpasse udseendet af lektionsvinduet på flere måder, så det passer til den
måde, du lærer på. Både guitar- og klaverlektioner kan vise forskellige typer notation:

Tilpasse en guitarlektion

I en guitarlektion kan du vise notationen som akkordsymboler, fingerstilling, becifringer
eller standardnotation. Hvis du er venstrehåndet kan du skifte til oversigten for
ventrehåndede. Du kan også skifte mellem at vise det animerede gribebræt oppefra
eller på skrå (standardvinklen).

Du tilpasser vinduet til en guitarlektion på følgende måde:

1

Klik på Indstil øverst til højre i lektionsvinduet.

Indstillingsvinduet vises med de forskellige muligheder for notation og udseende.

2

Klik på de muligheder for notation og udseende, som du vil bruge.

3

Du viser en oversigt over lektionen for venstrehåndede ved at vælge afkrydsningsfeltet
“Guitar til venstrehåndede”.

4

Du viser det animerede gribebræt oppefra ved at vælge afkrydsningsfeltet “Gribebræt
set oppefra”.

5

Klik på OK for at vende tilbage til lektionen, når du er færdig.

Tilpasse en klaverlektion

I en klaverlektion kan du se notationen som akkordsymboler eller som standardnotation.
Du kan også vise notation for enten venstre eller højre hånd eller for begge hænder
samtidig. Du kan også skifte til Nem oversigt. I Nem oversigt vises navne på noder på
de hvide tangenter på det animerede klaviatur, og de vises også på nodehovederne,
når du viser standardnotation.

Du tilpasser vinduet til en klaverlektion på følgende måde:

1

Klik på Indstil øverst til højre i lektionsvinduet.

Indstillingsvinduet vises med de forskellige muligheder til notation og udseende.

2

Klik på de muligheder for notation og udseende, som du vil bruge.

3

Hvis du vil se lektionen i Nem oversigt, skal du vælge afkrydsningsfeltet Nem oversigt.

4

Klik på OK for at vende tilbage til lektionen, når du er færdig.

background image

48

Kapitel 4

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

Både guitar- og klaverlektioner inkluderer automatisk oversigt. I automatisk oversigt
ændres notation og udseende automatisk, afhængigt af indholdet af lektionen. I de
fleste tilfælde kan du lade automatisk oversigt være valgt, medmindre du vil se en
anden oversigt.

Indstillingsvinduet viser også tastaturgenveje til forskellige muligheder til notation
og udseende. Du kan bruge tastaturgenveje til at ændre lektionens udseende uden
at åbne indstillingsvinduet.

Åbne en Lær at spille-lektion i GarageBand

Du kan åbne en lektion i GarageBand-vinduet. Når du åbner en lektion i GarageBand,
vises hvert spor, inklusive lærerens stemme, lærerens instrument og evt. optagelser,
som du har foretaget med dit eget instrument, som et separat spor på tidslinjen.
Du kan arrangere, mikse og foretage andre ændringer i GarageBand-vinduet, ligsom
du gør med andre GarageBand-projekter.

Du åbner en lektion i GarageBand på følgende måde:

m

Klik på knappen “Åbn i GarageBand” på kontrollinjen.

Bemærk: Nogle Lektioner fra kunstnere kan ikke åbnes i GarageBand. Hvis en lektion
ikke kan åbnes, er knappen “Åbn i GarageBand” utydelig på kontrollinjen.

Købe flere lektioner til Lær at spille

GarageBand leveres med flere grundlæggende Lær at spille-lektioner. Du kan hente
ekstra lektioner til både guitar og klaver og købe Lektioner fra kunstnere, hvor du lærer
sange af de kunstnere, der gjorde dem berømte. Du kan også hente ekstra gratis
lektioner og købe Lektioner fra kunstnere i Butik med lektioner i dialogen Nyt projekt.
Du kan få flere oplysninger om overførsel og køb af lektioner i afsnittet “Lære at spille
guitar eller klaver” i Hjælp til GarageBand.

background image

5

49

5