GarageBand hjælp

background image

GarageBand ’09

Introduktion

Inkluderer en rundvisning i GarageBand-
vinduet og trinvise øvelser, som hjælper
dig i gang med at fremstille musik og
podcasts med GarageBand

background image

2

1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1

6

Velkommen til GarageBand

6

Hvad du lærer

7

Før du starter

7

Hvad du skal bruge for at komme i gang

7

Hvor du kan få hjælp

8

Få flere oplysninger

Kapitel 2

9

Kast et blik på GarageBand

10

GarageBand-vindue

12

Tidslinje

14

Redigeringsvindue

14

Til spor med rigtige instrumenter

15

Til oversigt over spor med softwareinstrument – pianorulle

16

Til oversigten Spor med softwareinstrument – Partitur

17

Til podcast- og filmprojekter – mærkeoversigt

18

Sløjfebrowser

18

Knapoversigt

20

Kolonneoversigt

22

Infovindue

22

Spor med rigtige instrumenter og softwareinstrumenter

24

Spor med elektrisk guitar

26

Masterspor

28

Mediebrowser

Kapitel 3

29

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

29

Oprette et nyt projekt

31

Afspille et projekt

31

Bruge betjeningspanelet

32

Flytte afspilningsmærket

32

Bruge LCD-feltet

32

Ændre tidsenheder

32

Ændre afspilningsmærkets position i LCD-feltet

33

Ændre projektets tempo, toneart og taktangivelse

background image

Indholdsfortegnelse

3

34

Arkivere et projekt

35

Oprette et Magic GarageBand-projekt

36

Vælge forskellige instrumenter i Magic GarageBand

36

Blande instrumenter i Magic GarageBand

36

Mikse instrumenter i Magic GarageBand

37

Afspille og optage dit instrument i Magic GarageBand

Kapitel 4

40

Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver

41

Åbne en Lær at spille-lektion

41

Vælge kapitler og underkapitler

42

Afspille en lektion

43

Spille på dit instrument under en lektion

44

Ændre hastigheden på en lektion

44

Optage dit instrument i en lektion

45

Ændre mikset af en lektion

47

Tilpasse lektionsvinduet

47

Tilpasse en guitarlektion

47

Tilpasse en klaverlektion

48

Åbne en Lær at spille-lektion i GarageBand

48

Købe flere lektioner til Lær at spille

Kapitel 5

49

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

49

Tilføje et spor med et rigtigt instrument

51

Tilføje et basisspor

52

Tilføje et spor med en elektrisk guitar

53

Gøre klar til optagelse

53

Optage et rigtigt instrument

54

Optage flere versioner vha. cyklusområdet

56

Optage på flere spor samtidig

57

Stemme din guitar i GarageBand

Kapitel 6

58

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

60

Spille på softwareinstrumenter med nodetastaturet

61

Spille på softwareinstrumenter vha. klaviaturet på skærmen

62

Forberede optagelse af et softwareinstrument

62

Optage et softwareinstrument

63

Kombinere optagelser af softwareinstrumenter

64

Vise node- og akkordnavne, mens du spiller

64

Arbejde i partituroversigt

64

Om partituroversigt

67

Redigere noder i partituroversigt

69

Ændre nøgletegnet

70

Udskrive nodeoversigt

background image

4

Indholdsfortegnelse

Kapitel 7

71

Øvelse 5: Tilføje Apple Loops

72

Søge efter sløjfer til brug i et projekt

73

Søge efter sløjfer i knapoversigt

74

Søge efter sløjfer i kolonneoversigt

75

Høre eksempler på sløjfer

75

Finjustere søgninger efter sløjfer

76

Søge efter navn

76

Vise sløjfer fra en bestemt Jam Pack eller mappe

76

Søge efter skalatype

77

Begrænse søgninger til nærliggende tonearter

77

Markere sløjfer som favoritter

78

Føje sløjfer til tidslinjen

79

Ændre Apple Loops i den samme familie

79

Føje sløjfer til sløjfebiblioteket

80

Oprette dine egne Apple Loops

Kapitel 8

81

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

82

Arrangementer i grundtræk

82

Vælge områder

83

Flytte områder

84

Ændre størrelse på områder

84

Oprette sløjfer af områder

85

Opdele og sammensætte områder

86

Hurtigt omarrangere et projekt

88

Redigere dine optagelser i redigeringsvinduet

88

Omdøbe områder

88

Transponere områder

89

Forbedre timingen på et spor med et rigtigt instrument

89

Forbedre timingen på et spor med et softwareinstrument

90

Forbedre stemningen på et spor med et rigtigt instrument

91

Indstille områder med rigtige instrumenter, så de bevarer deres originale tempo og
tonehøjde

91

Importere lyd- og MIDI-arkiver

Kapitel 9

93

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

93

Hvad betyder det at mikse?

94

Miksning i grundtræk

94

Indstille lydstyrkeniveauet på sporene

94

Indstille spors panoreringsposition

95

Indstille masterlydstyrken

95

Tilføje udtoning

96

Bruge effekter i GarageBand

96

Typer af effekter

background image

Indholdsfortegnelse

5

97

Føje effekter til et spor

98

Slå effekter til og fra

99

Vælge en foruddefineret effektindstilling

99

Oprette og arkivere foruddefinerede effektindstillinger

100

Automatisere dit miks

Kapitel 10

103

Øvelse 8: Oprette podcasts

103

Podcasttyper

104

Oprette en lydpodcast

104

Oprette et podcastprojekt

104

Optage kommentatorstemme og dialog

105

Tilføje podcastlyde

106

Importere mediearkiver vha. mediebrowseren

106

Tilføje musik

107

Tilføje og redigere mærker

108

Føje billeder til mærkeområder

108

Tilføje en URL

108

Tilføje kapiteltitler

109

Slette mærker

109

Tilføje episodebilleder

109

Redigere billeder

109

Redigere episodeoplysninger

110

Dæmpe baggrundsspor

111

Oprette en videopodcast eller et filmprojekt

111

Oprette et videopodcast-projekt

111

Importere et film- eller videoarkiv

111

Vise filmen

112

Arbejde med filmens lydspor

112

Tilføje lyd

112

Føje mærker, titler og URL-adresser til en videopodcast

Kapitel 11

113

Øvelse 9: Dele dine projekter

113

Dele musikprojekter

114

Dele podcasts

115

Dele videopodcasts

116

Eksportere projekter med optimal styrke

Appendiks A

117

Tastaturgenveje

Appendiks B

121

Slutte musikudstyr til computeren

121

Tilslutte en mikrofon eller et musikinstrument

121

Slutte et keyboard til computeren

122

Tilslutte andet lydudstyr

background image

1

6

1